Άρχισε η χρηματοδότηση έντυπου Τύπου

Στις 31 Ιουλίου αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση με την υπογραφή του υφυπουργού στον πρωθυπουργό Ι. Μπρατάκου, για την άμεση χρηματοδότηση των έντυπων εφημερίδων που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο Μητρώο έντυπου Τύπου ως τις 20 Ιουλίου. Συνολικά θα δοθούν 2.130 ευρώ σε 27 πανελλήνιες εφημερίδες με ανώτατο ποσό τις 100.000 ευρώ. Παράλληλα παρατάθηκε ως τον Σεπτέμβριο η υποβολή νέων αιτήσεων για τη χρηματική ενίσχυση των εφημερίδων. Αντίστοιχη ενίσχυση αναμένεται και για τις περιφερειακές εφημερίδες. Το ανώτατο ποσό που ορίζει η αναφερόμενη απόφαση 300/2023 ανέρχεται σε 200 χιλιάδες ευρώ και η διανομή γίνεται με βάση κριτήρια κυκλοφορίας, κεφαλαίου, κ.λ.π.

Στους πίνακες (φωτογραφίες) αναγράφονται οι εφημερίδες που λαμβάνουν τη χρηματοδότηση. Η απόφαση αναφέρει:

  1. Την υπαγωγή είκοσι επτά (27) δικαιούχων στο «Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας», δυνάμει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης E/300/2023 (Β’ 2665), όπως ισχύει, συνολικού ποσού δύο εκατομμυρίων, εκατό τριάντα χιλιάδων ευρώ (2.130.000,00) σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού των εξόδων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ειδικός φορέας 1004-204-0000000 Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οικ. έτους 2023, οι οποίοι αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1: Δικαιούχοι/Επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας του Παραρτήματος της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
  2. Σύμφωνα με το άρθρο 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. Ε/300/2023 ΚΥΑ, ο εν λόγω Πίνακας αναφέρει το ποσό ενίσχυσης που θα καταβληθεί στους δικαιούχους που έχουν πιστοποιηθεί στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) έως την 20η Ιουλίου 2023 και πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο παρόν πρόγραμμα ενίσχυσης, βάσει των περιπτώσεων i., iv. και v. του άρθρου 12 της εν λόγω ΚΥΑ. Το επιπλέον ποσό ενίσχυσης που θα λάβει κάθε δικαιούχος βάσει της περίπτωσης δ) σε συνδυασμό με την περίπτωση ii. του άρθρου 12 θα υπολογιστεί επί του συνόλου των δικαιούχων του παρόντος προγράμματος ενίσχυσης, βάσει της υπ’ αριθμ. Ε/300/2023 ΚΥΑ (Β’ 2665), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε/535/23 ΚΥΑ (Β ́4406) και ισχύει, με την απόφαση που θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2023.
  1. Οι ειδικοί όροι που απορρέουν από την υπαγωγή στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης, καθώς και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν, δεσμεύουν κάθε δικαιούχο και περιγράφονται στις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης E/300/2023 (Β’ 2665), όπως ισχύει.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *