Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα για τις εκλογές στον ΕΔΟΕΑΠ

Ανακοίνωση

Απορρίφθηκε με την υπ. αριθμ 5308/2022 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στο σύνολό της, η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του ΕΔΟΕΑΠ, την οποία είχαν καταθέσει από τις 12 Μαΐου τα πρώην μέλη του Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ  κ.κ. Νικόλαος Καρούτζος, Κωνσταντίνος Ντελέζος και Αγγελική Σταθάτου.

Οι αιτούντες ζητούσαν «να υποχρεωθεί το νεοεκλεγέν Συμβούλιο  του Οργανισμού να απέχει από την λήψη οιασδήποτε αποφάσεως, καθώς και την διενέργεια οιασδήποτε πράξεως, πλην αυτών που εντάσσονται στις απολύτως αναγκαίες ή κατεπείγουσες υποθέσεις και να απαγορευθεί η μεταβίβαση οιασδήποτε αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλο πρόσωπο ή Επιτροπή του Οργανισμού», όπως η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από το Καταστατικό του, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της αγωγής που έχουν καταθέσει οι ίδιοι από τις 7-4-2022 και με την οποία ζητούν την ακύρωση των αρχαιρεσιών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 19-11-2021 έως 24-11-2021 και της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Οργανισμού.

Το δικαστήριο έκρινε το αίτημα αβάσιμο στην ουσία του, καθώς δέχθηκε πως δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της επείγουσας περίπτωσης ή του επικείμενου κινδύνου. Στην απόφαση αναφέρεται πως από την συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα «έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 20 συνεδριάσεις και έχουν ληφθεί 805 αποφάσεις, χωρίς στην αίτηση να αμφισβητείται το περιεχόμενό και η υλοποίησή τους».

Ως αβάσιμα απορρίφθηκαν και τα υπόλοιπα αιτήματα.

Για τις μεταβολές σε στοιχεία ασφαλισμένων μετά τη λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και έως την 6-12-2021, το δικαστήριο έκρινε ότι οι αιτούντες δεν επικαλούνται στην αίτηση τους ότι μετά τη λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σημειωθήκαν μεταβολές σε στοιχεία ασφαλισμένων και δεν διευκρινίζουν τί μεταβολές ήταν αυτές και σε ποια στοιχεία ποιων ασφαλισμένων και πώς οι τυχόν μεταβολές αυτές επηρέασαν την ψηφοφορία.

Το αίτημα για την χορήγηση αντιγράφου του εκλογικού καταλόγου της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, και αντιγράφου του εκλογικού καταλόγου της δια ζώσης  ψηφοφορίας, όπως παραδόθηκαν εξαρχής, στην διορισμένη από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους και όχι από τον ΕΔΟΕΑΠ, Εφορευτική Επιτροπή, απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι ο εκλογικός κατάλογος των αρχαιρεσιών ήταν ένας και ενιαίος και κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου, άρα και στους αιτούντες με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 4-11-2021. Συνεπώς πληροφορήθηκαν από τότε το περιεχόμενο του ενιαίου εκλογικού καταλόγου, από τον οποίο, επίσης, μπορούσαν να πληροφορηθούν, ποιοί θα ψηφίσουν ηλεκτρονικά και ποιοί με φυσική παρουσία.

Αναφορικά με την αιτούμενη χορήγηση φωτοαντιγράφων των ψηφοδελτίων της δια ζώσης ψηφοφορίας κρίθηκε ότι οι αιτούντες δεν υπέβαλαν ενστάσεις στην Εφορευτική Επιτροπή, ώστε να πραγματοποιηθεί επανακαταμέτρηση σε αυτά, των σταυρών των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ως προς τον ισχυρισμό του κ. Ντελέζου, ότι έλαβε χώρα «εν ψυχρώ αφαίρεση» 34 ψήφων στις εκλογές που διεξήχθησαν δια ζώσης στα γραφεία του ΕΔΟΕΑΠ Θεσσαλονίκης, η απόφαση αναφέρει ότι δεν υποβλήθηκε σχετική ένσταση από τον συγκεκριμένο αιτούντα, δεν προσδιορίζεται από τον ίδιο το στάδιο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα, ήτοι σε ποιο σημείο έγινε η ισχυριζόμενή αφαίρεση των ψήφων, ούτε εξειδικεύθηκαν, κατά τα προσδιοριστικά τους στοιχεία, τα ψηφοδέλτια εκείνα τα οποία -κατά την άποψη του δευτέρου αιτούντος- παρανόμως αφαιρέθηκαν και δεν συνυπολογίσθηκαν στην εκλογική του δύναμη.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ασκήθηκε πρόσθετη προφορική παρέμβαση υπέρ της αίτησης για επιβολή ασφαλιστικών μέτρων από τους κ.κ. Πέτρο Ζώτο και Μαρία Βασιλάκου ενώ κατά την ακροαματική διαδικασία εξετάσθηκαν ως μάρτυρες, για μεν τους αιτούντες ο κ. Δημήτρης Τσαλαπάτης και για τον ΕΔΟΕΑΠ ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, κ. Μανόλης Κουταλάς.

Οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΕΔΟΕΑΠ, τόσο με την ηλεκτρονική, όσο και με την δια ζώσης ψηφοφορία, έγιναν με άψογη, δημοκρατική, διαφανή και καινοτόμο διαδικασία και με μαζική συμμετοχή των ασφαλισμένων.

Ο ΕΔΟΕΑΠ, θα συνεχίσει να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και αξιοζήλευτες παροχές υγείας και με καινοτόμες διαδικασίες να διασφαλίζει την συμμετοχή των ασφαλισμένων στην ανάδειξη των οργάνων της διοίκησης και στη λήψη σημαντικών αποφάσεων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *