Στη Βουλή η διαμαρτυρία για το νομοσχέδιο τηλεόρασης-Λιβάνιου

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Των :Ε.Τ.Ι.Τ.Α, ΕΤΕΚΤ, ΠΟΘΑ

Οι Συνελεύσεις των ενώσεών μας συζήτησαν το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε από σχετικά με τα οπτικοακουστικά μέσα και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: Οι Ενώσεις μας εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στις ρυθμίσεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και δη στο κεφάλαιο Β’ άρθρο 41 περί απασχόλησης προσωπικού. Η ρύθμιση αυτή μειώνει δραματικά τον αριθμό που υποχρεωτικά πρέπει να απασχολείται στο κάθε φορά μέσο αφού ρητά αναφέρεται ότι: ” Για την περ. β),το προσωπικό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων δύναται να συνυπολογίζεται και να προσμετράται στο προσωπικό του αδειούχου παρόχου περιεχομένου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

βα) Η συνδεδεμένη επιχείρηση έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή περιεχομένου ή παροχής υπηρεσιών προς τον αδειούχο πάροχο περιεχομένου, ββ) Το προσμετρώμενο προσωπικό της συνδεδεμένης επιχείρησης με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου ορίζεται ως το γινόμενο του συνόλου των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της συνδεδεμένης επιχείρησης επί το ποσοστό συμμετοχής του αδειούχου παρόχου περιεχομένου σε αυτή.

Σε κάθε περίπτωση, το προσμετρώμενο προσωπικό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και των ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής, με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου, δεν υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ετήσιου μέσου όρου προσωπικού”.

Ζητούμε:-Την απαλοιφή της ανωτέρω παραγράφου και την προσμέτρηση του προσωπικού των εταιρειών παραγωγής στα μέσα εθνικής εμβέλειας.

-Τη ρητή αναφορά των τεχνικών ειδικοτήτων και του αριθμού προσωπικού που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα κανάλι.

-Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που θα καταλαμβάνουν όλα τα πτικοακουστικά μέσα.

-Επέκταση της υφιστάμενης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας σε όλους του εργαζόμενους τεχνικούς είτε εργάζονται σε κανάλια είτε σε εταιρείες παραγωγής καθώς θεωρούνται συγκρίσιμοι εργαζόμενοι.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *