Το φάσμα μετά το 2020 μέσα από 11 βήματα της ΕΕΤΤ

ψηφιακοΜέρισμαΝέες οικονομοτεχνικές μελέτες και νέα δεδομένα για το ενοίκιο των τηλεοπτικών σταθμών προς τον ιδιώτη πάροχο της Digea προβλέπει το χρονοδιάγραμμα της 2ης Ψηφιακής Μετάβασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών. Μέσα από 11 συγκεκριμένα βήματα που θα πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα, η ΕΕΤΤ δηλώνει πως τον Δεκέμβριο του 2020 το φάσμα των 700 MHz θα πρέπει να έχει αποδοθεί στις τηλεπικοινωνίες. Η αρχή έγινε με την έκδοση του «Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων» που έχει ήδη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με αυτόν καταργείται η κατανομή ζώνης 694-790 MHZ από τις τηλεοπτικές υπηρεσίες ευρυεκπομπής, αποδεσμεύεται η ζώνη 758-790 MHz από τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις ζώνες 694-703 MHZ και 736-758 MHz. Οι ζώνες συχνοτήτων 733-736 και 788-791 MHz απονέμονται σε συστήματα PPDR. Με βάση τη νέα κατανομή, η ΕΕΤΤ προχωρά στην «τροποποίηση του τεχνο-οικονομικού μοντέλου για τον προσδιορισμό των ΑΟΤ των σταθμών εθνικής κάλυψης και τον προσδιορισμό ΑΟΤ κατά τη μεταβατική περίοδο».

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως θα αλλάξει το ενοίκιο των πελατών της Digea, (πανελλαδικών καναλιών), εξαιτίας της αύξησης επένδυσης που θα κάνει η εταιρεία για τη μετάβαση στο DVB-T2. Θα ακολουθήσει η δημόσια διαβούλευση για το νέο μοντέλο, θα γίνει μελέτη για το πιθανό κόστος από τον αναδιορισμό του φάσματος εθνικής κάλυψης λόγω της απονομής του Ψηφιακού Μερίσματος ΙΙ και τη μετάβαση σε τεχνολογία DVB-T2 και μετά ακολουθεί νέα δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση της σύμβασης της Digea με την ΕΕΤΤ. Το 5ο βήμα αφορά σε τεχνοοικονομική μελέτη για τα πιθανά σενάρια οριοθέτησης των Περιφερειακών Ζωνών και δημόσια διαβούλευση επ’ αυτών και μετά έπεται ο καθορισμός νέων Περιφερειακών Ζωνών, πιθανώς με υπουργική απόφαση.

Θα τροποποηθεί το μοντέλο ΑΟΤ για τα περιφερειακά (βήμα 8) και θα γίνει διαβούλευση (βήμα 9). Και εδώ θα απαιτηθεί μελέτη για πιθανό κόστος του παρόχου δικτύου της Digea για το φάσμα των περιφερειακών καναλιών. Το 11ο και τελευταίο βήμα είναι η δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση της σύμβασης Digea για τα περιφερειακά κανάλια.

Όλα τα παραπάνω κανονικά θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2019 για να υπάρξει και η προβλεπόμενη μεταβατική περίοδος στη μετακίνηση της ελεύθερης τηλεόρασης στο φάσμα.

Μ.Παπαχριστούδη στο Περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση 

Σχολιάστε