To Εποπτικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ είναι παράνομο

Εκτός η Ελλάδα από τη λίστα των μελών της EBU

Η επιστολή του παραιτηθέντος Ανδρέα Ζούλα από το Εποπτικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ προς τη στήλη των “Τυπολογιών”, αποδεικνύει πως κάποιοι άνθρωποι επιμένουν να είναι το δεκανίκι της κυβέρνησης σε ότι παρανομία κι αν κάνει.
Ο Ανδρέας Ζούλας λέει πως σύμφωνα με το νόμο λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 5 μέλη για να λειτουργούν. Μετά την παραίτησή του υπάρχουν μόνο τέσσερα! 
(Η επιστολή του αναδημοσίευση από τις typologies.gr, παρακάτω).
Εμείς θέλουμε να προσθέσουμε μια ακόμη παράμετρο. Η θητεία αυτού του Εποπτικού Συμβουλίου έχει λήξει και πρέπει να οριστεί νέο. Δεν μπορεί λοιπόν να αποφασίσει για τα μέλη του νέου ΔΣ της ΝΕΡΙΤ που επίσης δεν υπάρχει. Άλλη μια θεσμική παρατυπία. Αλήθεια ο καθηγητής κ. Νίκος Αλιβιζάτος που ασχολήθηκε με το νόμο δημιουργίας της ΝΕΡΙΤ έχει άποψη για τα τεκταινόμενα;
Η λειτουργία του Εποπτικού με 4 μόνο μέλη και σε περίοδο λήξης της θητείας τους και η διάλυση του ΔΣ της ΝΕΡΙΤ την οποία ανέλαβε πρώην στέλεχος της διοίκησης της ΕΡΤ, δείχνουν πως το Μαξίμου διατηρεί σε λειτουργία το δικό του “μαγαζάκι” τηλεόρασης. Το οποίο θα είναι παράνομο να πληρώνουν οι πολίτες με ανταποδοτικό τέλος. Γιατί δεν τηρείται ούτε μια από τις συμβάσεις της Συνθήκης του Άμστερντάμ.

Η επιστολή Ζούλα

<<Σχετικά με την “ανακοίνωση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ” που παραπέμποντας σε δήλωση του προέδρου του, καθηγητού  κ. Θ. Φορτσάκη, διαβεβαίωνε ότι το όργανο αυτό λειτουργεί νόμιμα, διότι δεν έχουν υποβάλει παραίτηση ούτε η κυρία Καραπαναγιώτη, ούτε ο καθηγητής κ. Σίμος Σιμόπουλος, θα ήθελα, με την ιδιότητα του πρώην Αναπληρωτού Προέδρου του οργάνου αυτού, να θέσω υπόψη σας τα ακόλουθα:

Κατά την άποψή μου η θέση που διατυπώνεται στην ανακοίνωση δεν είναι ακριβής. Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ δεν υφίσταται πλέον και δεν λειτουργεί νόμιμα. Για τους εξής λόγους:
Ο ιδρυτικός νόμος της ΝΕΡΙΤ για τη νόμιμη συγκρότηση και λειτουργία του οργάνου αυτού αναφέρει στην παράγραφο 8 του άρθρου 8, τα εξής:
«Το ΕΣ, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, λειτουργεί νόμιμα, ακόμη και αν ένα ή περισσότερα από τα μέλη του (σημ.: επτά) εκπέσουν, παυθούν, παραιτηθούν ή βρεθούν σε μόνιμη αδυναμία να ασκούν τα καθήκοντά τους για οποιονδήποτε λόγο,  εφόσον τα εναπομένοντα μέλη είναι τουλάχιστον πέντε (5) …».
Δεν γνωρίζω αν ο καθηγητής κ. Σίμος Σιμόπουλος υπέβαλε ή δεν υπέβαλε παραίτηση. Γνωρίζω όμως καλώς ότι δεν παρευρέθη σε καμία απολύτως συνεδρίαση του Ε. Σ. – ούτε καν στην πρώτη κατά την οποία το Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα – από τον Αύγουστο του 2013 μέχρι 3-10-2014. Επέλεξε δηλαδή εξ αρχής, όπως η πράξη και τα γεγονότα αποδεικνύουν,  την δια του νόμου εξομοιούμενη με παραίτηση απόλυτη αποχή από τις εργασίες του Εποπτικού Συμβουλίου. Κανονικά,  θα έπρεπε, κατά τους κανόνες της χρηστής διοίκησης, από πολλών ήδη μηνών να έχει αποσαφηνισθεί το θέμα της συγκρότησης του Συμβουλίου, το οποίο βεβαίως νομίμως λειτουργούσε με έξι ενεργά μέλη, αρχικά και με πέντε μετά την πρόσφατη παραίτηση του κ. Χωμενίδη. Όμως, μετά και τη δική μου παραίτηση το Συμβούλιο έχει μόνον τον Πρόεδρό του και τρία ενεργά μέλη, συνολικά δηλαδή τέσσερα, και κατά τον ιδρυτικό νόμο της ΝΕΡΙΤ, – που δεν αναγνωρίζει και δεν ανέχεται «ανενεργά μέλη» – δεν υφίσταται πλέον, καθώς δεν μπορεί να λειτουργεί νόμιμα με τέτοια σύνθεση.
Επομένως η σχετική ανακοίνωση του λεγομένου Εποπτικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ, δεν είναι απλώς ανακριβής και ατυχέστατη, αλλά και επικίνδυνη, καθώς είναι ενδεχόμενο να εμπλέξει την εταιρεία σε δυσάρεστες καταστάσεις και περιπέτειες.
Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ πρέπει με νέα Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου είτε να συσταθεί εκ νέου είτε να συμπληρωθεί, με τον διορισμό τριών μελών. Κι αυτό είναι απολύτως απαραίτητο να γίνει, καθώς πρέπει συντομότατα να λάβει σειρά κρισίμων για την ολοκλήρωση της νόμιμης οργάνωσης   της ΝΕΡΙΤ αποφάσεων. Ειδικότερα το Εποπτικό Συμβούλιο πρέπει:
Η συνέχεια στις “Τυπολογίες” 

Σχολιάστε