Απολύει το ΔΣ ΕΔΟΕΑΠ και κάνει διαγωνισμό προσλήψεων για λίγους !

επηεα-5Ήταν θέμα χρόνου να αποκαλυφθεί ο στόχος των απολύσεων προσωπικού που προωθεί η πλειοψηφία στο ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ με τη σύμφωνη γνώμη και του προέδρου της συνδικαλιστικής ένωσης της ΕΠΗΕΑ ως νέο διορισμένο μέλος στη διοίκηση. Υπάρχουν θέσεις κλειδιά στις οποίες θέλουν τους ημετέρους. Το λέει ξεκάθαρα και η ανακοίνωση του “Δικτύου αλληλεγγύης και παρέμβασης” της ΕΠΗΕΑ. Το Δίκτυο προωθεί δημόσια και την προκήρυξη για τις προσλήψεις που έχει καταληκτική ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου!

Όσοι γνωρίζουν δηλαδή θα έχουν έτοιμα και τα έγγραφα τους προς κατάθεση! Διαβάζουμε:

<<Προσλήψεις Διοικητικού και Ιατρικού Προσωπικού στον ΕΔΟΕΑΠ, με καταλυτική ημερομηνία σχετικής αίτησης την 22η Δεκεμβρίου 2017>>.

Το προεδρείο της ΕΠΗΕΑ, αποκρύπτει το γεγονός από δεκάδες άνεργους συναδέλφους μας, για να έχει τη διακριτή ευχέρεια να προωθήσει γνωστούς «ημετέρους» τους, μέσα από ευτελισμούς και αλισβερίσι πελατειακών σχέσεων. Το ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ στην ΕΠΗΕΑ δημοσιοποιεί και αναδεικνύει το θέμα, με την αναδημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος από τον ΕΔΟΕΑΠ  και παράλληλα ζητά από το Δ.Σ της ΕΠΗΕΑ. 
N
α παρέμβει άμεσα ώστε εκτός των τυπικών προσόντων και κριτηρίων που απαιτούνται για την πρόσληψη , να συμπεριληφθούν και κοινωνικά κριτήρια :Οικογενειακή κατάσταση ,μακροχρόνια Άνεργοι/ες ,Εισοδηματικά κριτήρια κ.λ.π.

Άμεση προτεραιότητα η πλήρωση των διοικητικών θέσεων, να πραγματοποιηθεί από την επίσημη λίστα τον δεκάδων ανέργων συναδέλφων στο Κλάδο και με διαφανείς διαδικασίες – ανοικτές σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Από: σχολιαστής της ΕΠΗΕΑ.

ΑΘΗΝΑ 08 /12/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (ΕΔΟΕΑΠ) προκειμένου να αντιμετωπίσει σταδιακά τις  ανάγκες του  -όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την δημοσίευση των διατάξεων του Ν. 4498/2017, που αφορούν στη διεύρυνση του Οργανισμού- σε Διοικητικό-Νοσηλευτικό και Ιατρικό  προσωπικό, προτίθεται να προσλάβει :

Α.- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  (Υπαλλήλους και Στελέχη).

1.- Λογιστές  (ΠΕ     ή     ΤΕ     με πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία)

2.-Υπαλλήλους  με προϋπηρεσία στον έλεγχο και εκκαθάριση  δαπανών (ΠΕ ή ΤΕ – Οικονομικών Σχολών-  ή ΔΕ ).

3.-Υπαλλήλους με εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών – ασφαλισμένων (ΠΕ  ή  ΤΕ  ή ΔΕ).

4.-Υπαλλήλους για Γραμματειακή  Υποστήριξη (ΠΕ  ή  ΤΕ  ή ΔΕ ).

5.- Υπαλλήλους με εμπειρία στις προμήθειες (ΠΕ  ή  ΤΕ  ή ΔΕ ).

6.- Υπαλλήλους με εμπειρία στον έλεγχο και την  εκκαθάριση νοσηλίων (ΠΕ  ή  ΤΕ  ή ΔΕ ).

7.-Υπαλλήλους Πληροφορικής (ΠΕ Πληροφορικής ή  ΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικών     Υπολογιστών ή ΤΕ  αντίστοιχων Τμημάτων).

8.-Στελέχη με πολυετή εμπειρία  στην ασφάλιση και την απονομή συντάξεων (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

9.-Εσωτερικό Ελεγκτή [με πιστοποίηση  CIA  του Διεθνούς  Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, (ΙΙΑ)].

9.-Νοσηλευτές ( ΠΕ   ή   ΤΕ).

 

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για τις ως άνω  θέσεις πρέπει να έχουν:

Ελληνική υπηκοότητα (ή υπηκοότητα άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών όπου απαιτείται ή Απολυτήριο Λυκείου.

Άριστη γνώση του Ελληνικού γραπτού και προφορικού λόγου.

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών και η γνώση ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί.

Ευρεία γνώση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των καθηκόντων της θέσης.

Επιθυμητές συστατικές επιστολές.

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άνδρες).

Άλλοι τίτλοι σπουδών θα συνεκτιμηθούν.

 

Β. ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ( ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  ΕΝΤΟΣ ΕΔΟΕΑΠ )

1.- Ελεγκτές ιατρούς με εμπειρία (προτιμώνται παθολόγοι – χειρουργοί – ορθοπεδικοί )

2- Παθολόγους

3.- Μικροβιολόγους

4.-Ακτινολόγους

5.- Ω Ρ Λ

6.- Οδοντιάτρους (Γναθοχειρουργούς, Περιοδοντολόγους, Ορθοδοντικούς, Ενδοδοντιστές)

7.- Ελεγκτή Οδοντίατρο

8.- Γυναικολόγους Χειρουργούς

9.- Καρδιολόγους

10.- Πνευμονολόγους

11.- Ορθοπεδικούς

12.- Οφθαλμίατρους

13.- Ενδοκρινολόγους

14.- Γενικό Χειρουργό

15.- Παιδίατρους

16.- Ουρολόγο

17.- Νευρολόγο

18.-Ψυχίατρο

 

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για τις ως άνω  θέσεις πρέπει να έχουν:

Ελληνική υπηκοότητα (ή υπηκοότητα άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Πτυχίο ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών όπου απαιτείται.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Άριστη γνώση του Ελληνικού γραπτού και προφορικού λόγου.

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών.

Ευρεία γνώση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης των καθηκόντων της θέσης.

Επιθυμητές συστατικές επιστολές.

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άνδρες).

Άλλοι τίτλοι σπουδών και η γνώση ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθούν.

Υποβολή Υποψηφιότητας

Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θεωρημένα για την γνησιότητά τους και από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, θα τύχουν απόλυτα εμπιστευτικού χειρισμού και θα γίνονται δεκτές μέχρι και 22 Δεκεμβρίου 2017  στο πρωτόκολλο του Οργανισμού, Σισίνη 18 και Ηριδανού (ΤΚ 11528) στην Αθήνα. Σε περίπτωση ταχυδρομικής συστημένης αποστολής ή αποστολής με courier θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία στη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή του courier.

Πληροφορίες: Τηλ. 210 72 64700 επιλογή 2/1

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *