“Ξηλώνουν” τη Digea χάριν εκλογών για τα περιφερειακά κανάλια!

πομποι-ΠάρνηθαΜια τροπολογία 11 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε αποδεκτή χθές ο υπουργός Ψηφιακής Νίκος Παππάς με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε περιφερειακά κανάλια να εκπέμψουν μόνα τους το ψηφιακό πρόγραμμα τους, επιστρέφει τη χώρα ξανά στο τηλεοπτικό διαπλεκόμενο παρελθόν. Ουσιαστικά πρόκειται για μια φωτογραφική διάταξη που ικανοποεί πρόσκαιρα τους ιδιοκτήτες περιφερειακών καναλιών που διαμαρτύρονται(δικαίως) για το υψηλό ενοίκιο του ιδιώτη παρόχου δικτύου. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να δώσει πραγματική λύση για την εκπομπή των περιφερειακών καναλιών, πρώτον με την προώθηση της τηλεοπτικής αδειοδότησης και δεύτερον με την αντιμετώπιση των υψηλών ενοικίων για την εκπομπή σήματος, ικανοποιεί ένα αίτημα καναλαρχών, λίγους μήνες πριν τις Αυτοδιοικητικές εκλογές!

Η τροπολογία που θα διαβάσετε αναλυτικά παρακάτω, ορίζει με λίγα λόγια πως τα περιφερειακά κανάλια μπορούν να αιτηθούν στον υπουργό την εκπομπή του προγράμματος τους με συμπληρωματικά κέντρα εκπομπής (ΣΣΕ) στην περιφέρεια τους, με δικά τους έξοδα εγκατάστασης και μεταφοράς του ψηφιακού σήματος. Πρακτικά

‘καταργείται ο νόμος (και δεν συμπληρώνεται ή αλλάζει όπως ισχυρίζεται ο υπουργός που έκανε δεκτή την τροπολογία) καθώς διάφορα περιφερειακά κανάλια που δεν έχουν άδεια παρόχου δικτύου θα μπορούν να έχουν δικούς τους πομπούς (ψηφιακούς) για να ανεβάζουν μόνο το δικό τους τηλεοπτικό σήμα. Η ΕΕΤΤ απλά θα γνωμοδοτεί για τους κανόνες αλλά γίνεται φανερό πως τα περιφερειακά κανάλια που χρόνια διαμαρτύρονται για το υψηλό ενοίκιο της Digea έχουν πλέον το ελεύθερο να εγκαταστήσουν πομπούς στις περιοχές τους. Ό,τι δηλαδή συνέβαινε στα χρόνια του τηλεοπτικού χάους, απλά τώρα θα γίνεται με τη σφραγίδα του ψηφιακού σήματος! Η έγκριση αυτής της πρακτικής οδηγεί στην εκτίμηση πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ “τελείωσε” με τις άδειες! Περιφερειακές αποκλείεται να δοθούν πριν τις εκλογές και το ΕΣΡ ακόμη δεν αποφάσισε ποιές θα δώσει πρώτες. Εξάλλου, ακόμη κι αν αποφασίσει, το αρμόδιο υπουργείο δεν έχει εκδώσει τις απαραίτητες κανονιστικές πράξεις, ήτοι τις αποφάσεις για το τίμημα, κ.λ.π. Φρόντισε όμως να ικανοποιήσει προεκλογικά την περιφερειακή πελατεία των καναλαρχών…

Η τροπολογία έρχεται ως συνέχεια της έντονης αντιπαράθεσης περιφερειακών καναλιών με τη Digea όπως εκφράστηκε στην πρόσφατη ημερίδα στη Λαμία, τότε που αγανακτισμένος ο διευθύνων σύμβουλος του ιδιώτη παρόχου δικτύου, είπε πως δεν θέλει η εταιρεία τα περιφερειακά κανάλια γιατί κοστίζουν κι αν θέλουν είναι ελεύθερα να φύγουν! Η τροπολογία ανοίγει αυτό το δρόμο, έστω και αν κανείς δεν θα το παραδεχθεί επίσημα. Είναι δε τόσο πονηρά διατυπωμένη, αφού μιλά για συμπληρωματικά κέντρα εκπομπής και όχι για κύρια κέντρα εκπομπής. Υποτίθεται στο μεταξύ, πως η τοποθέτηση συμπληρωματικών πομπών απαγορεύεται ρητά με άλλο νόμο και υπάρχουν περιπτώσεις δημάρχων που έχουν παραπεμφθεί για τέτοιες ενέργειες, επειδή ήθελαν να βλέπουν οι κάτοικοι των περιοχών τους τηλεόραση και το ψηφιακό σήμα της Digea δεν έφθανε εκεί.

Η τροπολογία 

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με τίτλο: “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση”

Θέμα: “Δυνατότητα ψηφιακής αναμετάδοσης των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας μέσω Συμπληρωματικών Εγκαταστάσεων Εκπομπής (ΣΕΕ)”

Α. Αιτιολογική έκθεση

Δεδομένου του ότι ο υφιστάμενος χάρτης συχνοτήτων ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής επιτυγχάνει κάλυψη σε εθνικό επίπεδο, της μεταβατικής περιόδου για τη διάθεση του Δεύτερου Ψηφιακού Μερίσματος και των σχετικών διεθνών συμφωνιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 4262/2014 (Α’ 114) και μέχρι την οριστική διαμόρφωση των περιφερειακών χαρτών συχνοτήτων (οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο σχεδίασης), ώστε να καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις, κατά περίπτωση, οι συμπληρωματικές θέσεις εκπομπής εκτός περιφερειακής ζώνης που βελτιώνουν την ψηφιακή αναμετάδοση της επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.

Β. Τροπολογία-Προσθήκη

1. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 37 του ν. 4262/2014 (Α’ 114) οι λέξεις “περιεχόμενα περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών” αντικαθίστανται από τις λέξεις “προγράμματα παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας”.

2.  Tο τέταρτο και πέμπτο εδάφιο του άρθρου 37 του ν. 4262/2014 αντικαθίστανται ως εξής:

“Η κατά τα ανωτέρω εγκατάσταση επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μετά από υποβολή κοινής αίτησης από τους παρόχους περιεχομένου ενός διαύλου (πολυπλέκτη) περιφερειακής εμβέλειας που επιθυμούν να μεταδοθεί το πρόγραμμα τους από ΣΕΕ εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης του επόμενου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από γνώμη της ΕΕΤΤ, ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των ΣΕΕ, τα δικαιολογητικά έγγραφα που συνοδεύουν την ανωτέρω αίτηση περί λειτουργίας ΣΕΕ και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης, λειτουργίας, μεταφοράς του σήματος στις ΣΕΕ και συντήρησης των ανωτέρω ΣΕΕ βαρύνει τους αιτούντες παρόχους περιεχομένου και σε καμία περίπτωση δεν εντάσσεται στα κόστη λειτουργίας του δικτύου και δεν επηρεάζει το Ανώτατο Όριο Τιμών (ΑΟΤ).”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *