To “πλούσιο” Mega πουλήθηκε …φθηνά και με θύμα τους εργαζόμενους του

Τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου επιστρέφει το Mega, με παλιά προγράμματα και νέο ιδιοκτήτη τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο οποίος πλήρωσε κοντά στα 34 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει πολύ φθηνά τα πάντα όλα, ακόμη και τις απαιτήσεις από πελάτες, ύψους 34 εκατ. ευρώ! Επιλέγουμε να αναδημοσιεύουμε το ρεπορτάζ από το capital.gr της 1ης Νοεμβρίου 2019 ως αρχή για την επάνοδο του καναλιού, για να εκτιμήσουμε το μέγεθος όσων απέκτησε ο νέος ιδιοκτήτης. Οι πρώην εργαζόμενοι του Mega αντιθέτως έχουν περάσει ήδη στη …λήθη ως τα μόνα θύματα στον περίφημο “πόλεμο ενάντια στη διαπλοκή” της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ! 

Στην Alter Ego του Βαγγέλη Μαρινάκη η ταινιοθήκη και το σήμα του Mega

Στην Alter Εgo ανήκει η ταινιοθήκη του Μεγάλου Καναλιού (Mega) μετά τον σημερινό πλειστηριασμό. Οι προσφορές που κατατέθηκαν ήταν: 33.000.000 η κυπριακή Liquorina Limited και 33.999.999 ευρώ η Alter Εgo, η οποία και πλειοδότησε. Παρόντες ήταν και εκπρόσωποι του καναλιού STAR, οι οποίοι όμως τελικά δεν κατέθεσαν προσφορά.

Οι  ενδιαφερόμενοι έστειλαν το πρωί της Παρασκευής τις δεσμευτικές προσφορές τους για την “Ομάδα Ενεργητικού Α’”, που είναι η ακίνητη περιουσία του Mega, την “Ομάδα Ενεργητικού Β’”, δηλαδή τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του καναλιού, όπως η ταινιοθήκη του, το σήμα “Mega”, οι τίτλοι που έχει κατοχυρώσει, το αρχείο ειδήσεων, τα μηχανήματα και οι απαιτήσεις. 

Κατά τους δύο πλειοδοτικούς διαγωνισμούς πωλήθηκαν τρία ακίνητα στο Μαρούσι καθώς και ένα ακίνητο στην Κρήτη. Για τα ακίνητα του καναλιού υπήρξαν δύο προσφορές: 384.000 ευρώ από την ΤΕΡΝΑ και 500.000 ευρώ από την κοινοπραξία ΩΘΗΣΗ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το In.gr του ομίλου Μαρινάκη, τα ακίνητα που περιλήφθηκαν στον πρώτο διαγωνισμό είναι:

* 1 αγρός με ελαιόδεντρα και λοιπά οπωροφόρα δέντρα, άρτιος και οικοδομήσιμος, στη θέση ΣΩΡΟΤΖΙΚΟΣ της Κτηματικής Περιφέρειας του Δήμου Αμαρουσίου, εκτός σχεδίου πόλεως. Η έκταση του είναι 6.678,41 τμ.

* 1 αγροτεμάχιο στη θέση ΣΩΡΟΣ Αμαρουσίου, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης, 2.096 τμ.

* 1 αγροτεμάχιο στη θέση ΣΩΡΟΣ ή ΜΕΛΙΣΣΙΑ Αμαρουσίου εκτός σχεδίου πόλεως και εντός ζώνης έκτασης 1.231,92 τμ

* 1 αγροτεμάχιο στη θέση ΣΩΡΟΣ ή ΜΕΛΙΣΣΙΑ εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης έκτασης 8.677 τ.μ.

Με τον δεύτερο πωλήθηκε στην Alter Ego η πνευματική ιδιοκτησία του σταθμού, δηλαδή η ταινιοθήκη και τα σήματα (τόσο του καναλιού όσο και εκπομπών). Στον τελευταίο επίσης εντάσσονται οι συμμετοχές της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ σε άλλες εταιρείες.

Αναλυτικά η ταινιοθήκη περιλαμβάνει: α) γενικό αρχείο, β) ενημερωτικό αρχείο (εκπομπές ενημερωτικού – ψυχαγωγικού περιεχομένου), γ) τηλεπαιχνίδια, δ) μονόλεπτα γενικού περιεχομένου, ε) μυθοπλασία με σενάριο (ελληνικές σειρές), και στ) αθλητικές εκπομπές και επιλεγμένες αθλητικές διοργανώσεις (αγώνες). Επιπρόσθετα όλο το ειδησεογραφικό και αθλητικό αρχείο (δελτία, ρεπορτάζ, στιγμιότυπα αγώνων και διοργανώσεων)

* Τα σήματα. Αυτά αφορούν τόσο το ίδιο το κανάλι και τις λειτουργίες του όσο και διάφορες εκπομπές. Μαζί με τα σήματα μεταβιβάζεται ο διαδικτυακός ιστότοπος MEGATV.com καθώς και όλοι οι λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης.

* Μηχανήματα – Μηχανολογικός Εξοπλισμός, όπως προέκυψε από φυσική απογραφή που διενήργησε η ειδική διαχειρίστρια στις 30 Ιουνίου 2019 στις εγκαταστάσεις της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ. Στην ομάδα αυτή εντάσσονται και οι αναμεταδότες σήματος ανά την Επικράτεια, για τους οποίους ωστόσο δεν έχει γίνει φυσική απογραφή.

* Μεταφορικά μέσα. Γι’ αυτά μάλιστα δίδεται η δυνατότητα αυτοψίας και ελέγχου από τους υποψήφιους πλειοδότες αφού πρώτα γίνει η απαραίτητη συνεννόηση.

* Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός.

* Συμμετοχές σε συνδεδεμένες και συγγενείς επιχειρήσεις. Πρόκειται για τις: α) ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ltd με έδρα την Κύπρο. Το ποσοστό συμμετοχής είναι 100% και το μετοχικό κεφάλαιο 1.026.000 ευρώ. β) DIGEA, με ποσοστό συμμετοχής 12,3% και μετοχικό κεφάλαιο 82.763 ευρώ. γ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕ με ποσοστό συμμετοχής 1% και μετοχικό κεφάλαιο 180 ευρώ.

* Απαιτήσεις από πελάτες. Αυτές προσεγγίζουν τα 35 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2019. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των απαιτήσεων δεν μπορούν να εισπραχθούν, όπως ομολογεί η ειδική διαχειρίστρια εταιρεία. Συγκεκριμένα το υπόλοιπο απαιτήσεων είναι 34.937.607,92. Επί αυτών η εταιρεία είχε δημιουργήσει στις 31.12.2014 πρόβλεψη ύψους 6.525.414,43 ευρώ. Το ανοιχτό υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:
– 2.200.825,59 ευρώ εκχωρημένες απαιτήσεις (μη εισπράξιμο)
– 11.401.907,80 ευρώ ενεχυριασμένες απαιτήσεις (μη εισπράξιμο)
– 15.201.626,59 ευρώ κατασχεμένες απαιτήσεις (μη εισπράξιμο)
– 1.923.298,67 ευρώ επισφαλούς εισπράξεως (μη εισπράξιμο)
– 3.822.705,99 ευρώ είναι ακίνητο άνω των 24 μηνών (μη εισπράξιμο)
– 327.243,28 ευρώ από ανοιχτά υπόλοιπα πελατών.

Επιπρόσθετα υπάρχουν α) επιταγές εισπρακτέες ύψους 32.303,46 ευρώ με ημερομηνία λήξης 9/2018 και 10/2018, β) χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών και πιστωτών ύψους 33.732,42 ευρώ, εκ των οποίων 30.102,83 είναι ακίνητο άνω των 36 μηνών, γ) λοιποί χρεώστες ύψους 35.856,84 ευρώ εκ των οποίων 24.262,00 ευρώ αποτελεί επισφαλές υπόλοιπο, δ) απαιτήσεις απ’ το ελληνικό Δημόσιο ύψους 677,47 ευρώ από παρακρατούμενους φόρους, ε) δοθείσες εγγυήσεις (ΔΕΗ, ενοίκια – κοινόχρηστα, HERTZ, EBU, CPI) ύψους 349.214,29 ευρώ, στ) απαιτήσεις απ’ το προσωπικό ύψους 645 ευρώ.

Σημειώνεται πάντως ότι 250.000 ευρώ απ’ τις απαιτήσεις δηλώνει η διαχειρίστρια πως θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει έως ότου υπογραφεί η μεταβίβαση και ο πλειοδότης δεν μπορεί να έχει αξίωση επί του συγκεκριμένου ποσού. Ο τελευταίος ωστόσο μπορεί να λάβει και μη λογιστικοποιημένες απαιτήσεις στην περίπτωση δικαστικής δικαίωσης κατά του ΟΤΕ για το διάστημα απ’ το 2016 ως το 2018 που μεταδιδόταν το MEGA CHANNEL απ’ την πλατφόρμα του χωρίς να υπάρχει προηγουμένως συμφωνία.

Οι σειρές

Η ταινιοθήκη του Mega περιλαμβάνει ορισμένα από τα καλύτερα σήριαλ της ελληνικής τηλεόρασης όπως: “Απαράδεκτοι”, “Αναστασία”, “Ντόλτσε Βίτα”, “Ψίθυροι καρδιάς”, “Δύο ξένοι”, “Είσαι το ταίρι μου”, “Κλείσε τα μάτια”, “Στο παρά πέντε”, “50 – 50”, “Το Νησί”, “Ευτυχισμένοι μαζί”, “Λόγω τιμής”, “Το ρετιρέ”, “Οι Τρεις Χάριτες”, “Το δις εξαμαρτείν”, “Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς”, “Περί ανέμων και υδάτων”, “Σαββατογεννημένες”, “Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή”, “Το κόκκινο δωμάτιο”, “Η πολυκατοικία”, “Δέκα λεπτά κήρυγμα”, “Χάι Ροκ”, “Αέρινες σιωπές”, “Λαβ Σόρρυ”, “Επτά θανάσιμες πεθερές”, “Κάτω Παρτάλι”, “Η Αίθουσα του Θρόνου”, “Μαύρα μεσάνυχτα”, “Εμείς κι εμείς”, “Λατρεμένοι μου γείτονες”, “Οι Αυθαίρετοι”, “Το σημάδι του έρωτα”, “Λένη”, “Γυναίκες”, “Τα μυστικά της Εδέμ”, “Οι φρουροί της Αχαΐας”, “Αφρικα”, “Η ζωή μας μια βόλτα”, “Να με προσέχεις”, “Κλείσε τα μάτια”, “Βέρα στο δεξί”, “Οι μικρομεσαίοι”, “Μάνα είναι μόνο μία”, “Κάτι τρέχει με τους δίπλα”.

Σχολιάστε