Σε ειδική …εκκαθάριση η Ναυτεμπορική στα πρότυπα του ΔΟΛ

naytemporikiΑναδημοσίευση από το documentonews

Δραματικές εξελίξεις στην ιστορική Ναυτεμπορική της Οικογένειας Αθανασιάδη.Mε απόφαση της Eurobank, η οποία είναι ο κύριος πιστωτής (12 εκατ .ευρώ τα χρέη της «Ναυτεμπορική ΑΕ» ,των ασφαλιστικών ταμείων συμπεριλαμβανομένων) η εταιρία τίθεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης εν λειτουργία (κατά το πρότυπο του ΔΟΛ και του Πήγασου). Για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας προσελήφθη η διεθνής ελεγκτική εταιρία Grant Thornton.με την ολοκλήρωση της αποτίμησης τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης (σήματα, τίτλοι, ακίνητα και τυπογραφείο, μηχανήματα) θα εκπλειστηριαστούν ξεχωριστά (δεν θα πωληθεί δηλαδή το σύνολο της επιχείρησης μέσω μεταβίβασης των μετοχών της λόγω των βαρών που έχει η εταιρία).

Μέσω αυτής της διαδικασίας όποιος αγοράσει τον τίτλος δεν θα έχει την υποχρέωση να κρατήσει τους εργαζόμενους.

Σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες η Eurobank προτίθεται (χωρίς να υποχρεούται) να καταβάλει τη μισθοδοσία των εργαζομένων μέχρι τους πλειστηριασμούς

Η πρώτη έκδοσή της ήταν με τον τίτλο «Ναυτικόν και Εμπορικόν Δελτίον» ( 4 Απριλίου 1924) με έδρα τον Πειραιά . από τους αδελφούς Αθανασιάδη

Κατά τη διάρκεια της κατοχής διέκοψε την έκδοσή της και επανακυκλοφόρησε στις 8 Μαρτίου του 1945.

Στις 2 Αυγούστου του 1948 μετονομάστηκε σε «Ναυτεμπορική» και μετέφερε την έδρα της στην Αθήνα ενώ αργότερα η οικογένεια Αθανασιάδη εξέδωσε και την Βραδυνή.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Δεν μας έχουν ενημερώσει οι τράπεζες

“Η Εταιρία δεν έχει λάβει γνώση μέχρι και σήμερα αιτήσεως με την οποία να ζητείται η υπαγωγή της σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης”, αναφέρει μεταξύ άλλων η εταιρεία Ναυτεμπορική με αφορμή δημοσιεύματα για κατάθεση σχετικής αίτησης από τη Eurobank.

“Σημειωτέον, αναφέρει η Ναυτεμπορική, η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται μόνον από πιστωτές, ήτοι χωρίς τη συμμετοχή της επιχείρησης και κοινοποιείται στην επιχείρηση δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την δικάσιμο, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 4 ν. 4307/2014.

Ομοίως η Εταιρία δεν έχει λάβει γνώση αιτήσεως για την λήψη προληπτικών μέτρων στο πλαίσιο υποβληθείσας αίτησης υπαγωγής σε διαδικασία ειδικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 3 ν. 4307/2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published.