Πέντε λόγοι για να μην μπει λουκέτο στα Βραχέα

Στόχος δεξιάς πολιτικής επιτεύχθηκε! Από το 2013 θέλουν οι διοικήσεις της ΕΡΤ -διορισμένες από τις κυβερνήσεις ΝΔ να βάλουν λουκέτο στη ραδιοφωνική εκπομπή στα Βραχέα κύματα. Με το μαύρο στην ΕΡΤ το 2013 άφησαν τις εγκαταστάσεις αφύλακτες, σχεδίαζαν να δώσουν για παλιοσίδερα τους πομπούς, με το άνοιγμα εκ νέου της ΕΡΤ, τα Βραχέα έμειναν πάλι υποβαθμισμένα, με εξαίρεση την περίοδο προεδρίας Βασίλη Κωστόπουλου, ο οποίος είχε τουλάχιστον ακούσει τα προβλήματα των εργαζόμενων στο ΚΕΒΑ. Από το 2019 η νέα διοίκηση της ΕΡΤ τα άφησε όλα ξέφραγο αμπέλι. Στις κλοπές, φθορές που καταγγέλλονταν σιωπούσε. Αποδείχθηκε το γιατί. Ανακοίνωσε το κλείσιμο της Φωνής της Ελλάδας στα Βραχέα από την 1η Μαρτίου, προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις και πάλι. Παρακάτω ξεχωρίσαμε τους πιο σημαντικούς “πέντε λόγους που δεν πρέπει να κλείσουν”, όπως τους καταγράφουν οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Εκπομπής στα βραχέα (ΚΕΒΑ). Παρακάτω επίσης θα βρείτε τις προτάσεις τους όπως και την ανακοίνωση της ΠΟΣΠΕΡΤ.

*Η εκπομπή στα βραχέα καλύπτει όλες τις περιοχές του κόσμου

*Είναι δωρεάν χωρίς συνδρομή ή πληρωμή για υπηρεσίες πρόσβασης, αντίθετα με το internet το οποίο συνήθως κοστίζει.

*Για την ακρόαση αρκεί ένας εύχρηστος δέκτης κόστους 10 – 30 Ευρώ και όχι πολύπλοκες, ακριβές ή δύσχρηστες για αρκετούς συσκευές.

*Δεν υπάρχουν προβλήματα στην ακρόαση από υπερφόρτωση του δικτύου μετάδοσης ή διανομής.

*Η εκπομπή γίνεται από την Ελλάδα και δεν μπορεί να εμποδιστεί η λήψη του προγράμματος σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, σε αντίθεση με το διαδίκτυο ή τη δορυφορική μετάδοση.

Η εκπομπή της «Φωνής της Ελλάδας» από την ΕΡΤ στα βραχέα κύματα απευθύνεται στα 14 εκατ. Έλληνες ομογενείς, στους δεκάδες χιλιάδες ναυτικούς σε ποντοπόρα πλοία, στους χιλιάδες οδηγούς φορτηγών στην Ευρώπη, προσφέροντας ενημέρωση και ψυχαγωγία από την Ελλάδα στη μητρική γλώσσα.

Οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Εκπομπής Βραχέων Αυλίδας καταθέτουμε τις απόψεις μας για την αναγκαιότητα της εκπομπής στα βραχέα, παραθέτοντας γεγονότα και στοιχεία που το τεκμηριώνουν.

Από το 1990 με την ανάπτυξη του διαδικτύου και των δορυφορικών μεταδόσεων, αρκετοί φορείς διέκοψαν λόγω κόστους, την εκπομπή προγραμμάτων στα βραχέα. Όταν αργότερα αρκετές χώρες επέβαλαν έλεγχο και περιορισμούς στο ίντερνετ και τις δορυφορικές μεταδόσεις, οι περισσότερες χώρες επανήλθαν στην εκπομπή στα βραχέα (η Αυστραλία το 2019). Από το 2008 έως σήμερα οι ΗΠΑ σταμάτησαν την εκπομπή 10 προγραμμάτων από τα βραχέα, αλλά ξεκίνησαν 9 καινούργια.

Επίσης, σε περιοχές όπου υπάρχουν γεωπολιτικές κρίσεις το ίντερνετ και οι δορυφορικές μεταδόσεις συχνά διακόπτονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η ενημέρωση των απανταχού Ελλήνων από τα βραχέα. Σήμερα 72 χώρες εκπέμπουν στα βραχέα. Ιδιαίτερα χώρες με ισχυρή ναυτιλία όπως η Κίνα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Γερμανία, η Ινδία, η Βόρεια Κορέα και άλλες, όχι μόνο συνεχίζουν, αλλά εκσυγχρονίζουν ψηφιακά (DRM) την εκπομπή τους στα βραχέα.

Ο Ελληνόκτητος στόλος είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμια και δεν υπάρχει άλλη ελληνόφωνη εκπομπή στα βραχέα. Σε αντίθεση με τους αγγλόφωνους ή κινεζόφωνους κλπ. λαούς οι οποίοι έχουν πολλές εκπομπές στη γλώσσα τους από διαφορετικούς σταθμούς.

Για τους παραπάνω λόγους οι περισσότερες χώρες διαθέτουν και τους τρεις τρόπους μετάδοσης προγράμματος (δορυφορικά, διαδικτυακά, με βραχέα).

Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΤΑ ΒΡΑΧΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα στο Κέντρο Εκπομπής Βραχέων (ΚΕΒΑ) της ΕΡΤ στην Αυλίδα, σε έκταση 1.100 στρεμμάτων, υπάρχουν εγκατεστημένοι τρείς πομποί και τα κατάλληλα κεραιοσυστήματα για να υπάρχει παγκόσμια κάλυψη. Υπηρετούν 7 ηλεκτρονικοί, εργαζόμενοι της ΕΡΤ, κάθε ομοχειρία διαρκεί 19 ώρες και υπάρχουν δύο για ασφάλεια, λόγω υψηλών τάσεων και ισχύος. Ισχύει συμψηφιστικό ωράριο και δεν αποζημιώνονται για υπερωρίες, αργίες κλπ.

Το σημαντικότερο ετήσιο λειτουργικό κόστος, περίπου 80.000 Ευρώ είναι για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα, περίπου 20.000 Ευρώ το έτος είναι για ανταλλακτικά, αναλώσιμα και συντήρηση των εγκαταστάσεων. Οι περισσότερες εργασίες συντήρησης και επισκευής μικρής κλίμακας (ηλεκτρικές, μηχανολογικές, υδραυλικές, κλπ.) γίνονται από τους τεχνικούς που υπηρετούν στο ΚΕΒΑ και συχνά για υλικά μικρού κόστους το ποσό το καταβάλουν οι ίδιοι

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Λόγω έλλειψης ανταλλακτικών λειτουργεί ένας (1) πομπός 13 ώρες την ημέρα, με κατεύθυνση εκπομπής ΕΥΡΩΠΗ – ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ – ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ.

Μέσα στους επόμενους 3 με 6 μήνες, με την προμήθεια ανταλλακτικών (120.000 Ευρώ), τον έλεγχο και την επισκευή του κεραιοσυστήματος (20.000 Ευρώ) θα υπάρχει δυνατότητα εκπομπής 4ωρου προγράμματος, διαδοχικά, σε τρεις κατευθύνσεις (Ευρώπη – Βόρεια Αμερική, Αυστραλία, Ρωσία ή Νότια Αφρική).

Επιπλέον με δαπάνη 200.000 Ευρώ, μπορεί να γίνει εκσυγχρονισμός του νεότερου πομπού, αντικαθιστώντας την βαθμίδα διαμόρφωσης η οποία λειτουργεί με λυχνία υψηλής ισχύος, με σύγχρονη solid state. Αυτό προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, πράγμα που μειώνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας, επίσης αυξάνει τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων του.

Επιπλέον δίνει δυνατότητα να εκπέμψει με ψηφιακή διαμόρφωση (DRM), μέχρι 4 πηγές ήχου με εξαιρετική ποιότητα ήχου, όπως και δεδομένα τα οποία μπορούν να περιέχουν χρηστικές πληροφορίες.

Υπάρχει μελέτη συνεργασίας μεταξύ ΕΡΤ και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο χώρο του ΚΕΒΑ και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Από αυτήν θα υπερκαλύπτεται η κατανάλωση των πομπών, μηδενίζοντας το αντίστοιχο κόστος, και μάλιστα θα υπάρχει πλεόνασμα που θα αποδίδεται στην ΕΡΤ συμψηφιστικά.

Στο χώρο του Κέντρου Εκπομπής Βραχέων υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθεί κέντρο δορυφορικών κεραιών της ΕΡΤ το οποίο θα εξυπηρετεί αυτόνομα τις ανάγκες της και να υπάρχει σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Η εύκολη πρόσβαση στο εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο ευνοεί τη δημιουργία στο χώρο του ΚΕΒΑ αποθηκευτικών χώρων, συμβάλλοντας στη λύση του προβλήματος που αντιμετωπίζει η ΕΡΤ.

Οι τεχνικοί του ΚΕΒΑ

ΠΟΣΠΕΡΤ: Δεύτερο «μαύρο» στις ραδιοσυχνότητες από τη ΝΔ

«Το Κέντρο Εκπομπής Βραχέων Κυμάτων, το οποίο είναι το μοναδικό σε όλη την Ελλάδα, επιτελεί κρίσιμο ρόλο στην εξυπηρέτηση του συνταγματικού σκοπού της ΕΡΤ και τη μετάδοση του ραδιοφωνικού της προγράμματος σε όλο τον κόσμο, το οποίο η ΠΟΣΠΕΡΤ και οι εργαζόμενοι κρατήσαμε ανοικτό κατά τη διάρκεια του αγώνα ενάντια στο «πραξικόπημα του μαύρου», διασφαλίζοντας τόσο τη μετάδοση του προγράμματος όσο και τον εξοπλισμό της ΕΡΤ που αποτελεί δημόσια περιουσία του Ελληνικού Λαού. Μεγάλη εντύπωση και ανησυχία για τα ζητήματα ασφάλειας της χώρας, προκαλεί η ενημέρωση της Διοίκησης με την μορφή ερώτησης (!) προς τα υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών να αποφασίσουν τα ίδια, εάν επιθυμούν την συνέχιση της λειτουργίας των Βραχέων με δική τους ευθύνη, την στιγμή που μια σειρά γειτονικές χώρες κοινού γεωπολιτικού ενδιαφέροντος εκσυγχρονίζουν και ενισχύουν ιδιαίτερα τις ανάλογες δομές», τονίζει η ΠΟΣΠΕΡΤ και αναφέρει ότι η αδιαφορία της διοίκησης της ΕΡΤ, έχει επιτρέψει να γίνουν ακόμα και κλοπές στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπομπής Βραχέων.

«Παρά τις διαρκείς παρεμβάσεις της ΠΟΣΠΕΡΤ, η Διοίκηση της ΕΡΤ οδήγησε στοχευμένα το Κέντρο Εκπομπής σε μαρασμό και υπολειτουργία, υποστελεχωμένο και με λιγοστό προσωπικό, παραδίδοντάς το βορά στα χέρια διαφόρων επιτήδειων ιδιωτών, αδιαφορώντας ακόμη και για την ασφάλεια του προσωπικού καθώς και για τον μεγάλης αξίας εξοπλισμό της εταιρείας. Άλλωστε, είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι και πρόσφατα η Διοίκηση δεν είχε καν μεριμνήσει για τη φύλαξη του χώρου με αποτέλεσμα να υφίστανται σοβαρές καταγγελίες για κλοπές στο χώρο από τρίτα πρόσωπα και μόνο κατόπιν των ενεργειών της ΠΟΣΠΕΡΤ τοποθετήθηκε στο χώρο ένας φύλακας.

Με σειρά εγγράφων είχαμε καλέσει τη Διοίκηση να ενεργήσει άμεσα, λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και να προβεί στις δέουσες νομικές ενέργειες, ούτως ώστε να τερματιστεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση στο Κέντρο Εκπομπής Αυλίδας και να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι και η περιουσία της ΕΡΤ τονίζοντας την ανάγκη για αξιοποίηση του Κέντρου Εκπομπής Αυλίδας», τονίζει η ΠΟΣΠΕΡΤ και σημειώνει πως η παύση της λειτουργίας του Κέντρου Εκπομπής είναι μία πρακτική φίμωσης, «γνωστή από τα «παλιά», όπως αυτή που είχε χρησιμοποιήσει και τον Ιούνιο του 2013 όταν έριξε μαύρο στις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες της ΕΡΤ».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *