Με “Κανονιστική παρέμβαση” στη διανομή Τύπου, η αναβολή της παρέμβασης Επιτροπής Ανταγωνισμού

Μια μια ακόμη διαδικασία συζήτησης για την κατάσταση που επικρατεί στη διανομή Τύπου και το μονοπώλιο του Πρακτορείου Άργους, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανέβαλλε τη συζήτηση που θα γινόταν στην Ολομέλεια,

επί της εισήγησης  (εδώ) στην οποία καταγράφονται τα ζητήματα -προβλήματα στη διανομή των εφημερίδων. Αποφάσισε να αρχίσει πάλι μια “κανονιστική παρέμβαση”, με σκοπό την εξέταση των συνθηκών ανταγωνισμού στον κλάδο. Κάτι δηλαδή που έκανε πριν ένα χρόνο ακριβώς, τον Ιανουάριο του 2020 για την οποία υπάρχει η γνωμοδότηση της. (εδώ

Η ίδια η Επιτροπή ανακοίνωσε πως η διαδικασία αυτή δεν σχετίζεται με τη συζήτηση επί της εισήγησης η οποία επαναπροσδιορίστηκε για τις 10 Φεβρουαρίου… Ίσως πάλι διαπιστωθεί τότε πως αφού υπάρχει άλλη κανονιστική διαδικασία, δεν μπορεί να γίνει συζήτηση για λήψη μέτρων…

Σύμφωνα λοιπόν με τις εξηγήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Σκοπός της διαδικασίας είναι  να εξετάσει τις συνθήκες ανταγωνισμού στον ως άνω κλάδο. Εφόσον διαπιστώσει ότι σε αυτόν τον κλάδο δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού και κρίνει ότι η εφαρμογή των άρθρων 1, 2 και 5 μέχρι 10 Ν. 3959/2011 δεν επαρκεί για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού, η ΕΑ μπορεί,  με αιτιολογημένη απόφασή της, να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η ΕΑ  το αργότερο μέσα σε 90 ημέρες από την έναρξη της διαδικασίας,  θα δημοσιοποιήσει τις αιτιολογημένες απόψεις της, ως προς τη μη ύπαρξη συνθηκών ανταγωνισμού στο συγκεκριμένο υπό εξέταση κλάδο της εθνικής οικονομίας, εφόσον αυτό διαπιστωθεί από την έρευνά της, καθορίζοντας και τις επί μέρους αγορές από τις οποίες αποτελείται ο κλάδος αυτός και θα τις θέσει σε δημόσια διαβούλευση (1η) για τουλάχιστον 30 ημέρες. 

Μετά το πέρας της (1ης) δημόσιας διαβούλευσης, εφόσον η ΕΑ διαπιστώσει ξανά ότι στον συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού, ανακοινώνει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θεωρεί ότι είναι απολύτως αναγκαία, πρόσφορα και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού.  

Οι απόψεις της ΕΑ αναφορικά με τα προτεινόμενα μέτρα τίθενται εκ νέου σε δημόσια διαβούλευση (2η) για τουλάχιστον 30 ημέρες. 

Η ΕΑ μετά το πέρας της (2ης) διαβούλευσης και αφού λάβει υπόψη τα αποτελέσματα αυτής, επιβάλλει, με απόφασή της (σε Ολομέλεια), η οποία είναι και η μόνη εκτελεστή, τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θεωρεί ότι είναι απολύτως αναγκαία, πρόσφορα και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού. 

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΑ έχει ήδη εξετάσει το συγκεκριμένο κλάδο στο πλαίσιο σχετικής Γνωμοδότησης, κατά το άρθρο 23 Ν. 3959/2011, η οποία δημοσιεύτηκε στις 14 Ιανουαρίου 2020, και στην οποία εκφράσθηκαν προβληματισμοί όσον αφορά τη δομή και οργάνωση του κλάδου και υποβλήθηκε στην Πολιτεία δέσμη σχετικών προτάσεων. 

Επισημαίνεται επίσης ότι η κανονιστική του άρθρου 11 Ν. 3959/2011 δεν άπτεται των ζητημάτων που εξετάζονται στην κύρια υπόθεση για τη διανομή έντυπου τύπου, (υπ’ αριθ. πρωτ. 9356/03-11-2020 Έκθεση του Εισηγητή), επί της οποίας η Ολομέλεια της Επιτροπής θα συνεδριάσει την 10η Φεβρουαρίου 2021.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *