Σε διαγωνισμό η πρόσληψη τεχνικού συμβούλου για ραδιοφωνικές συχνότητες

old-radioΑναρτήθηκε από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής ο διαγωνισμός για την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου για τη σύνταξη νέου χάρτη ψηφιακών ραδιοφωνικών συχνοτήτων με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ και διάστημα παροχής έργου τους 9 μήνες. Έργο του συμβούλου είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την «εκπόνηση χάρτη συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής και τις διαδικασίες διεθνούς συντονισμού».

Στο τεχνικό παράρτημα του διαγωνισμού σημειώνεται πως η World DMB και η EBU ανακοίνωσαν τις προδιαγραφές για τους ευρωπαϊκούς δέκτες ραδιοφώνου με το όνομα DAB, DAB+ και DMB. Το ψηφιακό ραδιόφωνο αναπτύσσεται στην ζώνη ΙΙΙ της περιοχής ραδιοσυχνοτήτων VHF (174 MHz – 230 MHz) και στην ζώνη L της περιοχής ραδιοσυχνοτήτων UHF (1452 MHz – 1492 MHz). Η Ελλάδα στο μεταξύ έχει κατοχυρώσει τον δίαυλο 12 για χρήση Ψηφιακού Ραδιοφώνου καθώς και μέρος του διαύλου 11 για χρήση στις περιοχές απονομής δυο.

Leave a Reply

Your email address will not be published.