Νέος φόρος στην tv διαφήμιση την οποία θα ρυθμίζει το κράτος!

tvΚαι έτσι ξαφνικά δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση ένα νέο σχέδιο νόμου από τον υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά το οποίο ρυθμίσει την τηλεοπτική διαφήμιση. Υπό τον τίτλο «Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάθεσης Διαφημιστικού Χρόνου», το κράτος αναλαμβάνει τη ροή της τηλεοπτικής διαφήμισης σε όλους τους κρατικούς και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Η διαχείριση της ροής της διαφήμισης θα ανατεθεί σε εξωτερική εταιρεία, διαχειριστή. Το κράτος μέσω της γενικής γραμματείας θα εισπράττει το 10% του ημερήσιου διαφημιστικού τζίρου! Πρόκειται για έναν νέο τηλεοπτικό φόρο και μάλιστα απευθείας από την πηγή της ροής των διαφημίσεων.

Το σχέδιο μπορείτε να το διαβάσετε εδώ http://www.opengov.gr/ypep/?p=493), ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου:

“Με το Ηλεκτρονικό Σύστημα ρυθμίζεται, απλουστεύεται και εκσυγχρονίζεται η διάθεση και η αγορά τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου στους δημόσιους και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου, με στόχο την επίτευξη διαφάνειας στον εν γένει χώρο, τον περιορισμό των φαινομένων φοροδιαφυγής και νόθευσης του υγειούς ανταγωνισμού αλλά και την προστασία ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, όπως των ανήλικων”.

Το επίμαχο άρθρο που αναμένεται να προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στην αγορά και στους τηλεοπτικούς σταθμούς είναι το άρθρο 10 που ορίζει πως:

“Ποσοστό δέκα επί τοις εκατό ( 10 % ) των ακαθαρίστων εσόδων του συνόλου των Συναλλαγών του Συστήματος θα καταβάλλεται ημερησίως κατά τον διακανονισμό των Συναλλαγών από τον Διαχειριστή υποχρεωτικά στον Ρυθμιστή. Τα έσοδα αυτά προορίζονται για την συντήρηση της λειτουργίας του Συστήματος και την κάλυψη των αναγκών του «Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε» ( Ε.Κ.Ο.Μ.Ε ), σύμφωνα με τα άρθρα 44 και επ. του Ν. 4339/2015”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.