Υπέγραψαν προεκλογικά τη δορυφορική μετάδοση της ΝΕΡΙΤ

globecastΠριν τις εκλογές η διοίκηση της ΝΕΡΙΤ έκλεισε μια ακόμη εκκρεμότητα, τη δορυφορική μετάδοση των σημάτων της για την Ευρώπη. Ως μοναδικός συμμετέχων στο διεθνή διαγωνισμό, το ΔΣ της ΝΕΡΙΤ αποφάσισε στις 22 Ιανουαρίου, δυο μέρες πριν τις εκλογές να υπογράψει τη σύμβαση με τη γαλλική εταιρεία GLOBECAST FRANCE για την μεταφορά, εκπομπή, διανομή και εκμετάλλευση ραδιοτηλεοπτικών σημάτων στην Ευρώπη της ΝΕΡΙΤ Α.Ε, με κόστος 1.540.188,00 € (πλέον ΦΠΑ). Η σύμβαση έχει διάρκεια 36 μήνες και το κόστος της σύμβασης θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. για τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018. Όπως και με τις άλλες συμβάσεις που έχει υπογράψει η διοίκηση της ΝΕΡΙΤ, δεν ξέρει κανείς με ακρίβεια αν θα έχουν ισχύ όταν θα ανακοινωθεί η κυβερνητική απόφαση για την επαναφορά της νέας ΕΡΤ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.