Διαβούλευση για το Μητρώο διαδικτυακών υπηρεσιών στο ΕΣΡ

Ενάμιση χρόνο μετά το νόμο 4779/2021 με τον οποίο επεκτάθηκε η αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στον έλεγχο περιεχομένου και στις διαδικτυακές υπηρεσίες-περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, η Αρχή ανακοίνωσε δημόσια διαβούλευση επί των διατάξεων για το Μητρώο. Όπως γράφει: Φορείς που δραστηριοποιούνται στις νέες υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (διαδικτυακές τηλεοπτικές εκπομπές, κατά παραγγελία υπηρεσίες) καθώς και χρήστες του διαδικτύου που ανεβάζουν οπτικοαουστικό περιεχόμενο σε πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο ή κοινωνικά δίκτυα καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί του σχεδίου Απόφασης μέχρι την Παρασκευή 24.6.2022.

Με τη δημιουργία του Μητρώου υλοποιείται υποχρέωση του ΕΣΡ για την καταγραφή και την εποπτεία των νέων υπηρεσιών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2018/1808 για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων, όπως αυτή ενσωματώθηκε πρόσφατα με το Ν 4779/2021.

Η ανακοίνωση του ΕΣΡ για την εγγραφή στο Μητρώο :

Η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου έχει επηρεάσει άμεσα την αγορά των υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας. Οι συνήθειες παρακολούθησης οπτικοακουστικού περιεχομένου, ιδίως των νεότερων γενεών, έχουν αλλάξει σημαντικά. Το τηλεοπτικό περιεχόμενο διακινείται πλέον εκτός από τις τηλεοπτικές οθόνες και σε κάθε «έξυπνη» φορητή συσκευή. Πέραν τούτου, περιεχόμενο παράγεται και διαμοιράζεται όχι μόνον από τους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας αλλά και τους χρήστες του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων και ξεφεύγει από τα στενά όρια του κράτους όπου παράγεται. Συχνά οπτικοακουστικό περιεχόμενο που παράγεται από χρήστες του διαδικτύου ανταγωνίζεται ευθέως τους επαγγελματίες της αγοράς.

Η θεσμική ρύθμιση των αλλαγών αυτών εκδηλώθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 2018 με την Οδηγία για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων με την οποία ενοποιήθηκαν οι κανόνες για τις γραμμικές και τις κατά παραγγελία υπηρεσίες, διευκολύνθηκε η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, επιβλήθηκε στα κράτη μέλη η υποχρέωση καταγραφής των παρόχων οπτικοακουστικών υπηρεσιών και των παρόχων υπηρεσιών πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο που δραστηριοποιούνται σε κάθε κράτος μέλος και των υπηρεσιών τους και επιβλήθηκαν υποχρεώσεις στις πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο και τα κοινωνικά δίκτυα. Οι κανόνες αυτοί, που μετά την ψήφιση του ν. 4779/2021 αποτελούν και εθνικό μας δίκαιο βασίζονται στους ακόλουθους πυλώνες:

– Τη διαφάνεια στην ιδιοκτησία των μέσων, η οποία συνδέεται με την ελευθερία της έκφρασης
– Την προστασία των καταναλωτών/θεατών και ιδίως των ανηλίκων από παράνομο ή βλαπτικό

περιεχόμενο
– Την αύξηση της προσβασιμότητας του οπτικοακουστικού περιεχομένου σε ΑμεΑ – Την προώθηση των ευρωπαϊκών παραγωγών
– Την συνεργασία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών για τα μέσα

Με το παρόν σχέδιο απόφασης καταγράφονται οι υπηρεσίες που υπόκεινται στο ρυθμιστικό πεδίο του Ν 4779/2021 και τα στοιχεία που υποβάλλουν οι πάροχοι των υπηρεσιών για την εγγραφή των ιδίων και των υπηρεσιών τους στο Μητρώο Επιχειρήσεων.

Μέσα από την εμπειρία που αποκτήθηκε μετά την πρώτη δημόσια πρόσκληση του Συμβουλίου στους νέους παρόχους στις 25.8.2021, το ΕΣΡ είναι πλέον σε θέση να προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κανόνων με στόχο την αρτιότερη οργάνωση του «Μητρώου Παρόχων Οπτικοακουστικού Περιεχομένου». Υφιστάμενοι πάροχοι οφείλουν να εγγράψουν όσες (γραμμικές και μη) υπηρεσίες τους δεν έχουν μέχρι σήμερα εγγραφεί. Οι νέοι πάροχοι εγγράφονται στο Μητρώο, με απλοποιημένη διαδικασία και χωρίς οικονομική επιβάρυνση, αφού πρώτα εγκριθούν οι υπηρεσίες τους.

Υπό προϋποθέσεις, υποχρέωση εγγραφής έχουν και όσοι χρήστες του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων παρέχουν κατ’ επάγγελμα οπτικοακουστικό περιεχόμενο μέσα από πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, τύπου You Tube ή κοινωνικά δίκτυα.

Η διαβούλευση του σχεδίου Απόφασης του ΕΣΡ θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 24.6.2022 και όσοι συμμετέχουν καλούνται να εκθέσουν τις απόψεις τους ως προς τα επί μέρους άρθρα της απόφασης συμπληρώνοντας σχετική φόρμα εγγράφου [Φόρμα Υποβολής Σχολίων].

Οι απόψεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση tsambouka@esr.gr με θέμα «Διαβούλευση» και πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 213 150 23 79 (Τριάδα Τσαμπούκα), 213 150 23 28 (Αθανασία Βράχα).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *