Νέο ΔΣ στην ΕΣΠΗΤ

esphtΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΣΠΗΤ

Τα μέλη του νέου ΔΣ της ΕΣΠΗΤ, που εκλέ­χτη­καν στις αρχαι­ρε­σίες της Γενι­κής Συνέλευσης των μελών της Ένω­σης στις 15 & 16 Ιου­νίου 2018, συνήλ­θαν σε συνε­δρί­αση σήμερα Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και ώρα 13.30 στα Γρα­φεία της Ένω­σης Συντακτών Περιοδικού Ηλε­κτρο­νι­κού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) που βρί­σκο­νται στην Αθήνα (Βαλα­ω­ρί­του 9) μετά από πρό­σκληση του πλειο­ψη­φή­σα­ντος συμ­βού­λου, με τον συνδυασμό ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ, Θέμη Κ. Μπε­ρε­δήμα, προ­κει­μέ­νου να συγκρο­τη­θούν σε σώμα.

Μετά από μυστική ψηφο­φο­ρία το νέο Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ συγκρο­τή­θηκε σε Σώμα ως εξής:

 

Πρόεδρος: Θέμης Κ. Μπε­ρε­δή­μας

Αντιπρόεδρος: Φωφώ Πέπονα
Γεν. Γραμ­μα­τέας: Θανά­σης Αλα­τάς
Ταμίας: Νίνα Κασιμάτη

Μέλη: Μαρία Ζαρίφη, Καίτη Χόρτη, Δημήτρης Σταμούλης

 

Για το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ

                

                  Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας

     Θέμης Κ. Μπερεδήμας                                             Θανάσης Αλατάς

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *