Νόμος το μειωμένο τηλεοπτικό φάσμα!

Λίγο πριν εκπνεύσει το 2019 υπεγράφη από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Στέλιο Πέτσα η υπουργική απόφαση που μειώνει το τηλεοπτικό φάσμα κάτω από τα 700 MHz. Η απόφαση με αριθμό 547 του 2019 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνσησης υπό τον τίτλο «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής κατ’ εφαρμογή των Διεθνών Συμφωνιών», καθορίζει τα νέα κέντρα εκπομπής και τους διαύλους εκπομπής για τους δυο παρόχους δικτύου της ΕΡΤ και της Digea και τους υποχρεώνει να προβούν στις αναγκαίες ετοιμασίες για τη μετακίνησή τους στους νέους διαύλους. Όπως επίσης σημειώνεται ο νέος ψηφιακός χάρτης θα τροποποιηθεί εντός δυο μηνών κι αυτός θα ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, κάθε τεχνικό θέμα σχετικό με τη διαδικασία της απελευθέρωσης του ραδιοφάσματος για το Ψηφιακό Μέρισμα II και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της.

Η απόφαση που αναρτούμε ολόκληρη με τα Παραρτήματα των προτεινόμενω διαύλων, αναφέρει συγκεκριμένα: “Προκειμένου να απελευθερωθεί η ζώνη συχνοτήτων 694 – 790 MHz (Ψηφιακό Μέρισμα II), οι ραδιοδίαυλοι που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή, ανά Μονοσυχνικό Δίκτυο (SFN), παρουσιάζονται στα Παραρτήματα (1), (2) και (3) της παρούσας απόφασης της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος.

Η σειρά κατάταξης στους πίνακες των Παραρτημάτων δεικνύει την σειρά με την οποία θα ενεργοποιηθούν τα SFN, με τους αντίστοιχους ραδιοδιαύλους. Η σειρά ενεργοποίησης είναι δεσμευτική για όλους τους παρόχους δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής.

Πηγή: digitaltvinfo.gr

1 comment for “Νόμος το μειωμένο τηλεοπτικό φάσμα!

Leave a Reply

Your email address will not be published.