Εξωπραγματικές οι εισφορές στο δελτίο παροχής υπηρεσιών!

1-8Αναδημοσίευση από “Τυπολογίες”
Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να περάσει η επιβάρυνση των ασφαλιστικών εισφορών του δελτίου παροχής υπηρεσιών από τον εργαζόμενο στον εργοδότη με σχετική διάταξη του ασφαλιστικού νόμου. Σε μια αγορά διαρκώς συρρικνούμενη, στην οποία έγιναν αλλεπάλληλες μειώσεις τα τελευταία χρόνια, ακόμη και μετά την επιβολή των capital controls, είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος όποιος πιστεύει πως οι ιδιοκτήτες ΜΜΕ θα δεχθούν μια αύξηση του κόστους κατά 35,1% στα ΔΠΥ. Στόχος του νόμου είναι να αντικατασταθούν τα ΔΠΥ με συμβάσεις, ώστε να μπουν περισσότεροι στο ασφαλιστικό σύστημα, μήπως και αντισταθμιστούν οι απώλειες από την κατάργηση του αγγελιοσήμου.

Στο σκέλος των μισθωτών η επιβάρυνση ανά εργαζόμενο σε κάθε κατηγορία ΜΜΕ θα είναι μικρότερη, με την ελπίδα, π.χ., πως οι εργοδότες θα πληρώνουν περισσότερα. Αντί για την καταβολή εισφορών στο ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, τώρα οι πληρωμές θα γίνονται στο «Ταμείο-κουβά», τον ΕΦΚΑ. Ο εργαζόμενος θα είναι υποχρεωμένος να εισφέρει το 6,67% των αποδοχών του, αντί του 8,5% που πληρώνει σήμερα, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές θα φτάσουν στο 13,33%.
Οι δημοσιογράφοι που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών από έναν ή και δύο εργοδότες θα αντιμετωπίζονται σαν να είναι μισθωτοί και θα καταβάλλουν όμοιες εισφορές. Αν η σχέση παροχής υπηρεσιών ξεπερνάει τους 9 μήνες, θα μετατρέπεται σε σχέση εργασίας μισθωτού… Οπότε, όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια στην τηλεόραση, οι συμβάσεις αυτές θα διακόπτονται. Οι επιβαρύνσεις είναι επί του καθαρού ποσού (μετά από φόρο 20%):
– Για τον ΕΦΚΑ, ο εργαζόμενος πληρώνει 6,67% και ο εργοδότης 13,33%. Σύνολο 20%.
– Για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ο εργαζόμενος 3,55% και ο εργοδότης 4,55%. Σύνολο 8,10%.
– Για το επικουρικό, ο εργοδότης και ο εργαζόμενος από 3,5%. Σύνολο 7%.
Η συνολική επιβάρυνση φθάνει στο… 35,1%. Στην περίπτωση των εργαζομένων το μόνο πλεονέκτημα είναι ότι οι ασφαλιστικές εισφορές αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα και συνεκτιμώνται στη… σύνταξη, αν θα υπάρχει στο μέλλον. Αν συνυπολογίσει κανείς την επιβάρυνση του ΔΠΥ με φόρο 20% και ΦΠΑ 24%, τον οποίο συχνά πληρώνουν οι εργαζόμενοι, είναι σαφές πως καθίσταται απαγορευτική η χρήση του και ανοίγονται δύο δρόμοι: είτε η ένταξη στις μισθωτές υπηρεσίες (κάτι που στην τηλεόραση είναι δύσκολο να γίνει, καθώς ήδη με την προκήρυξη των αδειών το 50% του προσωπικού θα είναι ξεκρέμαστο, χωρίς ειδικότητα) είτε μαύρα και μειωμένα χρήματα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.