Πέφτουν τα σύνορα για τη μετάδοση τηλεοπτικού προγράμματος

psifiaki-agoraΤο τηλεοπτικό περιεχόμενο θα είναι πλέον ελεύθερο να “κυκλοφορεί” εκτός συνόρων της χώρας στην οποία παράγεται και εκπέμπεται ως τηλεοπτικό προϊόν. Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν σήμερα σε πολιτική συμφωνία για την άρση των εμποδίων στη διασυνοριακή τηλεοπτική μετάδοση-απευθείας ή ετεροχρονισμένη-μέσω διαδικτύου. Η συμφωνία επιτεύχθη στο πλαίσιο των συζητήσεων για τα πνευματικά δικαιώματα και αναμένεται να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το επόμενο διάστημα. Το αξιοπερίεργο είναι πως τα ανώτερα όργανα δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τους κανόνες πνευματικών δικαιωμάτων σε δημιουργούς και συγγραφείς, και για τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές για τις οποίες σήμερα συμφώνησαν στην ελεύθερη διακίνησή τους στο διαδίκτυο.

Παρακάτω η ανακοίνωση της Ε.Ε

Οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν σήμερα σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα.

Οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν τους ευρωπαϊκούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να διαθέτουν ορισμένα προγράμματα σε ζωντανή ή ετεροχρονισμένη τηλεοπτική μετάδοση μέσω του διαδικτύου και θα απλουστεύσουν τη διανομή περισσότερων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών μέσω των φορέων αναμετάδοσης. Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς μια πλήρως λειτουργική ψηφιακή ενιαία αγορά .

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς Άνδρου Άνσιπ ανέφερε: « Χαίρομαι ιδιαίτερα που καταλήξαμε σε μια ακόμα συμφωνία που φέρνει πιο κοντά μας σε ένα λειτουργικό Ψηφιακό Ενιαίο Αγορά. Η επικαιροποίηση των κανόνων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αποτελεί σημαντικό κομμάτι του παζλ. Οι κανόνες αυτοί προσφέρουν τη δυνατότητα διασυνοριακής απελευθέρωσης μεγάλου μέρους του μεταδιδόμενου περιεχομένου, προς όφελος του 41% των Ευρωπαίων που παρακολουθούν τηλεόραση μέσω του Διαδικτύου, αλλά και των 20 εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ που έχουν γεννηθεί σε χώρα της ΕΕ διαφορετική από τη χώρα στην οποία ζουν ».

Ο Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια Γκαμπρίελ δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία ωφελεί διπλά την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολυμορφία. οι πολίτες θα έχουν καλύτερη πρόσβαση στο ευρωπαϊκό περιεχόμενο και οι δημιουργοί και οι συγγραφείς θα αμείβονται δεόντως για το περιεχόμενό τους ».

Το 41% των Ευρωπαίων παρακολουθεί τηλεόραση μέσω του διαδικτύου, ενώ ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος μεταξύ των νέων, καθώς το 50% των Ευρωπαίων ηλικίας 15-24 ετών χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για το σκοπό αυτό. Το 19% των Ευρωπαίων ηλικίας 15-45 ετών χρησιμοποιεί διαδικτυακές υπηρεσίες για την παρακολούθηση τηλεοπτικών σειρών και ταινιών.

Τι αλλαγές θα έχει η οδηγία όσον αφορά τη διανομή ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων;

  • Η αρχή θεσπίζει την αρχή της χώρας προέλευσης προκειμένου να διευκολύνει την άδεια εκμετάλλευσης ορισμένων προγραμμάτων που επιθυμούν να προσφέρουν οι ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί στο πλαίσιο των διαδικτυακών τους υπηρεσιών (ταυτόχρονη μετάδοση, υπηρεσίες προβολής εκ των υστέρων τηλεόρασης και άλλες υπηρεσίες που λειτουργούν συμπληρωματικά προς το κυρίως πρόγραμμα, όπως η προεπισκόπηση). Χάρη σε αυτόν τον μηχανισμό, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς θα μπορούν να διαθέτουν στο Διαδίκτυο σε όλες τις χώρες της ΕΕ ραδιοφωνικά προγράμματα, τηλεοπτικά προγράμματα ενημέρωσης και επικαιρότητας καθώς και τις δικές τους παραγωγές που χρηματοδοτούν πλήρως.
  • Αναμετάδοση : η οδηγία προβλέπει ένα μηχανισμό για την διευκόλυνση της αδειοδότησης για αναμετάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων αναμεταδοτικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του διαδικτύου υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Το μέτρο αυτό αναμένεται να συμβάλει στην ευρύτερη διάδοση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών.
  • Άμεση διαβίβαση: η απευθείας διαβίβαση είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο από τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς για τη μετάδοση των προγραμμάτων τους στο κοινό. Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίζουν ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων απολαμβάνουν επαρκούς αμοιβής όταν τα έργα τους χρησιμοποιούνται σε προγράμματα που διαβιβάζονται μέσω απευθείας διαβίβασης. Θα παρέχουν ασφάλεια δικαίου στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τους διανομείς που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Επόμενα βήματα

Η παρούσα πολιτική συμφωνία θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά τις προσεχείς εβδομάδες.

Ιστορικό

Τον Σεπτέμβριο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για την διευκόλυνση της αδειοδότησης για ορισμένες διαδικτυακές εκπομπές από ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και την αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων. Η πρόταση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας για την προσαρμογή των κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή.

Σήμερα, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς προσφέρουν όλο και περισσότερο τις εκπομπές τους στο διαδίκτυο. Ωστόσο, τα διαδικτυακά προγράμματα συχνά δεν είναι διαθέσιμα και σε άλλα κράτη μέλη εκτός από το κράτος μέλος προέλευσής τους, ακόμη και αν υπάρχει ενδεχομένως μεγάλη ενδιαφέρον για αυτά (π.χ. λόγω γλώσσας). Η απόκτηση άδειας από τους κατόχους των δικαιωμάτων καθιστά δύσκολη την ανάπτυξη των εν λόγω υπηρεσιών σε διασυνοριακό επίπεδο.

Η παρούσα οδηγία συμπληρώνει την υφιστάμενη οδηγία για τις δορυφορικές και καλωδιακές εκπομπές , η οποία ήδη διευκολύνει τις διασυνοριακές δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και την καλωδιακή αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων από άλλα κράτη μέλη. Χάρη στην οδηγία για τις δορυφορικές και καλωδιακές εκπομπές, πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί είναι διαθέσιμοι σε κράτη μέλη άλλα από τη χώρα προέλευσής τους. Το γεγονός αυτό έχει βοηθήσει στην ενίσχυση της πολιτιστικής ποικιλότητας της Ευρώπης, καθώς και των Ευρωπαίων που ζουν σε κράτος μέλος διαφορετικό από το δικό τους.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *