Όροι και κριτήρια στήριξης ΜΜΕ από τη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων

Συγκεκριμένα έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των δημοσιογράφων και ελεύθερων επαγγελματιών της δημοσιογραφίας ζητά η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων με σαφή κριτήρια και όρους για τις επιχειρήσεις ΜΜΕ. Τα παρακάτω αναφέρονται στην παρέμβαση της ΔΟΔ για τη δημιουργία της “Παγκόσμιας Πλατφόρμα Ποιοτικής Δημοσιογραφίας», για τη διάσωση και προστασία των θέσεων εργασίας στα μέσα ενημέρωσης και τη δημιουργία στο μέλλον  ενός οικονομικού τομέα Ενημέρωσης βιώσιμου, που θα διέπεται από τις αρχές τη δεοντολογίας και θα υποστηρίζεται από το δημόσιο.

Η ενημέρωση πρέπει να παραμείνει κοινωνικό αγαθό.

 • Η ΔΟΔ καλεί όλες τις κυβερνήσεις να αρχίσουν άμεσα διαπραγματεύσεις με τις εταιρίες Google, Apple, Facebook, Amazon και Microsoft  (GAFAM) και να εισπράξουν φόρους για τα έσοδα που προκύπτουν στην εθνική επικράτεια των κρατών τους.
 • Αυτές οι εταιρίες σε πολλές χώρες δεν πληρώνουν φόρους ενώ εισπράττουν έσοδα, τα οποία υπολογίζονται σε 900 δισεκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο.
 • Η επιβολή φόρου 6% σε αυτά τα έσοδα θα αποφέρει στη δημοσιογραφία * 54 δισεκατομμύρια δολάρια.
 • Η ΔΟΔ ζητεί η διαχείριση αυτού του πόρου να γίνει από κοινού με Ενώσεις που εκπροσωπούν δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης και εθνικές εργοδοτικές οργανώσεις.
 • Η ΔΟΔ καλεί αυτές τις οργανώσεις να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κεφάλαια για να στηρίξουν κατά προτεραιότητα τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, τα ιδιωτικά και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, καθώς και τα εθνικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, που δεν ανήκουν σε πολυεθνικές εταιρίες. Αυτά τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να τεκμηριώνουν ότι χρήζουν ανάγκης.
 • Κίνητρα ενίσχυσης της ανάκαμψης της δημοσιογραφίας πρέπει να προβλέπουν την αναγκαία υποστήριξη, η οποία συντελεί στην επανεκκίνηση των αιθουσών σύνταξης των ειδήσεων, με επαρκώς στελεχωμένο προσωπικό από ικανούς επαγγελματίες που θα παρέχουν αξιόπιστες ειδήσεις και ενημέρωση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αναβίωση επιχειρησιακών μοντέλων που έχουν αποτύχει.
 • Η ΔΟΔ αξιώνει να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κεφάλαια κατά προτεραιότητα για τη στήριξη ανεξάρτητων, συνεταιριστικών και μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης.
 • Η ΔΟΔ καλεί τις κυβερνήσεις να δώσουν προτεραιότητα στη στήριξη των δημοσιογράφων, που αντιμετωπίζουν την επισφάλεια (συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων freelance), με τη δημιουργία ενός ταμείου κοινωνικής προστασίας, να απολαμβάνουν τον ελάχιστο εθνικό μισθό, να απαλλάσσονται από φόρο εισοδήματος και να τους δοθούν τραπεζικά δάνεια με χαμηλά επιτόκια.
 • Η ΔΟΔ ζητά τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, τα ιδιωτικά καθώς και τα εθνικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, να έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν μειωμένης φορολογίας, εφόσον:
 • Τηρούνται και σέβονται τον κοινωνικό διάλογο και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, όπως ορίζονται από τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ILO.
 • Δεν γίνονται απολύσεις από κερδοφόρες εταιρίες.
 • Δημοσιοποιούνται με διαφάνεια οι ετήσιοι απολογισμοί και προϋπολογισμοί των εταιριών.
 • Ισχύει η διαφορετικότητα και ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.
 • Οι εταιρίες που έχουν λάβει χρηματοδότηση δεν θα μπορούν για πέντε χρόνια, να προβαίνουν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές ή άλλες μοχλεύσεις εξαγοράς που θα έχουν ως αποτέλεσμα περικοπές των θέσεων εργασίας και μειώσεις μισθών.
 • Η ΔΟΔ ζητεί από τις επιχειρήσεις να καλέσουν τις Ενώσεις των εργαζόμενων να συμμετάσχουν στα διοικητικά τους συμβούλια.
 • Για την ενίσχυση του οικονομικού τομέα της ενημέρωσης η ΔΟΔ ενθαρρύνει τη δημιουργία διαφημιστικών προγραμμάτων εθνικής κλίμακας που προωθούν θέματα εθνικού ενδιαφέροντος.
 • Η ΔΟΔ συστήνει στις κυβερνήσεις την αναμόρφωση των κανόνων ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης για την περαιτέρω ενίσχυση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης.
 • Σύμφωνα με την οδηγία wistleblower της Ε.Ε. η ΔΟΔ καλεί τις κυβερνήσεις να νομοθετήσουν επειγόντως για την προστασία αυτών των πολιτών, που ενεργούν για το δημόσιο συμφέρον.
 • Η ΔΟΔ θεωρεί αναγκαία τη στήριξη με φοροαπαλλαγές των ανεξάρτητων διανομέων του Τύπου,  οι οποίοι εμπλέκονται στη διανομή των έντυπων μέσων ενημέρωσης.
 • Η ΔΟΔ καλεί τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν τα πνευματικά δικαιώματα των δημοσιογράφων για να αυξήσουν τα εισοδήματά τους.
 • Η ΔΟΔ παροτρύνει τις κυβερνήσεις να προβούν στη χρηματοδότηση της δωρεάν ψηφιακής συνδρομής των νέων σε ηλικία (6-18 ετών), όπως συστήνει η UNESCO ως μέρος της πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην ενημέρωση και προτείνει να δοθούν φοροαπαλλαγές στις οικογένειες που έχουν συνδρομές σε μέσα ενημέρωσης.
 • Η ΔΟΔ για την εξάλειψη της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων καλεί την ανάληψη πρωτοβουλιών επιμόρφωσης σε εθνικό επίπεδο από τα μέσα ενημέρωσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *