Νομοσχέδιο Πέτσα: Διαλύει-κατά παραγγελία ολιγαρχών- τις εργασιακές σχέσεις στην TV

Όπως ακριβώς αναμενόταν το νομοσχέδιο Πέτσα το οποίο αναρτήθηκε βραδιάτικα χθες για δημόσια διαβούλευση, ικανοποιεί μέχρι κεραίας τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών τηλεόρασης πανελλαδικής εμβέλειας. Και θα μπορούν να έχουν συνδρομητικά κανάλια, και τους χαρίζουν τις δόσεις της κοινής τους εταιρείας Digea, και τους δίνουν κίνητρα για “επενδύσεις” και τους μειώνει φορολογία για επενδύσεις και κυρίως διαλύει τιος εργασιακές σχέσεις στην τηλεόραση. Στη διάταξη, άρθρο 41 του νομοσχεδίου, το προσωπικό χαρακτηρίζεται ως “επαρκείς ανθρώπινοι πόροι”! Και σε αυτούς τους επαρκείς ανθρώπινους πόρους-τεχνικούς-δημοσιογράφους-διοικητικούς- περιλαμβάνονται οι συμβάσεις αορίστου χρόνου, τα μπλοκάκια, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, το προσωπικό των θυγατρικών εταιρειών, των ανεξάρτητων συνεργαζόμενων, κ.λ.π. Αναρτούμε παρακάτω τη συγκεκριμένη διάταξη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έχει αρνηθεί μέχρι σήμερα συνάντηση με τις συνδικαλιστικές ενώσεις. Τιο μέγα ερώτημα είναι αν οι εργαζόμενοι στους τηλεοπτικούς σταθμούς που είχαν ξεσηκωθεί για “μαύρο” της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο Mega, θα ξεσηκωθούν και σήμερα για το “μαύρο” στην εργασιακή τους ζωή.

5. Οι παρ. 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 9 του ν. 4339/2015 τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 9
Απασχολούμενο προσωπικό

1. Οι αδειούχοι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκείς ανθρωπίνους πόρους, ανάλογα με την κατηγορία της εμβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής) και το είδος του προγράμματος (γενικού περιεχομένου ή θεματικού περιεχομένου). Προς τον σκοπό αυτό, για την κάλυψη των αναγκών τους που αφορούν σε θέσεις δημοσιογράφων και των αναγκών τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης, υποχρεούνται να διατηρούν συγκεκριμένο ετήσιο μέσο όρο προσωπικού, το οποίο δύναται να απαρτίζεται από: (α) εργαζομένους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, (β) απασχολούμενους υπό καθεστώς παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή μίσθωσης έργου, (γ) προσωπικό συνδεδεμένων με τον αδειούχο πάροχο περιεχομένου επιχειρήσεων με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου και (δ) προσωπικό ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής στις οποίες ο πάροχος αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου. Για την υπό στοιχείο (γ) περίπτωση, το προσωπικό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων δύναται να συνυπολογίζεται και να προσμετράται στο προσωπικό του αδειούχου παρόχου περιεχομένου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: γα) Η συνδεδεμένη επιχείρηση έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή περιεχομένου ή παροχής υπηρεσιών προς τον αδειούχο πάροχο περιεχομένου γβ) Το προσμετρώμενο προσωπικό της συνδεδεμένης επιχείρησης με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου ορίζεται ως το γινόμενο του συνόλου των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης της συνδεδεμένης επιχείρησης επί του ποσοστού συμμετοχής του αδειούχου παρόχου περιεχομένου σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση, το προσμετρώμενο προσωπικό των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και των ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής, με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου, δεν υπερβαίνει το 30% του ετήσιου μέσου όρου προσωπικού.

2. Το προσωπικό των αδειούχων παρόχων περιεχομένου πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από:
α. τετρακόσια (400) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου και
β. πενήντα (50) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας θεματικού περιεχομένου.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός προσωπικού των υποψηφίων προς αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου για άδεια περιφερειακής εμβέλειας γενικού ή θεματικού περιεχομένου. Για τον καθορισμό του αριθμού αυτού και μετά από δημόσια διαβούλευση, λαμβάνονται υπόψη ο πληθυσμός, το ΑΕΠ και η γεωμορφολογία κάθε περιφερειακής ζώνης.

4. Για τον προσδιορισμό του αριθμού του ετήσιου μέσου όρου των εργαζομένων, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζόμενων που απασχολούνται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες τον αντίστοιχο υπολογιζόμενο μήνα.

1 comment for “Νομοσχέδιο Πέτσα: Διαλύει-κατά παραγγελία ολιγαρχών- τις εργασιακές σχέσεις στην TV

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *