Προς αναβολή οι εκλογές στον ΕΔΟΕΑΠ;

εδοεαπ-3Βροχή τα εξώδικα στη διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ ενόψει των εκλογών που ανακοίνωσε κατά πλειοψηφία το ΔΣ του Οργανισμού για τις 23-24 και 25 Μαϊου. Μετά την ΠΟΣΠΕΡΤ που έθεσε σειρά ερωτημάτων και η ΕΣΠΗΤ με εξώδικο της ζητά να μάθει την αναλυτική κατάσταση όλων των εταιρειών και φορέων που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ, στοιχεια για ανοι εργαζόμενοι στον Περιοδικό και Ηλεκτρονικό Τύπο έχουν ήδη αποκτήσει ενεργό ασφαλιστικό δεσμό με τον ΕΔΟΕΑΠ δεδομένου ότι η τυπική ασφάλισή τους σε αυτόν είχε τυπικό χρόνο έναρξης την 1η Δεκεμβρίου 2017 και επομένως έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Οι fast track εκλογές που προκήρυξε η πλειοψηφία του ΔΣ για τους δικούς της πολιτικάντικους λόγους,  οδεύουν προς αναβολή μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του νέου Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ. Η δημοσίευση του ήταν μια απαραίτητη προϋπόθεση για την προκήρυξη των εκλογών που όμως έγινε πριν τη δημοσίευση. Επιπλέον το νέο Καταστατικό ορίζει ρητά πως

οι “υποψηφιότητες υποβάλλονται στην έδρα του Οργανισμού στην Αθήνα, δέκα (10) τουλάχιστον πλή- ρεις ημέρες πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο”. Από τις 17 Μάιου που λήγει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων μέχρι τις 23 του μήνα δεν είναι βέβαια 10 ημέρες! Κι αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο που θα χρησιμοποιηθεί από όσους, με εξώδικα ή ανακοινώσεις, έχουν ζητήσει αναβολή των εκλογών για τον Ιούνιο.

Μέχρι κ αυτή τη στιγμή το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ δεν έκανε κάποιο σχόλιο για τους όρους του Καταστατικού…

Leave a Reply

Your email address will not be published.