Καταγγελία εργαζομένων ΔΟΛ στην Επιθεώρηση Εργασίας

%ce%b4%ce%bf%ce%bbΚαταγγελία στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) με κοινοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν μέλη της ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στο ΔΟΛ και συνδικαλιστές μέλη Δ.Σ Ενώσεων του Κλάδου, που εργάζονται στον Όμιλο, για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων. Η καταγγελία τους τραβάει την κουρτίνα της εσωστρέφειας που επικρατεί στον ΔΟΛ με τους εργαζόμενους να αναμένουν υπομονετικά το (όποιο) τέλος.

Η καταγγελία των τριών συνδικαλιστών στο ΣΕΠΕ
Καταγγέλλουμε την συστηματική και χρόνια (πλέον των δύο ετών, από το 2014 έως σήμερα) καθυστέρηση καταβολής του μηνιαίου μισθού μας από την εταιρεία του ΔΟΛ. Συγκεκριμένα ο εργοδότης οφείλει στο σύνολο των εργαζομένων του Ομίλου δεδουλευμένες αποδοχές για το χρονικό διάστημα από 15 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Ιανουαρίου 2016 και από την 1η Ιουλίου 2016 έως και σήμερα.
Ειδικότερα, όσον αφορά τις οφειλόμενες – δεδουλευμένες αποδοχές των παρακάτω καταγγελλόντων εργαζομένων στον Όμιλο με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, αυτές περιγράφονται ως εξής: Ο ως άνω εργοδότης, παρά τις συνεχείς οχλήσεις των εργαζομένων, τις καταγγελίες και τριμερή συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας (8/2015) και παρά τη δέσμευσή του για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα οριστικής εξόφλησης μέχρι το αργότερο το Νοέμβριο 2016 με τμηματικές καταβολές, αρχής γενομένης από το Μάρτιο 2016, δεν τήρησε τις ως άνω δεσμεύσεις, τουναντίον αυξήθηκαν οι οφειλές προς τους εργαζόμενους (από δύο σε τέσσερις μήνες).
Συνέπεια της ως άνω περιγραφόμενης χρόνιας και συστηματικής καθυστέρησης των δεδουλευμένων όλων των εργαζομένων στο ΔΟΛ & στις θυγατρικές εταιρείες, επήλθε βλαπτική μεταβολή των όρων και συνθηκών εργασίας και των συναφών δικαιωμάτων, καθώς για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στον Όμιλο οι αποδοχές αποτελούν το μοναδικό πόρο επιβίωσης αυτών και των οικογενειών τους, αντιμετωπίζοντας δυσεπίλυτα προβλήματα καθημερινότητας.
Κατόπιν αυτών, επιθυμούμε την άμεση παρέμβαση του ΣΕΠΕ και συγκεκριμένα :

  • Να πιστοποιηθούν με επιτόπιο έλεγχο τα ανωτέρω καταγγελλόμενα.
  • Να κινηθούν -άμεσα- από την Υπηρεσία σας (ΣΕΠΕ) οι προβλεπόμενες ενέργειες και εν συνεχεία οι διαδικασίες όσον αφορά τη ποινική δίωξη του ως άνω εργοδότη (ΔΟΛ ΑΕ), σε περίπτωση μη καταβολής του συνόλου των οφειλομένων στους εργαζόμενους του Ομίλου αποδοχών, με σχετική αναφορά στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών (Αρθρο 6 παρ.2 Ν.2639)
  • Να επιβληθούν οι ανάλογες – προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
    Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για όλες τις ενέργειες σας.

ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΕΣ μέλη Δ.Σ των Ενώσεων, της ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΟΛ &εργαζόμενοι στο ΔΟΛ.
Το Μέλος Δ.Σ της ΕΤΗΠΤΑ και εργαζόμενος στο ΔΟΛ Μπελίκας Ιωάννης
Το Μέλος Δ.Σ της ΕΠΗΕΑ και εργαζόμενος στο ΔΟΛ Σκουτέρης Παναγιώτης
Το Μέλος Δ.Σ της ΠΟΕΠΤΥΜ και εργαζόμενος στο ΔΟΛ Αργυρόπουλος Ηλίας

Leave a Reply

Your email address will not be published.