Επιχειρησιακό ΕΡΤ: Εργασιακά δικαιώματα στον Καιάδα

Ανακοίνωση της ΔΑΣ ΠΟΣΠΕΡΤ: Δημιουργία ομίλου ΕΡΤ με τα εργασιακά δικαιώματα στον Καιάδα

Η διοίκηση της ΕΡΤ έρχεται να επισφραγίσει με το «Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο 2020 – 2024», όσα αντιδραστικά-αντεργατικά μέτρα είχε ήδη περιγράψει μέσα στο Οργανόγραμμα και τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού, που η ΔΑΣ ΠΟΣΠΕΡΤ είχε έγκαιρα, αναλυτικά και με σαφήνεια αναδείξει καλώντας τους εργαζόμενους σε επαγρύπνηση και αγωνιστική δράση όχι μόνο για να βάλουν εμπόδια στην καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους αλλά να διεκδικήσουν τη διεύρυνσή τους.

Σύμφωνα με το «Σχέδιο», πρώτος και αδιαφιλοκίνητος στόχος κυβέρνησης και διοίκησης είναι η μετατροπή της σε ένα καθαρά επιχειρηματικό όμιλο, σε ένα «αγοραίο» μηχανισμό ο οποίος θα παράγει έργο όχι με βάση την ανάγκη για την ολόπλευρη αντικειμενική ποιοτική ενημέρωση, τις μορφωτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ανάγκες λαού και νεολαίας, όχι παρέχοντας έργο υψηλής στάθμης, αλλά με κριτήριο την ακροαματικότητα/θεαματικότητα και επιδίωξη την ανταγωνιστικότητα με τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς των επιχειρηματικών ομίλων και στόχο την αποκόμιση κερδών.

Αυτό φαίνεται ανάγλυφα στο κεφάλαιο «Στρατηγικοί στόχοι» όπου αναφέρει:

«Επιδίωξη της Διοίκησης της ΕΡΤ αποτελεί η υιοθέτηση και εφαρμογή ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας (Business Model) (…) η Διοίκηση της ΕΡΤ προβαίνει στη δημιουργία ενός περισσότερο πελατοκεντρικού μοντέλου λειτουργίας», μιλώντας ταυτόχρονα για «προσφορά ενός ποιοτικού και ανταγωνιστικού προγράμματος προς το κοινό», και «μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας που δίνεται στο βασικό χρηματοδότη της εταιρείας».

Για αυτό το σκοπό αξιοποιεί εργαλεία όπως «έρευνα της αγοράς,από τη διεύθυνση Μάρκετιγκ και Εμπορικής Εκμετάλλευσης, με σκοπό την κατανόηση των καταναλωτικών αναγκών, μοτίβων και προτιμήσεων με σκοπό την βελτιστοποίηση των επιλογών προγραμμάτων και εκπομπών», ώστε να υπηρετείται η «μεγιστοποίηση της ανταποδοτικότητας προς το βασικό χρηματοδότη της Εταιρείας» (Πολίτες-Κοινό ΕΡΤ)», αυτοί τάχα θα ωφελούνται. Αλλά ο λαός θα πληρώνει έναν ραδιοτηλεοπτικό επιχειρηματικό όμιλο, την ΕΡΤ, που οι παραγωγές της από την ενημέρωση, τις πολιτικές εκπομπές, το εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, ιστορικό, ψυχαγωγικό πρόγραμμα, θα υπηρετούν τις ανάγκες της ανταγωνιστικότητας, στην ραδιοτηλεοπτική αγορά, ώστε να έχει έσοδα από όσο γίνεται μεγαλύτερο μερίδιο της διαφημιστικής πίτας.

Η μετατροπή της ΕΡΤ από δημόσιο οργανισμό σε επιχειρηματικό όμιλο με στόχο τη μεγιστοποίηση εσόδων και επιδίωξη το κέρδος, αναφέρεται στο στρατηγικό σχέδιο ως εξής: «η Διοίκηση της ΕΡΤ έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τον μέτοχο προκειμένου να απαγκιστρωθεί η ΕΡΤ από το στενό δημόσιο τομέα, το ενιαίο μισθολόγιο, και τις χρονοβόρες διαδικασίες προμηθειών, προκειμένου αυτή να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Επιδίωξη της Διοίκησης της ΕΡΤ αποτελεί η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων».

Η πορεία προς την πλήρη εμπορευματοποίηση συμπληρώνεται με την αξιοποίηση και ανάδειξη των ακινήτων της ΕΡΤ, δηλαδή το ξεπούλημα τους, με την συνεκμετάλλευση/εκχώρηση του δικτύου εκπομπών, την ίδρυση εμπορικής θυγατρικής κατά τα πρότυπα των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών και πιό ευέλικτο πλαίσιο προμηθειών δηλαδή διαχειριστική ασυδοσία σε όφελος άλλων επιχειρηματικών ομίλων.

Στο στρατηγικό σχεδιασμό αναφέρεται:

«Η ΕΡΤ διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία, την οποία η Διοίκηση επιθυμεί να αξιοποιήσει κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο, (…) αξιοποίηση του ιστορικού στούντιο της ΕΡΤ στην οδό Μουρούζη, (…) υλοποίηση της έτοιμης μελέτης που έχει ήδη χρηματοδοτήσει για την ΕΡΤ το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τη δημιουργία ενός νέου Κέντρου ανάδειξης της ραδιοτηλεοπτικής Ιστορίας της ΕΡΤ με τη σχετική αξιοποίηση των δύο κτιρίων της στις οδού Ρηγίλλης και Μουρούζη(…) αξιοποίηση του ανεκτίμητου υλικοτεχνικού, φωτογραφικού και ηχητικού αρχείου της ΕΡΤ (…)εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για την αξιοποίηση και άλλων ακινήτων της Εταιρείας(…) Επιδίωξη της Διοίκησης της ΕΡΤ αποτελεί η αναζήτηση συνεργειών για τη λειτουργία του δικτύου εκπομπής με την, ρυθμισμένη από την ΕΕΤΤ, DIGEA και με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (…) χωρίς να απωλέσει τον έλεγχο του δικτύου της». Αυτό το τελευταίο σημαίνει επιδίωξη συμμετοχής της ΕΡΤ σε επιχειρηματικό όμιλο στις τηλεπικοινωνίες ως ένα από τα μέσα αποκόμισης κερδών και της ΕΡΤ και του τηλεπικοινωνιακού ομίλου».

Επίσης γίνεται αναφορά στον «ανασχεδιασμό της διαδικασίας διαχείρισης των κεφαλαίων που δίνονται (βάσει νόμου) για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, καλύτερη διαχείριση του διαστήματος δέσμευσης των ποσών που χορηγεί η ΕΡΤ σε κινηματογραφικούς παραγωγούς και βελτίωση των κριτηρίων επιλογής και χρηματοδότησης των ταινιών».

Αυτό το τελευταίο βάζει την ΕΡΤ στην οπτικοακουστική παραγωγή, που προφανώς δεν θα γίνεται μόνο για το πρόγραμμα της ΕΡΤ, αλλά και για εμπορική εκμετάλλευση. Την ίδια ώρα ενισχύει επιχειρηματικούς ομίλους. Να τι αναφέρει:

«Η ΕΡΤ εξασφαλίζει το περιεχόμενό της με τους εξής τρόπους:

α) το παράγει με ίδια μέσα (κυρίως ενημερωτικό, αλλά και πολιτιστικό, αθλητικό κ.λπ.)

β) αναθέτει την παραγωγή προγραμμάτων σε τρίτους, εξωτερικούς συντελεστές,στηρίζοντας έτσι και τους ανεξάρτητους Ελληνες παραγωγούς ταινιών, σειρών,ντοκιμαντέρ και λοιπών εκπομπών

γ) μισθώνει μη ενημερωτικό πρόγραμμα από ξένους και ελληνικούς οίκους, καθώς και εξασφαλίζει αθλητικά δικαιώματα μεγάλων διεθνών και ελληνικών διοργανώσεων».

Προφανώς εδώ δε γίνεται λόγος για μεμονωμένους παραγωγούς που θα μπορούσαν να συμβάλλουν και ποιοτικά, αλλά για εμπορικές μπίζνες.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι

Απροκάλυπτη είναι η διοίκηση σε ότι αφορά τα σχέδια για την ανάπτυξη πλάνου διαδοχής προσωπικού, τη δημιουργία κανόνων για τη λήξη της απασχόλησης των εργαζόμενων, την ευελιξία σε προσλήψεις και απολύσεις.

Να τι αναφέρει το στρατηγικό σχέδιο: «Ενας από τους βασικούς στόχους της ΕΡΤ για την επόμενη πενταετία είναι η ανανέωση του προσωπικού (…) Η μέση ηλικία είναι μεγάλη (50 ετών). Η ελαστικότητα στην εργασία και η κινητικότητα μεταξύ ειδικοτήτων είναι περιορισμένη»

Αυτή η επιδίωξη σημαίνει ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και με τη λογική «σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν».

Καμιά κουβέντα λοιπόν για δουλειά μόνιμη, σταθερή, με δικαιώματα, κατοχυρωμένα με Συλλογικές Συμβάσεις. Επιθυμούν, λένε ένα ελάχιστο 2000 εργαζομένων, (αυτό κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι δεν θα μειωθεί κι άλλο), φτηνών με άθλιες αποδοχές και χωρίς θεσμοθετημένα δικαιώματα, με ελαστικότητα στην εργασία, με συμβάσεις έργου ορισμένου χρόνου, με ευέλικτες προσλήψεις, που θα εργάζονται σε καθεστώς εντατικοποίησης ώστε να καλύπτουν επιπλέον ροές. Και μάλιστα, υπό την επίβλεψη και αξιολόγηση ακριβοπληρωμένων διευθυντικών στελεχών με το φωτοστέφανο των «ικανών στελεχών της αγοράς», που θα καταλαμβάνουν όλη τη διοικητική πυραμίδα σε όλες τις ειδικότητες απο το επίπεδο του τμήματος. Η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας και η συγκέντρωση των λειτουργιών είναι «το κερασάκι στην τούρτα» του ξεζουμίσματος των εργαζόμενων.

Στόχος η μείωση του κόστους λειτουργίας που σχεδιάζεται σε πρώτο στάδιο με το άθλιο πρόγραμμα των «εθελούσιων» απολύσεων, που θα επιχειρήσουν να βάλουν μπροστά με εκβιασμούς και παγίδες. Για τις μετέπειτα απολύσεις και την «ανανέωση» του προσωπικού, την ανακύκλωση ανέργων δηλαδή, θα ασχολείται στο μέλλον το αναβαθμισμένο τμήμα διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, το οποίο είναι ενταγμένο στη διεύθυνση «οικονομικών υπηρεσιών».

Για την επίτευξη αυτών των πολιτικοϊδεολογικών και οικονομικών στόχων απαραίτητη θεωρείται όπως σχεδόν μονολεκτικά αναφέρεται στο σχέδιο, η πολιτική θωράκιση του οργανισμού της ΕΡΤ, η θωράκιση από πολιτικές πιέσεις και η παράκαμψη των στεγανών του συνδικαλισμού. Ετσι εκφράζουν τις προθέσεις και τους ευσεβείς τους πόθους οι διοικούντες για μιά «εργασιακή γαλέρα» που έχοντας ήδη εφαρμόσει την συνεχή παρακολούθηση με την ηλεκτρονική κάρτα, δημιουργεί ένα ασφυκτικό εργασιακό πλαίσιο με τη δαμόκλειο σπάθη της αξιολόγησης και των ποινών να επικρέμεται πάνω στους εργαζόμενους. Επιδιώκουν μια συγκεντρωτική διευθυντική αυθαιρεσία ώστε να μπορεί να λειτουργεί η ΕΡΤ αποστειρωμένη από την διαπάλη και τις διεκδικήσεις των εργαζόμενων για καλύτερους όρους ζωής και δουλειάς. Αυτό νομίζουν ότι θα καταφέρουν. Η πραγματική τους στόχευση είναι η λειτουργία μιας μονοφωνικής ΕΡΤ που θα υπερασπίζεται με απόλυτη συνέπεια, χωρίς ενοχλητικές παρεμβάσεις, χωρίς κανένα αντίλογο, τα ενιαία συμφέροντα κράτους και καπιταλιστών, του εκμεταλλευτικού συστήματος συνολικά και του ευρωατλαντικού προσανατολισμού.

Η επίκληση των βέλτιστων πρακτικών από φορείς του εξωτερικού, της ΕΕ δηλαδή, σημαίνει ότι για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ θα εφαρμόζονται οι «βέλτιστες πρακτικές» έντασης της εκμετάλλευσης, που τσακίζουν μισθούς, απελευθερώνουν απολύσεις, επιβάλλουν εργασιακές σχέσεις λάστιχο, εντατικοποιούν τη δουλειά, σπρώχνουν στην ανεργία εργαζόμενους άνω των
50 ετών καταδικάζοντάς τους να μείνουν χωρίς σύνταξη, κ.ά.. Στις μέρες μας άλλωστε βιώνουμε και πληρώνουμε με τη ζωή και την υγεία μας, με αφορμή την πανδημία, τις «βέλτιστες πρακτικές» της ΕΕ στην υγεία, πρόνοια, πρόληψη, θεραπεία, στα εισοδήματα και τα εργασιακά μας δικαιώματα.

Απέναντι σε αυτόν τον «αρμαγεδώνα» για τη δουλιά, τη ζωή και τα δικαιώματα μας έχουμε «ατομική ευθύνη» όλοι οι πραγματικοί εργαζόμενοι στην ΕΡΤ ανεξάρτητα απο ειδικότητα και εργασιακή σχέση, ανεξάρτητα από συνδικαλιστική ή άλλη ένταξη, να ορθώσουμε συλλογικά το ανάστημα μας, να οργανώσουμε και να κλιμακώσουμε τώρα τον αγώνα μας, με μαζικές γενικές συνελεύσεις που θα είναι ταυτόχρονα απάντηση στη διοίκηση και όσους επιδιώκουν να τη σιγοντάρουν, για να επιστραφεί το άθλια αντεργατικό-αντιλαϊκό σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού στους ενορχηστρωτές του. Διεκδικώντας τη δουλειά μας, καμμιά απόλυση, όλα τα εργασιακά μας δικαιώματα, μισθολογικά, ασφαλιστικά, σταθερή και μόνιμη δουλειά, κ.ά. έτσι που να καλύπτονται όλες οι ανάγκες των οικογενειών μας.

Καμμιά εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του εργοδοτικού-κυβερνητικού συνδικαλισμού, δηλαδή των αστικών και ρεφορμιστικών δυνάμεων στο συνδικαλιστικό κίνημα του κλάδου μας. Η πείρα έχει δείξει ότι ακόμη καιόταν τυπικά εκφράζουν κάποιες αντιρρήσεις σε κυβερνητικά-εργοδοτικά
σχέδια, είναι προσαρμοσμένες στην υλοποίηση αυτών των σχεδίων, δεν διεκδικούν όλα τα εργασιακά μας δικαιώματα και την ικανοποίηση των αναγκών μας. Ταυτόχρονα δεν οργανώνουν τη δική μας συμμετοχή στην αγωνιστική δράση υπεράσπισης και διεκδίκησης του δίκιου μας. Γι’ αυτό χρειάζεται από τα κάτω ετοιμότητα, να επιβάλλουμε γενικές συνελεύσεις των σωματείων μας ώστε μαζικά να πάρουμε αγωνιστικές αποφάσεις υπεράσπισης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας.

Σε αυτό τον αγώνα, παραμερίζοντας όποιον μπαίνει εμπόδιο με πράξεις ή παραλείψεις, οι εργαζόμενοι που συσπειρώνονται στη ΔΑΣ ΠΟΣΠΕΡΤ, θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *