Ο Τύπος και οι εργαζόμενοί του σε άμεσο κίνδυνο από το καθεστώς στη διανομή Τύπου

Ανακοίνωση των “Εργατών Τύπου”
Από τον περασμένο Ιανουάριο η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει γνωμοδοτήσει σχετικά με το μονοπώλιο που υφίσταται στη διανομή του Τύπου, αφού λειτουργεί ένα μόνο πρακτορείο διανομής, στο οποίο μεγαλομέτοχος είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Η Επιτροπή δέχεται πως «η συμμετοχή ορισμένων μόνο εκδοτικών επιχειρήσεων στο μετοχικό κεφάλαιο και συνεπώς στη διακυβέρνηση του μοναδικού πρακτορείου διανομής Τύπου εξ ορισμού αποδυναμώνει την ανταγωνιστική ουδετερότητα μεταξύ των εκδοτικών εταιρειών».

Όπως σημειώνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αυτό «ενέχει τον κίνδυνο υιοθέτησης από μέρους των τελευταίων εταιρειών πρακτικών αποκλεισμού των ανταγωνιστών τους, η οποία μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο και στους πολίτες».
Πριν από λίγες ημέρες, μάλιστα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι τόσο στο πρακτορείο «Άργος» όσο και σε εκδοτικές επιχειρήσεις που στο μετοχικό τους κεφάλαιο κυριαρχεί ο Μαρινάκης, αναγνωρίζοντας έτσι έμμεσα ότι αυτές οι επιχειρήσεις και το πρακτορείο συνιστούν έναν άτυπο όμιλο.


Ο χώρος του έντυπου Τύπου βοά ότι υφίστανται εκβιασμοί προς εκδότες για την ανατροπή των υφιστάμενων συμφωνιών και την υπογραφή νέων με επαχθέστερους οικονομικούς όρους. Ήδη οι χρηματικές ροές προς τους εκδότες καθορίζονται μονομερώς και η επιβίωση του Τύπου καθίσταται όλο και πιο δύσκολη σε ένα απολύτως μονοπωλιακό καθεστώς διανομής.
Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, που συνιστά μεγάλο κίνδυνο και για τις όποιες θέσεις εργασίας έχουν απομείνει στον έντυπο Τύπο, αλλά και πλήγμα στην ελευθεροτυπία και το δικαίωμα του ελληνικού λαού στην ενημέρωση, πρέπει να υπάρξει αποφασιστική και δυναμική αντίδραση από τα σωματεία μας, τα οποία οφείλουν να λάβουν πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση πριν να είναι αργά. Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου ειδικά για τον περιοδικό Τύπο, που κινδυνεύει να εξαφανιστεί και από αυτή την αιτία. Αλλά και κάθε συνάδελφος οφείλει να ευαισθητοποιηθεί, ξεκινώντας από τη δημοσιοποίηση του προβλήματος.

Πηγή: https://ergatestypou.blogspot.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *