Άμεση απάντηση για το σύννομο της διαδικασίας τοποθέτησης καμερών στους χώρους που θα διεξαχθεί αύριο η διαγωνιστική διαδικασία για την δημοπράτηση των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών στο κτήριο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, ζητεί ο καθηγητής Πάνος Λαζαράτος, ως εκπρόσωπος της εταιρίας Νέα Τηλεόραση. Όπως αναφέρει δε, ζητά άμεση, πριν την διαδικασία απάντηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε δυο κομβικά ζητήματα:

Περισσότερα