Ραδιοφωνική Digea μόνο για πανελλαδικά ραδιόφωνα

hronodiagrammaRadioDiktyoΔόθηκε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών η προκήρυξη για τις άδειες σε παρόχους δικτύου ραδιοφωνικών σημάτων στην μετάαναλογική εποχή των FM, στο DAB+. H πολυσέλιδη προκήρυξη ορίζει τους όρους της δημοπρασίας για τις άδειες παρόχων δικτύου για τις 34 περιοχές όπου θα στηθούν τα δίκτα ραδιοφωνικής ψηφιακής εκπομπής ανά την Ελλάδα. Μια συχνότητα θα διατεθεί για σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας και αυτή έχει και την ακριβότερη τιμή εκκίμησης, στο ένα εκατομμύριο ευρώ. Η συχνότητα πανελλαδικής εμβέλειας θα δοθεί σε έναν μόνο πάροχο δικτύου, ενώ οι περιφερειακές υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν σε περισσότερους από έναν, ακόμη και εντός της ίδιας περιοχής (π.χ Αττική, Θεσσαλονίκη, κ.λ.π).

 Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΕΕΤΤ οι πάροχοι δικτύου για το ψηφιακό ραδιόφωνοtimesekkinisisRadioparoxos θα ανακοινωθούν στις 24 Μάϊου. Οι προσφορές των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να κατατεθούν ως τις 27 Απριλίου. (Στον πίνακα 2 αναρτώνται οι τιμές εκκίνησης για τις περιφερειακές συχνότητες).

Στην προκήρυξη της δημοπρασίας προβλέπεται ένα ανώτατο όριο(ΑΟΤ) στο ποσό το οποίο θα μπορεί να χρεώνει ο πάροχος δικτύου στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, προκειμένου να τους αναμεταδίδει. Κι αυτό προσδιορίζεται με έναν μαθηματικό τύπο στον οποίο λαμβάνονται υπόψη το κόστος εγκατάστασης ανά περιοχή, ο αριθμός των ραδιοφωνικών προγραμμάτων, κ.λ.π.

Το σημαντικό είναι το πόσα ραδιοφωνικά προγράμματα χωράνε ανά ψηφιακή συχνότητα. Κάτι που σχετίζεται με την ποιότητα του εκπεμπόμενου ήχου. Για να προσδιοριστεί ο αριθμός τους θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στον ψηφιακό χάρτη συχνοτήτων. Κυρίως όμως η “πολιτική” απόφαση για το πόσα προγράμματα θα μπούν σε κάθε ψηφιακή συχνότητα.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.