2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ: Oι διευκρινίσεις και τα προβλήματα που παραμένουν

εδοεαπ-5Αναδημοσίευση από το money-tourism

Εξακολουθεί να προβληματίζει και να μπερδεύει η διαβόητη ειδική εισφορά 2% για την προβολή στο Διαδίκτυο υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ. Διαφημιστικές και media προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει ενώ στην πιο δύσκολη θέση έχουν μάλλον τα στα νομικά και οικονομικά τμήματα των διαφημιζόμενων, οι οποίοι έχουν και την τελική ευθύνη. Κάποια θέματα δείχνουν πλέον να έχουν ξεκαθαρίσει αλλά υπάρχουν που σημαντικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά. Ποιοι είναι οι υπόχρεοι Υπόχρεοι καταβολής, σύμφωνα με το νόμο, είναι οι πάροχοι διαδικτυακών διαφημιστικών υπηρεσιών, των οποίων το έσοδο (αμοιβές για τις υπηρεσίες τους) επιβαρύνεται κατά 2%;

Υπόχρεοι παρακράτησης και απόδοσης του 2% στον ΕΔΟΕΑΠ είναι οι διαφημιζόμενοι. Οι διαφημιστικές εταιρίες δεν εμπλέκονται σε απόδοση, για λογαριασμό των πελατών τους. Σε αντίθεση με το αγγελιόσημο, η επιβάρυνση 2% ούτε τιμολογείται στο διαφημιζόμενο, ούτε αποδίδεται από τη διαφημιστική εταιρία στον ΕΔΟΕΑΠ. Υποχρέωση, προφανώς, έχουν οι διαφημιστικές εταιρείες μόνο όταν οι ίδιες διαφημίζονται, ως επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το νόμο, αντικείμενο του 2% είναι οι υπηρεσίες διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου. Δεν χρειάζεται η λίστα εργοδοτών Ο νόμος ορίζει ότι η Ειδική Εισφορά 2% παρακρατείται σε περιπτώσεις διαδικτυακών παρόχων που δεν είναι ΜΜΕ – εργοδότες που ασφαλίζουν εργαζομένους τους στον ΕΔΟΕΑΠ και εξ αυτού οφείλουν Ειδική Εργοδοτική Εισφορά 2% επί του τζίρου τους.

Σύμφωνα όμως με πληροφορίες ο ΕΔΟΕΑΠ μετά από επαφές με φορείς της αγοράς δέχεται πλέον ότι σε κάθε περίπτωση, οι διαφημιζόμενοι δεν έχουν υποχρέωση Ειδικής Εισφοράς 2% όταν διαφημίζονται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας με έδρα στην Ελλάδα, διότι αυτά από το Νόμο θεωρούνται υπόχρεα της καταβολής της Εργοδοτικής Εισφοράς 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών». Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι ο ΕΔΟΕΑΠ απαλλάσσει τους διαφημιζόμενους από την απόδοση 2% για τα ελληνικά sites – Μέσα Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, είτε αυτά είναι, είτε δεν είναι σήμερα εργοδότες του και άρα δεν υπάρχει ανάγκη δημοσίευσης της λίστας εργοδοτών από τον ΕΔΟΕΑΠ.

Τι ισχύει για τα sites του εξωτερικού

Η πλευρά ΕΔΟΕΑΠ φαίνεται πως κατανόησε ότι είναι ακραίο να προσπορίζεται έσοδο από διαφημιστική δραστηριότητα που κάνει επιχείρηση με έδρα στην Ελλάδα για πωλήσεις σε ξένες χώρες και όπως όλα δείχνουν δέχεται πλέον ότι υ πόχρεος διαφημιζόμενος για υποβολή ΑΚΕΕΔ και απόδοσης της Ειδικής Εισφοράς 2% επί των αμοιβών διαφήμισης στα ΜΜΕ και Ψυχαγωγίας, είναι ο διαφημιζόμενος που έχει έδρα στην Ελλάδα και διαφημίζει στην Ελλάδα. Συνεπώς, τυχόν τιμολόγιο ξένου Μέσου για διαφημιστική δραστηριότητα ελληνικής επιχείρησης που δεν απευθύνεται στους Έλληνες καταναλωτές, αλλά σε καταναλωτές τρίτης χώρας δεν εμπίπτει στην υποχρέωση 2%.

Το μεγάλο πρόβλημα με Google, Facebook, κ.ά. Όπως είναι γνωστό, η ΓΓΔΕ (νυν ΑΑΔΕ) έχει χαρακτηρίσει το εισόδημα των διεθνών πλατφορμών τεχνολογίας ως «δικαίωμα χρήσης λογισμικού» και όχι ως «υπηρεσίες διαφήμισης» και ως εκ τούτου επιβάλλει παρακράτηση φόρου 5% σε κάθε σχετικό τιμολόγιο, βάσει της διακρατικής σύμβασης με την Ιρλανδία, ενώ δεν θα μπορούσε να επιβάλει φόρο αν δεχόταν ότι είναι υπηρεσίες διαφήμισης. Ο νόμος 4498/2017 αναφέρεται σαφώς σε υπηρεσίες διαφήμισης ή προβολής κλπ και όπως φαίνεται ο ΕΔΟΕΑΠ διαφωνεί με την ΑΑΔΕ, αν και προφανώς, λόγω του ήδη υπάρχοντος χαρακτηρισμού ως «δικαιώματος χρήσης λογισμικού», μπορεί να τεθεί ζήτημα παράνομης διπλής φορολόγησης, εφόσον εφαρμοστεί και η Ειδική Εισφορά 2% στο ίδιο ακριβώς εισόδημα.

Γενικά, ο ΕΔΟΕΑΠ, σε επίσημες τοποθετήσεις του επι του θέματος, παρουσιάζεται να θεωρεί ότι η Ειδική Εισφορά «δεν αποτελεί φόρο ή φορολογία» και «…δεδομένου ότι τόσο η Google όσο και το Facebook λειτουργούν στο διαδίκτυο με τη γενική έννοια του όρου, όπως προβλέπει ο ν.4498/2017, οποιαδήποτε προβολή στα μέσα αυτά, που πληρούν τους όρους του νόμου…υπόκειται στην Ειδική Εισφορά 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ». Από την άλλη, όμως, νομικοί που έχουν ασχοληθεί, με το θέμα, τονίζουν πως η Ειδική Εισφορά 2% στο διαδίκτυο, όπως και το αγγελιόσημο, αποτελεί φόρο υπέρ τρίτων, καθώς πρόκειται για χρηματική και αναγκαστική παροχή, που επιβάλλεται χωρίς αντάλλαγμα για τα βαρυνόμενα πρόσωπα, επ΄αφορμή ενός συγκεκριμένου είδους συναλλαγών.

Σύμφωνα με την άποψη τους συνεπώς η επιχειρηματολογία του ΕΔΕΟΑΠ δεν ευσταθεί και συνακόλουθα, τίθεται ένα επιπλέον, σοβαρό ζήτημα νομιμότητας της Ειδικής Εισφοράς, αφού είναι γνωστό ότι οι διεθνείς πλατφόρμες, ως αλλοδαποί πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών, είναι νομικά πρόσωπα στα οποία ο ΕΔΟΕΑΠ δεν έχει ούτε δικαιοδοσία, ούτε και καμία ισχύ επιβολής της εισφοράς. Αναφέρουν, λοιπόν, πως στην περίπτωση κατά την οποία ο ΕΔΟΕΑΠ επιβάλει κυρώσεις στους διαφημιζόμενους για μη απόδοση του 2% που δεν μπορούν να παρακρατήσουν αντίστοιχα από τις πλατφόρμες, τότε οι διαφημιζόμενοι καθίστανται οι πραγματικοί υποκείμενοι στο φόρο. Όπως υπογραμμίζουν, σε κάθε περίπτωση, η επιβολή της εισφοράς εν τέλει σε άλλα πρόσωπα από αυτά που περιγράφει ο νόμος είναι αντίθετη με την αρχή νομιμότητας του φόρου. Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρο ποια νομική άποψη θα επικρατήσει αλλά ούτε και πως θα προκύψει η λύση σε αυτή την διάσταση απόψεων…

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση

Σύμφωνα , πάντως, με την Ενωση Φοροτεχνικών (ΠΟΦΕΕ), η οποία συναντήθηκε με τον ΕΔΟΕΑΠ, διευκρινίστηκε με ανακοίνωση (αν και δεν υπάρχει σχετική αναφορά στο site του ΕΔΟΕΑΠ) ότι δεν εμπίπτουν τα παρακάτω, επειδή δεν υπολογίζονται ως διαφήμιση και ως εκ τούτου δεν είναι οι διαφημιζόμενοι υπόχρεοι της Ειδικής Εισφοράς: Επαγγελματίες ή επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αναρτημένες αγγελίες ή υπηρεσίες ή προϊόντα σε ιστοσελίδες (ανεξαρτήτως έδρας) που δεν ανήκουν στην κατηγορία ΜΜΕ, όπως ενδεικτικά ιστοσελίδες: o Σύγκρισης τιμών (τύπου skroutz/BestPrice.gr) o Σύγκρισης και κρατήσεων αεροπορικών εισιτηρίων (τύπου airtickets) o Σύγκρισης και κρατήσεων ξενοδοχείων (τύπου booking) o Βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb) o Επαγγελματικών καταλόγων (τύπου χρυσού οδηγού) Προθεσμίες Υπενθυμίζεται πως με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, η υποβολή ΑΚΕΕΔ πρέπει να γίνει από τους διαφημιζόμενους (online στο site του ΕΔΟΕΑΠ) μέχρι και 31/10/2018 και να καλύπτει αναδρομικά το διάστημα από 16/11/2017, οπότε δημοσιεύθηκε ο νόμος

Leave a Reply

Your email address will not be published.