Ανοιχτή επιστολή πρώην γ.δ. τεχνικών υπηρεσιών στους εργαζόμενους

Μικρός απολογισμός για μεγάλα τεχνικά έργα στην ΕΡΤ

Η τοποθέτηση νέων γενικών διευθυντών στην ΕΡΤ με βάση το νέο οργανόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Ο Πέτρος Φίλος παύθηκε από τη θέση του και η γενική διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών “μεγάλωσε” για να ενσωματώσει και τα Νέα Μέσα. Δημοσιεύουμε την επιστολή αποχώρησής του με τον απολογισμό των όσων έγιναν τα δύο τελευταία χρόνια στις τεχνικές υποδομές της ΕΡΤ.

Επιστολή του πρώην γενικού διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών Πέτρο Φίλο προς τους εργαζόμενους 
Η τοποθέτηση νέων γενικών διευθυντών στην ΕΡΤ με βάση το νέο οργανόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Ο Πέτρος Φίλος παύθηκε από τη θέση του και η γενική διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών “μεγάλωσε” για να ενσωματώσει και τα Νέα Μέσα. Δημοσιεύουμε την επιστολή αποχώρησής του με τον απολογισμό των όσων έγιναν τα δύο τελευταία χρόνια στις τεχνικές υποδομές της ΕΡΤ. 

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 Με την ευκαιρία παύσης  μου από τα καθήκοντα της θέσης του Γενικού Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών θα ήθελα παραδίδοντας στον αντικαταστάτη μου να προβώ  σε ένα σύντομο απολογισμό του έργου που επιτελέσθηκε στην ΕΡΤ  κατά τη διάρκεια της θητείας μου, στον τομέα των αρμοδιοτήτων μου .
   Κατά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Γενικός Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ, τον Ιούνιο του 2018, βρέθηκα αντιμέτωπος με την ακόλουθη, φθίνουσα  πραγματικότητα της οποίας την ανάσχεση   έθεσα ως πρωταρχικό μου στόχο: 

1.      το δίκτυο της ΕΡΤ ήταν τεχνικά απαξιωμένο και ταυτόχρονα απολύτως εξαρτημένο από την Digea, με ιδιαίτερα υψηλό τίμημα,
2.      η παραγωγή των προγραμμάτων γινόταν στο παρωχημένο πρότυπο της συμβατικής ευκρίνειας ( standard definition),ενώ
3.      οι κτιριακές εγκαταστάσεις παρέμεναν ασυντήρητες σχεδόν από το αρχικό στάδιο κατασκευής αυτών, περί το 1970

Στρατηγικός σχεδιασμός

Η κατάσταση που παρέλαβα χαρακτηριζόταν από έλλειψη σαφούς στρατηγικού σχεδιασμού, τόσο με άξονα τις εξελίξεις της τεχνολογίας στο μέλλον, όσο και με άξονα τον ανταγωνισμό.

Αυτόν ακριβώς τον στόχο, τον σχεδιασμό δηλαδή ενός καθορισμένου βήματος προς το μέλλον με βάση την υφιστάμενη πραγματικότητα και την αξιοποίηση των διαθέσιμων τεχνικών μέσων, ήρθε να καλύψει η ανάθεση στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) προκαταρκτικής τεχνικής μελέτης για την αναβάθμιση της υποδομής της ΕΡΤ σε βάθος χρόνου πενταετίας, δηλαδή κατά την χρονική περίοδο 2018 έως 2023. Με αυτή τη μελέτη η ΕΡΤ απέκτησε, για πρώτη φορά στην ιστορία της, πυξίδα πλοήγησης στο σύγχρονο και μελλοντικό τεχνικό γίγνεσθαι. Με την ολοκλήρωση της μελέτης  τέθηκαν  τα  θεμέλια, μία κοίτη ροής του τεχνικού μοντέλου που πρέπει να ακολουθήσει η ΕΡΤ εφεξής. Ορίσθηκε έτσι  με σαφήνεια ο βασικός άξονας τεχνολογικής ανάπτυξής της που πηγάζει από το γεγονός ότι η ΕΡΤ είναι και θα παραμείνει ο δημόσιος φορέας παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες με ανταποδοτικό χαρακτήρα.

Απεξάρτηση από την Digea

Ως πρώτη προτεραιότητα τέθηκε η απεξάρτηση της μετάδοσης του τηλεοπτικού σήματος της ΕΡΤ από την Digea με ταυτόχρονη αναβάθμιση του δικτύου. Η απεξάρτηση από την Digea ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2019 γεγονός που σήμανε ετήσιο οικονομικό όφελος για την ΕΡΤ ύψους 1,6 εκ. €. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η αντικατάσταση 130 από τους 374 συνολικά πομπούς τηλεόρασης ενώ το συνολικό έργο θα ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι το 2023.Η αντικατάσταση όλων των πομπών και των αναμεταδοτών στις δύο πολυπλεξίες που διαθέτει η εταιρεία σε ολόκληρη τη χώρα είναι απαραίτητη ώστε να επιτευχθεί η πλήρης γεωγραφική και πληθυσμιακή κάλυψη με ιδιαίτερη έμφαση στις ακριτικές περιοχές και ταυτόχρονη μετάβαση από το DVB–Τ στο DVB–Τ2 το οποίο πρόκειται να βελτιώσει θεαματικά το ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα και να χωρέσουν όλα τα αναβαθμισμένα σε υψηλή ευκρίνεια HDπρογράμματα της ΕΡΤ (ΕΡΤ-1,ΕΡΤ-2,ΕΡΤ-3 ΕΡΤ-Word και το κανάλι της Βουλής). 

Καταφέραμε να εκχωρηθεί χωρίς αντάλλαγμα στην ΕΡΤ δορυφορική́ χωρητικότητα στον Hellas sat-3 για την ευρυεκπομπή  των προγραμμάτων της και των δυο πολυπλεξιών. 

Παράλληλα σχεδιάστηκε η προσαρμογή του δικτύου του ραδιοφώνου των FM στις συχνότητες οι οποίες έχουν παραχωρηθεί στην ΕΡΤ για τα πέντε πανελλαδικά αλλά και τα περιφερειακά της δίκτυα. Ήδη το σχετικό έργο αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού των πομπών βρίσκεται προς έγκριση στο υπουργείο οικονομικών. 

Το παραπάνω έργο της ανανέωσης και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού του συνόλου των πομπών της τηλεόρασης και των FM, αποτελεί ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού ύψους 15 εκ. €.

Αδειοδότηση  κεραιοσυστημάτων

Παράλληλα με τα παραπάνω τέθηκε ως βασικός άξονας ο προγραμματισμός της αδειοδότησης όλων των κεραιοσυστημάτων της εταιρείας ο οποίος βρίσκεται σε εκκρεμότητα από το 2000 απειλώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ΕΡΤ με την επιβολή υψηλών προστίμων και διακοπή λειτουργίας των πομπών με τον χαρακτηρισμό τους ως παράνομων. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση των τεχνικών φακέλων για την νομιμοποίηση των δομικών στοιχείων όλων των κατασκευών κεραίας που λειτουργούν προ του 1987, ενώ είναι σε διαδικασία κατάθεσης οι πλήρεις τεχνικοί φάκελοι για το σύνολο των κατασκευών κεραίας.

Μετάβαση στη νέα τεχνολογική εποχή

Στόχος της Γενικής Δ/νσης ήταν να περάσει η ΕΡΤ από την συμβατική SD στην υψηλή HD ευκρίνεια και στη συνέχεια να προετοιμαστεί ώστε να μεταβεί σταδιακά  στην υπέρ υψηλή ( UHD 4K) ευκρίνεια. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί στο εσωτερικό της ΕΡΤ νησίδα παραγωγής ανάλογου προγράμματος υψηλών προδιαγραφών για την εξοικείωση των συναδέλφων με τη νέα τεχνολογία. Προς αυτήν την κατεύθυνση προχώρησε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου για την αναβάθμιση όλων των κρίκων της αλυσίδας παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος, δηλαδή των studios, των controls των studios, των master controls και της ροής προγράμματος. Το έργο αυτό, συνολικού προϋπολογισμού 7 εκ. €, έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 85% και η συνολική παράδοσή του αναμένεται στις αρχές Οκτωβρίου του 2020.Ταυτόχρονα έχει ήδη συνταχθεί και πρόκειται να προκηρυχθεί άμεσα διεθνής διαγωνισμός ύψος 980.000,00 € για την απόκτηση OB VAN 8 καμερών IP τεχνολογίας ( UHD 4K) το οποίο θα αποτελέσει την πρώτη νησίδα παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος υπέρ υψηλής ( UHD 4K) ευκρίνειας.

Εκσυγχρονισμός κτιριακών υποδομών

Στον τομέα των κτιριακών υποδομών, σε  συνεργασία με τη Διεύθυνση Εταιρικής Ανάπτυξης & Ελέγχου Διαδικασιών που υπάγεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και αναζητά  συγχρόνους τρόπους  στο πλαίσιο της πράσινης τηλεόρασης, το γραφείο της τεχνικής διεύθυνσης παρείχε την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη ώστε να προχωρήσει  ο σχεδιασμός και η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ έργου ύψους 3,5 εκ. €, για την ενεργειακή η αναβάθμιση του Ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής. Προβλέπεται η αντικατάσταση των κουφωμάτων με ενεργειακά, θερμομόνωση και υγρομόνωση δωμάτων, κατασκευή θερμοπρόσοψης αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων και φωτιστικών σωμάτων των studios και των λοιπών χώρων του κτιρίου με νέα, τεχνολογίας led. Προωθείται η ενεργειακή  αναβάθμιση των κτιρίων των περιφερειακών ραδιοσταθμών. Επιπρόσθετα το γραφείο της τεχνικής διεύθυνσης παρείχε την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη ώστε να προχωρήσει η δημιουργία Πάρκου-Μουσείου Ραδιοφωνίας  του Σταθμού Μεσαίων Κυμάτων της Ραδιοφωνίας στο Ίλιον, με στόχο την προστασία των κτηρίων και του εξοπλισμού, καθώς και την ανάδειξη-διαφύλαξη της ιστορίας και της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που  τριανταένα  χρόνια υπηρέτησα την ΕΡΤ από όλες τις θέσεις εξαντλώντας την υπηρεσιακή ιεραρχία. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι άνθρωποι τιμούν τους θεσμούς και όχι το αντίθετο . Και με  αυτή τη φιλοσοφία και στάση ζωής εργάστηκα.  Στη μακρόχρονη αυτή διαδρομή ζήσαμε μεγάλες στιγμές αλλά και επώδυνες καταστάσεις όπως την περίοδο του μαύρου, και την πρόσφατη κρίση του κορωνοϊού. Σήμερα πια έχει καταστεί  απολύτως ξεκάθαρο ότι μόνο ένας δρόμος υπάρχει για την ΕΡΤ: Αυτός του ανεξάρτητου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα με ανταποδοτικό χαρακτήρα.   Έχουν περάσει 46 χρόνια από τη μεταπολίτευση και είναι μελαγχολικό να διαπιστώνει κανείς ότι, παρά την απελευθέρωση του ραδιοτηλεοπτικού δικτύου, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι δημόσιες τηλεοράσεις εξακολουθούν να  κατέχουν τα μεγαλύτερα μερίδια τηλεθέασης σε αντίθεση με τη χώρα μας. Η ΕΡΤ όμως  δεν έγινε… ΒΒC  γιατί δυστυχώς οι εργαζόμενοί της δεν αφέθηκαν να δουλέψουν  ποτέ ελεύθεροι για να την καταστήσουν “ΒΒC”. 

Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Όπως προανέφερα η ΕΡΤ διαθέτει μια πυξίδα πορείας με βάση τη μελέτη του ΕΜΠ, τουλάχιστον στον τεχνικό τομέα, και ένα πρόγραμμα τεχνολογικού εκσυγχρονισμού το οποίο θα πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα αν θέλουμε παραμείνουμε σε τροχιά ανάπτυξης. Προσωπικά θα το υπερασπιστώ σε όποια θέση βρεθώ στο μέλλον.  

Θα ήθελα, κλείνοντας πρόωρα την παρουσία μου στη θέση  του Γ. Δ/ντη  Τεχνικών  Υπηρεσιών, να ευχαριστήσω :

Τον κ. Β. Κωστόπουλο Διευθύνοντα Σύμβουλο για την ευκαιρία που μου έδωσε να συμβάλλω με τις γνώσεις και την εμπειρία μου σε ένα καλλίτερο μέλλον για την ΕΡΤ που τόσο αγαπήσαμε και πονέσαμε και πάντα θα είναι στην καρδιά μας. 

Τον κ. Ι. Δρόσο διευθύνοντα σύμβουλο που βοήθησε στην συνέχεια την εφαρμογή του προγράμματος που είχαμε σχεδιάσει.

Τον κ.Γ. Γαμπρίτσο διευθύνοντα σύμβουλο για την μέχρι τώρα συνεργασία μας.

 Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διευθυντές και τους προϊσταμένους των διευθύνσεων που επόπτευα για την άριστη συνεργασία που είχαμε.

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους  τεχνικούς που πίστεψαν και βοήθησαν στην μέχρι τώρα πραγματοποίηση των στόχων μας χωρίς την βοήθεια των οποίων δεν θα είχε πραγματοποιηθεί τίποτε.

Ιδιαιτέρα θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου εκείνους τους τεχνικούς που κατάφεραν κάτω από  υπέρμετρα και πρωτόγνωρα αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε η κρίση του κορωνοϊού (COVID-19) να διασφαλίσουν  την  ομαλή λειτουργία και εκπομπή του προγράμματος της ΕΡΤ   ώστε αυτό να συνεχίσει να φτάνει απρόσκοπτα  σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και σε ολόκληρο τον κόσμο όπου υπάρχουν Έλληνες.  

H δράση και η ευθύνη πάνε μαζί.
Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους μας. 

Πέτρος Φίλος
πρώην Γενικός Δ/ντής Τεχνικών

Πηγή: digitaltvinfo.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *