Καταθέτει Ψήφισμα για προστασία των δημοσιογράφων στον ΟΗΕ το ΥΠΕΞ

violence-against-journalistsΑπό το ΑΠΕ, της Σοφία Αραβοπούλου

Εστιάζοντας φέτος στις γυναίκες δημοσιογράφους, θα πραγματοποιηθεί σήμερα εκδήλωση για τον εορτασμό της “Διεθνούς Ημέρας Πάταξης της Ατιμωρησίας για Εγκλήματα Κατά Δημοσιογράφων” από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη και σε συνδιοργάνωση με την UNESCO, στην έδρα των ΗΕ, ως είθισται τα τελευταία τρία χρόνια.
Εορτασμός σημαντικός, ο οποίος βασίζεται σε μία απόφαση που είχε υποβληθεί για πρώτη φορά το 2013 με ελληνική πρωτοβουλία και υποβάλλεται πλέον ανά διετία, η οποία εκτός από την ανακήρυξη της 2ης Νοεμβρίου, ως Διεθνούς Ημέρας Πάταξης της Ατιμωρησίας για Εγκλήματα Κατά Δημοσιογράφων, αναγνωρίζει ρητά – και, ως εκ τούτου, προστατεύει- τους δημοσιογράφους και άλλους εργαζόμενους στα ΜΜΕ που συμμετέχουν σε επικίνδυνες αποστολές σε περιοχές ενόπλων συγκρούσεων, ως αμάχους, εφόσον δεν ασκούν δραστηριότητα, που επηρεάζει το εν λόγω status (λ.χ. συμμετοχή σε εχθροπραξίες).


Με έμφαση στις γυναίκες και ειδικότερα στη διάσταση της ισότητας των φύλων, εντός του πλαισίου της προστασίας των δημοσιογράφων, θα είναι φέτος και το σχέδιο απόφασης σχετικά με την «Ασφάλεια των Δημοσιογράφων και το ζήτημα της Ατιμωρησίας» (“Safety of Journalists and the Issue of Impunity”) που θα επανυποβάλει η Ελλάδα, εντός του μήνα. Ελληνική πρωτοβουλία την οποία είχε προαναγγείλει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, κατά την παρέμβασή του στην Υπουργική Εβδομάδα της τρέχουσας 72ης ΓΣ ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των δημοσιογράφων και των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης, ιδίως όσων βρίσκονται σε περιοχές συγκρούσεων, πρόκειται να υποβάλει, κατά τη τρέχουσα σύνοδο της Τρίτης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ένα σχετικό με το εν λόγω θέμα ψήφισμα».
Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα αποδίδει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη σημασία στην ουσιαστική προώθηση και προστασία της ελευθερίας έκφρασης, ως θεμελιώδους προϋπόθεσης για την οικοδόμηση δημοκρατικών κοινωνιών και την ενίσχυση της ειρήνης, της χρηστής διακυβέρνησης και του διαπολιτισμικού διαλόγου, μέσω συμμετοχικών διαδικασιών.
Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται και η προβολή, εκτενώς τα τελευταία χρόνια και ως εθνική προτεραιότητα, της ασφάλειας των δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων και του ζητήματος της ατιμωρησίας για τα διαπραχθέντα κατ’ αυτών εγκλήματα, στα fora Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων(ΑΔ) των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ), δηλαδή την Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης ΗΕ (ΓΣΗΕ) και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *