Συνέχεια καταγγελιών και απαντήσεων για το χαμένο αγγελιόσημο

selida-7-apΑπάντηση στα περί “ψευδών δημοσιευμάτων”

(Όλα τα έγγραφα μπορείτε να τα δείτε στην /anasigrotisi
Η καταγγελία μας ξεκίνησε βασισμένη στην Οικονομική Μελέτη της εταιρίας Prudential Actuarial Solutions και από τα διάφορα δημόσια έγγραφα μεταξύ του Ταμείου και των εμπλεκομένων μερών στη διαφημιστική αγορά. Είναι τα λεγόμενα συνημμένα, τα οποία συνοδεύουν τις καταγγελίες μας και άλλοτε είναι έντεκα (11) και άλλοτε έξι (6) τον αριθμό. Σίγουρα πάντως αυτά τα έγγραφα δεν είναι «εικοτολογίες προερχόμενες από την ισχνή μειοψηφία των γραφικών φωνασκούντων εντός του Δ.Σ. της ΕΤΗΠΤΑ». Ευχαριστούμε πολύ για τους χαρακτηρισμούς.

Στις 30/09/2015 μέλη του Δ.Σ. της ΕΤΗΠΤΑ στέλνουν επιστολή προς το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ με κοινοποίηση προς το Υπουργείο Εργασίας με θέμα: «Ελεγχος και κατανομή Αγγελιοσήμου». Δεν λάβαμε καμία απάντηση από μέρους σας, παρ’ ότι ο κ. Παπαθεοδώρου στο υπουργείο Εργασίας χαρακτήρισε το έγγραφο SOS.

Ετσι στις 31/05/2016 καταθέσαμε καταγγελία στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Περιμέναμε μόνο οκτώ (8) μήνες.

Στις 14/06/2016 το ΣΕΕΔ ζητά με επείγον έγγραφό του από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ να διευκρινίζεται επαρκώς: α) η προβλεπόμενη και ακολουθητέα στην πράξη διαδικασία και β) επεξήγηση του όρου «ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» προκειμένου να κριθεί εάν συντρέχει λόγος περαιτέρω ενασχόλησης του ΣΕΕΔΔ με την υπόθεση.

α) έγγραφο ΣΕΕΔΔ

β) έγγραφο “ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”

* Το έγγραφο συνεχίζει (για λόγους συντομίας δεν τα “ανεβάσαμε”) με τα έτη 2008 έως και 2014

Επιλεκτικά, το Δ.Σ. του Ταμείου «ξέχασε» στην ανακοίνωσή του να αναφερθεί στην κατανομή αγγελιοσήμου από τον ΕΔΟΕΑΠ προς τη Γ΄ Δ/νση ποσού 5.425.165,00 ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αλλωστε αυτά φαίνονται στην αναλυτική κατάσταση εισφορών καταθέσεων του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΔΟΕΑΠ ετών 2005-2014 και δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ψευδή δημοσιεύματα. Τον εάν συντρέχει λόγος περαιτέρω ενασχόλησης του ΣΕΕΔΔ κρίνεται από τον ελέγχοντα και όχι από τον ελεγχόμενο.

Οσο για την κείμενη νομοθεσία ως προς τη διαδικασία είσπραξης, ελέγχου και διανομής του αγγελιοσήμου από τον ημερήσιο Τύπο υπάρχει η υπ’ αρ. 1255/2005 απόφαση του Α.Π.

Τον Αύγουστο του 2014 η εταιρία Prudential Actuarial Solutions εκπόνησε Οικονομική Μελέτη σχετική με την επίπτωση του Πόρου του Αγγελιοσήμου στα οικονομικά των Ταμείων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΕΔΟΕΑΠ. Δυστυχώς, για τους συντάκτες της ανακοίνωσης, στη σελίδα 41 της Οικονομικής Μελέτης παρεισέφρησε ο αστάθμητος παράγων και αναφέρεται επί λέξει:

Να επαναλάβουμε πως πρόκειται για Οικονομική Μελέτη και όχι για την Αναλογιστική σας μελέτη που προφανώς εκπονήθηκε για άλλους λόγους, όπως αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας. Στρίβειν δια του αρραβώνος.

Προς επιβεβαίωση της μελέτης «ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην είσπραξη του πόρου» και μην αφήνοντας κανένα περιθώριο για ψευδή δημοσιεύματα είναι και η επιστολή του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, με ημερομηνία 15/10/2015 και αρ. Πρωτ. 35011/3208/Κ05, την οποία υπογράφει η Πρόεδρος του Ταμείου, προς ΟΛΟΥΣ τους εμπλεκόμενους στη διαφημιστική αγορά.

Αναφέρεται επί λέξει στην ανακοίνωση:

«Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, στο πλαίσιο της αποστολής του ως φορέας ασφάλισης των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και ως ο κύριος διαχειριστής του πόρου του αγγελιοσήμου, είναι κατά νόμον αρμόδιο να διενεργεί, δια του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης, ελέγχους σε επιχειρήσεις για την τήρηση της περί του αγγελιοσήμου ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Από τη διενέργεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ διαπιστώνει την ανησυχητική έξαρση κρουσμάτων καταστρατήγησης, και κατ’ αποτέλεσμα παράβασης, των κείμενων διατάξεων περί υπολογισμού και απόδοσης του αγγελιοσήμου».

Σε άλλο σημείο της επιστολής της η πρόεδρος του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ αναφέρει: «Υπενθυμίζουμε ότι το αγγελιόσημο, ως εισφορά για την ασφάλιση των εργαζομένων στα υπόχρεα Μέσα, αποτελεί τον κύριο πόρο του Ταμείου μας. Αποτελεί πρωταρχικό μέλημα και ευθύνη της Διοίκησης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ η διαφύλαξη του ασφαλιστικού κεφαλαίου του Ταμείου και, στο πλαίσιο αυτό, η λήψη κάθε νόμιμου μέτρου για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της απώλειας ασφαλιστικών εσόδων λόγω μη καταβολής ή μη προσήκουσας καταβολής του εκάστοτε οφειλόμενου αγγελιοσήμου».

Στην Συνοπτική Εκθεση των Οικονομικών του ΕΔΟΕΑΠ Ετους 2015, με ημερομηνία 28/06/2016 αναφέρεται επί λέξει: «Τα έσοδα κύριας δραστηριότητας του ΕΔΟΕΑΠ από 58 εκ. Ευρώ το 2009 (49 εκ. Ευρώ από Αγγελιόσημο και 9 εκ. Από Ασφαλιστικές Εισφορές) έχουν μειωθεί στα 20,6 εκ. Ευρώ το 2015 (15,7 εκ. ευρώ Αγγελιόσημο και 4,9 εκ. από Ασφαλιστικές Εισφορές), και λόγω της κρίσης αλλά και λόγω της εισφοροδιαφυγής και εισφοροκλοπής του αγγελιοσήμου (καταστρατήγηση του Νόμου 2328/95 άρθρο 12).

Συνοψίζοντας, η διαφημιστική δαπάνη από το 2005 έως και το 2013 φτάνει στο ποσόν των 17.623.535.020 ευρώ. Ενώ το αναλογούν αγγελιόσημο ανέρχεται στο ποσόν των 3.524.707.004 ευρώ, το εισπραχθέν αγγελιόσημο είναι 1.086.000.000 ευρώ και σε ποσοστό 6,1% περίπου αντί για 20%. Χρήματα, τα οποία αν είχαν εισπραχθεί, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα ούτε το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ούτε ο ΕΔΟΕΑΠ και δεν θα χρειάζονταν ούτε οι αναλογιστικές μελέτες σας, ούτε οι συζητήσεις με τους δανειστές σας και δυνάστες όλου του ελληνικού λαού.

Πώς όμως να εισπραχθούν τα οφειλόμενα από το αγγελιόσημο ποσά, όταν κάτι τέτοιο «ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες στη διαφημιστική αγορά, με τα συνακόλουθα προβλήματα στις σχέσεις των εμπλεκόμενων μερών».

Να υπενθυμίσουμε στην Πρόεδρο του Ταμείου, ότι πρωταρχικός σκοπός της ίδιας και όλου του Δ.Σ. είναι η εύρυθμη λειτουργία του Ασφαλιστικού Φορέα, η οποία εξαρτάται από τα ασφαλιστικά έσοδα και όχι από τις καλές σχέσεις των εμπλεκόμενων μερών στη διαφημιστική αγορά.

Παραθέτουμε το τέλος της επιστολής:

Σε απάντησή σας ο πιο κάτω πίνακας, και ειδικά για τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα ΜΜΕ και μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου, για το ποιοί ήταν οι εντολείς και οι παραλήπτες της συγκεκριμένης Οικονομικής Μελέτης:

Οσο για την περηφάνεια σας για το έργο που επιτελείτε στο Ταμείο, ενώ εμείς αναφερόμαστε για τα έτη από το 2005 έως και το 2013, τα αποτελέσματα των οποίων φάνηκαν τον Αύγουστο του 2014 με την Οικονομική Μελέτη, εσείς αναφέρεστε από το 2013 μέχρι σήμερα. Οχι μόνο δεν κάνετε κάποια ενέργεια για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών, αλλά έχετε μια ανεξήγητη σιωπή για το θέμα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία με τους δανειστές και να τους πείτε ότι οι άλλοι δεν πλήρωναν, όχι ότι δεν εισέπραττε το Ταμείο. Ομοτράπεζοι δικοί σας είναι.

ΥΓ.: Για δε τους συναδέλφους μας της παχιάς πλειοψηφίας της ΕΤΗΠΤΑ, να τους υπενθυμίσουμε την Καταγγελία, για τον Εμπαιγμό των Ασφαλισμένων από την Προϊσταμένη της Γ΄ Δ/νσης Ασφάλισης Παροχών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, σε ζητήματα συνταξιοδότησης, στις 15/06/2016 η οποία έγραφε ακριβώς:

«Η εξέλιξη αυτή μας φέρνει θλίψη για τη στάση συνανθρώπων μας απέναντι σε συναδέλφους μας, και μας αναγκάζει να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, με όλα τα όπλα που μας δίνει η δημοκρατία, απέναντι σε ομάδες, φατρίες, κλίκες όσο ψηλά κι αν βρίσκονται…».

Τί έγιναν συνάδελφοι οι κλίκες; Προφανώς διορθώθηκαν τα πάντα μέχρι τις 05/08/2016, και γι αυτό στις 06/08/2016 βγάλατε ανακοίνωση -ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ- στηρίζοντας την ανανέωση της θητείας της Προέδρου. Τελικά, είστε πολλοί με το ένα πόδι στη μία βάρκα και το άλλο πόδι στην άλλη βάρκα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.