Τεχνικά προβλήματα server μας πέταξαν εκτός αέρα…

σιτε…ελπίζουμε πως τώρα λύθηκαν όλα τα ζητήματα του server. Επανερόμαστε μετά από τρεις μέρες χωρίς αναρτήσεις, ζητώντας συγγνώμη.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on StumbleUpon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *