Παρεμβολές στις αεροπορικές επικοινωνίες από το ραδιόφωνο!

Επικίνδυνοι για τα αεροπλάνα ραδιοσταθμοί σε Πάτρα, Γιάννενα, Αγρίνιο, Καβάλα, Δράμα

Το ζήτημα των προβλημάτων που προκαλούνται στην αεροπλοΐα και άλλες κρατικές υπηρεσίες, από τις εκπομπές κάποιων ραδιοφωνικών σταθμών, αναδεικνύει και φέτος στην έκθεση πεπραγμένων της η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤΤ). Όπως αναφέρει μέσα στο 2017, υπήρξαν 22 επιχειρήσεις για την αντιμετώπηση καταγγελιών παρεμβολών (χωρίς να αναφέρεται αν πρόκειται για ραδιοφωνικούς σταθμούς ή άλλες πηγές). Ωστόσο προληπτικοί έλεγχοι ανέδειξαν πιθανές παρεμβολές από ραδιόφωνα που εκπέμπουν στα κέντρα εκπομπής της Πάτρας, των Ιωαννίνων, του Αγρινίου, της Καβάλας και της Δράμας.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην έκθεση, «το 2017 η ΕΕΤΤ πραγματοποίησε συνολικά 14 επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση γραπτών καταγγελιών για παρεμβολές σε ασυρματικά συστήματα της ΥΠΑ. Επιπλέον, έγιναν δύο επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση παρεμβολών σε ασυρματικά δίκτυα της Πολεμικής Αεροπορίας. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η ΕΕΤΤ κινήθηκε άμεσα και επέλυσε το σύνολο των περιπτώσεων εξωτερικών παρεμβολών σε επίγειους δέκτες.»

«Για τον προληπτικό έλεγχο πιθανότητας εμφάνισης σημάτων παρεμβολών σε ραδιοδίκτυα της ΥΠΑ, η ΕΕΤΤ πραγματοποιεί τακτικές καταγραφές των ραδιοφωνικών εκπομπών ανά την επικράτεια. Στο πλαίσιο των καταγραφών αυτών που διενεργήθηκαν εντός του 2017, προέκυψε η ανάγκη λήψης μέτρων από ραδιοφωνικούς σταθμούς που εξέπεμπαν στα κέντρα εκπομπής Λιγγιάδες Ιωαννίνων, Παναχαϊκό Πατρών, Άγιος Πέτρος Αγρινίου, Βασιλάκι Καβάλας και Κορύλοβος Δράμας για τη μείωση παρασιτικών προϊόντων εκπομπής (προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης, αρμονικές) που εντοπίστηκαν. Η διαδικασία συμμόρφωσης των εμπλεκομένων ραδιοφωνικών σταθμών προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2018.»

«Τέλος, το 2017 υποβλήθηκαν στην ΕΕΤΤ έξι αναφορές παρεμβολών στις συχνότητες λειτουργίας των υπόλοιπων κρατικών δικτύων ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης και πιο συγκεκριμένα, από την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό Σώμα.»

Όπως είναι γνωστό, οι συχνότητες της αεροπορίας γειτνιάζουν με αυτές του ραδιοφώνου των FM, με αποτέλεσμα κακορρυθμισμένοι πομποί, ή εγκαταστάσεις που δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, να εκπέμπουν ανεπιθύμητα σήματα και στις συχνότητες των αεροπλάνων. Η τήρηση των προδιαγραφών και η υπευθυνότητα των τεχνικών των ραδιοφωνικών σταθμών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποφυγή προβλημάτων.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.