Φυσικό το μονοπώλιο του πρακτορείου Τύπου σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πρόταση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για δημιουργία συνεταιρισμού

Tης Αγγέλας Νταρζάνου στην “Αυγή”

Σειρά προτάσεων για το πρακτορείο διανομής Τύπου καταθέτει η Επιτροπή Ανταγωνισμού μετά από ερώτημα των υπουργών Οικονομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, σχετικά με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην εθνική αγορά διανομής προϊόντων έντυπου Τύπου. Το πρακτορείο διανομής Τύπου «Άργος» έχει περιέλθει στα χέρια του Ευ. Μαρινάκη και έχει κατηγορηθεί από πλήθος επιχειρήσεων Τύπου για ανεπαρκή παροχή υπηρεσιών.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού χαρακτηρίζει την αγορά της διανομής Τύπου ως δυνάμει «φυσικό μονοπώλιο», όπου η παροχή των υπηρεσιών «κρίνεται ότι είναι πιο αποτελεσματική σε όρους κόστους». Διαπιστώνει επίσης ότι χαρακτηρίζεται από δομικές αδυναμίες, όπως ενδεικτικά: (α) η σταθερά πτωτική εξέλιξη της ζήτησης, (β) η νομοθετική υποχρέωση διανομής σε όλη την ελληνική επικράτεια, (γ) όσο αυξάνονται οι πωλήσεις τόσο μειώνεται το κόστος της διανομής.

Η Επιτροπή προχωρεί σε προτάσεις, ορισμένες από τις οποίες και εναλλακτικές μεταξύ τους.

1. Κρατικοποίηση της εταιρείας διανομής Τύπου ή σύμπραξη μεταξύ του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα (ΣΔΙΤ). Εναλλακτικά, δημιουργία συνεταιρισμού, που θα διασφάλιζε την ανταγωνιστική ουδετερότητα μεταξύ των εκδοτών. Το μετοχικό κεφάλαιο του συνεταιρισμού θα πρέπει να είναι ανοιχτό σε όλους τους εκδότες, στους εργαζόμενους στον Τύπο και στο αναγνωστικό κοινό.

2. Δυνατότητα των εκδοτών να διαπραγματευτούν συλλογικά, και όχι ατομικά, με το πρακτορείο διανομής Τύπου τους όρους της συνεργασίας τους.

3. Θεσμοθέτησης Κώδικα Συμπεριφοράς με κανόνες για την μη υιοθέτηση πρακτικών που αντιτίθενται στην αρχή της ανταγωνιστικής ουδετερότητας.

4. Χορήγησης κρατικής ενίσχυσης / επιδότησης της διανομής των εντύπων στις απομακρυσμένες περιοχές ή στις άγονες γραμμές, προκειμένου να καλυφθεί το αυξημένο μεταφορικό κόστος.

5. Χαρακτηρισμός των υπηρεσιών διανομής Τύπου ως Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), πράγμα που θα οδηγούσε στη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στο πρακτορείο διανομής Τύπου.

6. Παροχή της υπηρεσίας πρακτόρευσης σε ιδιωτικές εταιρείες μέσω δημοπρασίας και με αποκλειστικό δικαίωμα, με αντάλλαγμα τη δέσμευση για τη χαμηλότερη δυνατή τιμή χρέωσης για τις εκδοτικές επιχειρήσεις.

7. Σύσταση Αρχής Εποπτείας και Ρύθμισης Πρακτόρευσης Έντυπου Τύπου, για τον έλεγχο, την εποπτεία και τη διαφάνεια στη διανομή. Οι αρμοδιότητες θα μπορούσαν να περάσουν στην ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων).

Leave a Reply

Your email address will not be published.