Σε διαγωνισμό η πρόσληψη τεχνικού συμβούλου για ραδιοφωνικές συχνότητες

old-radioΑναρτήθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής ο διαγωνισμός για την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη νέου χάρτη ψηφιακών ραδιοφωνικών συχνοτήτων με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ και διάστημα παροχής έργου τους 9 μήνες. Έργο του συμβούλου είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την «εκπόνηση χάρτη συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής και τις διαδικασίες διεθνούς συντονισμού».

Στο τεχνικό παράρτημα του διαγωνισμού σημειώνεται πως η World DMB και η EBU ανακοίνωσαν τις προδιαγραφές για τους ευρωπαϊκούς δέκτες ραδιοφώνου με το όνομα DAB, DAB+ και DMB. Το ψηφιακό ραδιόφωνο αναπτύσσεται στην ζώνη ΙΙΙ της περιοχής ραδιοσυχνοτήτων VHF (174 MHz – 230 MHz) και στην ζώνη L της περιοχής ραδιοσυχνοτήτων UHF (1452 MHz – 1492 MHz). Η Ελλάδα στο μεταξύ έχει κατοχυρώσει τον δίαυλο 12 για χρήση Ψηφιακού Ραδιοφώνου καθώς και μέρος του διαύλου 11 για χρήση στις περιοχές απονομής δυο.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInShare on StumbleUpon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *