Χωρίς νέο ΕΣΡ νόμος για τηλεοπτικές άδειες δεν προχωράει

τηλεόρασηΑντί για τη Βουλή στελέχη της κυβέρνησης προτίμησαν να διοχετεύσουν το σχέδιο νόμου για τα ΜΜΕ, με τα γνωστά non paper. Τα βασικά σημεία του σχεδίου νόμου περιγράφουν τα κριτήρια και τη διαδικασία της τηλεοπτικής αδειοδότησης μέσω προκήρυξης από το ΕΣΡ. Δεν λένε για τον αριθμό των τηλεοπτικών αδειών πανελλαδικής εμβέλειας, ενημερωτικού ή θεματικού χαρακτήρα και περιφερειακής εμβέλειας. Δεν λένε για το ποσό που θα οριστεί ως τιμή εκκίνησης για τις τηλεοπτικές άδειες. Και έτσι όμως το σημαντικότερο όλων είναι πως χωρίς να συμπληρωθεί το 4μελές(!) σήμερα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, η τηλεοπτική αδειοδότηση καθίσταται ναρκοθετημένη. Σαν τις αποφάσεις για πληρωμή των τηλεοπτικών συχνοτήτων τα έτη 2011-2014 δηλαδή. Που βγήκε μεν η απόφαση για πληρωμή αλλά το δικαστήριο τις έκρινε άκυρες για τυπικούς λόγους!

Ας δούμε τι προβλέπει στα βασικά του σημεία: 

Μέσω δημοπρασίας που θα αναλάβει το ΕΣΡ θα προκηρυχθούν οι οι άδειες εθνικής εμβέλειας και περιφερειακής εμβέλειας. Ο αριθμός των αδειών ανά κατηγορία θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (με γνωμοδότηση από το ΕΣΡ), σε ύστερο χρόνο…Οι άδειες είναι 10ετούς διάρκειας, εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας ενημερωτικού ή μη περιεχομένου.  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν Ανώνυμες Εταιρίες – Κοινοπραξίες – Ο.Τ.Α. και υπό σύσταση εταιρείες, με ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο 8.000.000 ευρώ για εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου , 5.000.000 ευρώ για εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου και 2.000.000 για μη ενημερωτικούς. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας δεν θα πρέπει να υπολείπονται του ανωτέρω ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Απαιτείται η ονομαστικοποίηση των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου και για τις ημεδαπές και για τις αλλοδαπές εταιρίες και τίθεται έλεγχος πόθεν έσχες για τα οικονομικά μέσα που διαθέτουν οι υποψήφιες εταιρίες και οι μέτοχοι αυτών. Καθορίζεται ελάχιστο όριο απασχολούμενου προσωπικού των υποψηφίων ανά κατηγορία, τα 400 άτομα για τους εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα, 50 άτομα για εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού χαρακτήρα, 20 άτομα για τους περιφερειακής εμβέλειας. Απαραίτητη θα είναι η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα υποψηφίων, μετόχων και νομίμων εκπροσώπων καθώς και τραπεζική ενημερότητα για την ομαλή εξυπηρέτηση των δανείων τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *