Πέντε σωματεία του κινηματογράφου προτείνουν Εθνική Κινηματογραφική Σταρτηγική

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 5 ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Προτάσεις για μια νέα ολοκληρωμένη εθνική κινηματογραφική στρατηγική κατέθεσαν πέντε σωματείου του κινηματογραφικού χώρου. Με κεντρικό άξονα την ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Κινηματογραφίας, τα πέντε σωματεία (ΠΕ.Κ.Κ, Ε.Ε.Σ, Ε.Τ.Ε.Κ.Τ, ΠΟ.ΑΙ.Κ, Π.Ο.Θ.Α), σημειώνουν την μέχρι σήμερα αποσπασματική πολιτική για τον ελληνικό κινηματογράφο. Αναρτούμε ολόκληρη την πρόταση των “πέντε” τη στιγμή που στη Βουλή συζητείται η αύξηση της επιδότησης για οπτικοακουστικές παραγωγές. Όπως σημειώνουν η κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της ελληνικής κινηματογραφίας είναι χαοτική.

 • Η υποχρηματοδότηση της παραγωγής δεν αντιστοιχεί ούτε στον προϋπολογισμό μιας μέσης ευρωπαϊκής κινηματογραφικής παραγωγής.
 • Με νομοθετική παρέμβαση καταργήθηκε κι αυτός ο ασήμαντος αναπτυξιακός φόρος επί του κινηματογραφικού εισιτηρίου που κατευθυνόταν στην παραγωγή.
 • Η υψηλή φορολογία 24% σε όλους τους κρίκους της κινηματογραφίας από το σενάριο μέχρι τη διανομή διατηρείται και συνεχίζει να λειτουργεί αποτρεπτικά.
 • Η πρόχειρη και συχνά αποτυχημένη επιλογή προσώπων στη διοίκηση  του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου κατά την τελευταία δεκαετία παρέλυσε την όποια αποτελεσματικότητα αυτό είχε.
 • Η ανεργία στον ευρύτερο χώρο των οπτικοακουστικών τεχνών ξεπέρασε το 90%. Κανείς σεναριογράφος, σκηνοθέτης, ηθοποιός ή τεχνικός δεν μπορεί χρόνια τώρα να ζήσει από την εργασία του στον κινηματογράφο.
 • Δεν υπογράφονται Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας και όπου υπογράφηκαν, καταπατούνται.
 • Με νομοθετικές παρεμβάσεις αφαιρούνται από τους εισπρακτικούς φορείς νόμιμοι πόροι των εργαζομένων προς όφελος των εταιρειών. 
 • Μέσα σε αυτό το κλίμα, μερικές εκατοντάδες νέων δημιουργών που με πενιχρά μέσα και σοβαρές δυσκολίες, αλλά με συναδελφική αλληλεγγύη έχουν καταφέρει μέσα από ταινίες μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ να δείξουν την προσήλωση, την αγάπη και το ταλέντο τους για τον κινηματογράφο, ίσως χαθούν μέσα στο κλίμα της αβεβαιότητας, ανήμποροι να σχεδιάσουν την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία τους.
 • Η κατάργηση του Ν4481/2017 – σύμφωνα με τον οποίο τα πνευματικά δικαιώματα κατανέμονται με συγκεκριμένο ποσοστό ανάμεσα στους πνευματικούς δημιουργούς, συγγενικούς και παραγωγούς- έφερε ασυμφωνία στη διανομή των πνευματικών δικαιωμάτων , εξυπηρετώντας άλλα συμφέροντα.

Η αναλυτική πρόταση τους

 1. Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Κινηματογραφίας

Α.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ

Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο Πολιτισμού διαρθρώνεται σε δύο μεγάλους κλάδους: Αρχαιολογία και Σύγχρονος Πολιτισμός.

Οι πολιτικές  για την Αρχαιολογία ασκούνται από τρείς οντότητες: τον Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (Κ.Α.Σ.) το οποίο έχει γνωμοδοτικό- εισηγητικό χαρακτήρα. Έχουμε δηλαδή δύο πρόσωπα και ένα Συμβούλιο τα οποία χειρίζονται με τη βοήθεια των υπηρεσιακών παραγόντων όλα τα θέματα που αφορούν την αρχαία και νεότερη πολιτιστική κληρονομιά.

Στο σύγχρονο Πολιτισμό  το ΥΠ.ΠΟ είχε πάντα-στην καλύτερη περίπτωση- ενάμισι μόνο πρόσωπα, τον Υπουργό και τον  Γενικό Γραμματέα , όπου ο μεν Υπουργός είναι επιφορτισμένος με τους δύο κλάδους, ενώ ο Γ.Γ. κατά το μεγαλύτερο μέρος του με υποθέσεις των μνημείων, αρχαίων και νεότερων.

Έτσι, ο Σύγχρονος Πολιτισμός πάντα υστερούσε σε ενδιαφέρον, στην εσωτερική ατζέντα του Υπουργείου με αποτέλεσμα σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία από την ελλιπή αξιοποίηση των αναπτυξιακών-πολιτισμικών δυνατοτήτων  που έχει ο Σύγχρονος Πολιτισμός της χώρας. 

Τον Ιούνιο του 2019, στη σύνθεση του ΥΠ.ΠΟ. δημιουργήθηκε μια θέση Γ.Γ. Σύγχρονου Πολιτισμού. Αυτό είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα που με την ίδια τόλμη πρέπει να ολοκληρωθεί.

Ο οπτικοακουστικός τομέας, παρά τις ελλείψεις στοχευμένου προγραμματισμού και υποστήριξης, αποτελεί την ατμομηχανή της διεθνούς προβολής της χώρας μας. Επομένως, με τη σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου Κινηματογραφίας, από εκπροσώπους όλων των σωματείων των επαγγελματιών του κλάδου –εισηγητικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα- θα ολοκληρωθούν οι τρείς οντότητες άσκησης πολιτικής, όπως συμβαίνει και στον κλάδο των αρχαίων και νεότερων μνημείων.

Η μέχρι σήμερα εμπειρία από τη συμμετοχή εκπροσώπων των επαγγελματικών κλάδων στην χάραξη και άσκηση πολιτικής σε οπτικοακουστικές δομές αποδείχθηκε ότι υπήρξε πάντα επιτυχής, αφού συντέλεσε καταλυτικά στη διαφάνεια, στη δικαιοσύνη και πολυφωνία, αλλά και στη συνένωση δυνάμεων.

Για τους παραπάνω λόγους που εκθέσαμε εν συντομία, προτείνουμε τη σύσταση από το ΥΠ.ΠΟ. ενός Εθνικού ΣυμβούλιουΚινηματογραφίας, εν όψει μάλιστα και της γενικευμένης εκτίμησης ότι ήρθε η ώρα της ριζοσπαστικής νομοθετικής αλλαγής για τη δημιουργία επιτέλους μιας Εθνικής Κινηματογραφίας.

ΒΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

 • Θα στελεχώνονται από τους εκπροσώπους όλων των κλάδων της Οπτικοακουστικής Κοινότητας και θα έχει επικεφαλής τον Γ.Γ. του ΥΠ.ΠΟ για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού.
 • Θα είναι γνωμοδοτικό-εισηγητικό όργανο της Οπτικοακουστικής Κοινότητας στον εκάστοτε Υπουργό Πολιτισμού.
 • Θα επεξεργασθεί και εισηγηθεί στην Υπουργό Πολιτισμού το νέο μεταρρυθμιστικό Νόμο-Πλαίσιο για μια Εθνική Κινηματογραφία.
 • Θα εισηγείται πολιτικές και πρόσωπα για τη στελέχωση οπτικοακουστικών δομών.
 • Θα εποπτεύει την τήρηση της Νομοθεσίας, θα επισημαίνει ελλείψεις ή δυσλειτουργίες και θα εισηγείται αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις.
 • Θα επεξεργάζεται και εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισμού την εθνική πολιτική για τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • Σε συνεργασία με ειδικούς και ύστερα από διαβούλευση με όλους τους φορείς, συντάσσει ετήσια απολογιστική έκθεση πεπραγμένων της Ελληνικής Κινηματογραφίας (παραγωγή-κυκλοφορία- προώθηση-εμπορική εκμετάλλευση) και προτείνει περαιτέρω μέτρα ανάπτυξης.
 • Θα μελετά και θα εισηγείται για όλα τα επιμέρους θέματα της Εθνικής Κινηματογραφίας, όπως:
 • Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου
 • Εφαρμογή 1,5%
 • Διανομή-Αίθουσα
 • Διεθνής κυκλοφορία Ελληνικών Ταινιών 
 • Πολιτικές για περιφερειακά Φεστιβάλ
 • Εργασιακά- Ασφαλιστικά- Πνευματικά Δικαιώματα
 • Ταινιοθήκες- Μουσείο Κινηματογράφου, Κινηματογραφικές Λέσχες
 • Ζητήματα κινηματογραφικής Παιδείας-Εκπαίδευσης- Επιμόρφωσης

ΓΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ– ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Σε ορισμέμους κλάδουςόπως πχ Κινηματογραφική Παραγωγήυπάρχουν περισσότερα του ενός σωματείαΠροτείνουμε νασυμμετέχει το πλέον αντιπροσωπευτικό σωματείο του κλάδουΗ αντιπροσωπευτικότητα θα αποδεικνύεται από τα πρακτικάτων δικαστικών αντιπροσώπων με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών αυτών των σωματείων.

Η εναρμόνιση της καλλιτεχνικής-πολιτιστικής παιδείας της χώρας μας με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή σε όλες τις βαθμίδες τηςεκπαίδευσης  γιατί  η πολιτιστική παιδεία είναι βασικό συστατικό του σύγχρονου ανθρώπου και προάγει πολυσήμανταοφέλη για τους νέους. Ιδιαίτερα η γνώση της οπτικοακουστικής γλώσσας  προκαλεί  την κουλτούρα των νέων με την πιοσύγχρονη επικοινωνιακή τέχνη και τους βοηθά, κυρίως κατά τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους, στον επαγγελματικόπροσανατολισμό τους. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι το οπτικοακουστικό πεδίο προσφέρει ένα πλήθος ειδικοτήτωνγια δημιουργούς, συντελεστές και στελέχη οπτικοακουστικών έργων.

Είναι όμως αδιανόητο για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος που επενδύει  στην ανάπτυξη της οπτικο- ακουστικής τέχνης ναμην έχει δημιουργήσει τα εκπαιδευτικά  θεμέλια για την μόρφωση και εκπαίδευση των βασικών στελεχών της.

Για 40 και πλέον χρόνια, βασικό αίτημα όλων των φορέων της Κινηματογραφικής Κοινότητας είναι η ίδρυση ΑκαδημίαςΑκουστικών Τεχνών. Αν σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη η ριζοσπαστική μεταρρύθμιση για την ύπαρξη μιας βιώσιμηςΕθνικής Κινηματογραφίας θεμέλιό της απαραίτητο είναι η παιδεία, η μόρφωση και η επιμόρφωση. Γι’αυτό θεωρούνταιαναγκαία τα παρακάτω μέτρα:

•          Εισαγωγή της Κινηματογραφικής  Τέχνης, με ειδικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμιαεκπαίδευση .

•          Η Ίδρυση Δημόσιας Ακαδημίας  Οπτικοακουστικών Τεχνών πανεπιστημιακού επιπέδου για θεωρητική και πρακτικήεκπαίδευση σεναριογράφων, σκηνοθετών, διευθυντών φωτογραφίας, μοντέρ, ηχοληπτών, ενδυματολόγων, σκηνογράφων, μακιγιέρ και άλλων.

•          Η αξιοποίηση της επαγγελματικής γνώσης σημαντικών τεχνικών ειδικοτήτων της οπτικοακουστικής παραγωγής και ημετάδοση της σε νεότερους, όπως είναι οι ηχολήπτες, οι ηλεκτρολόγοι κινηματογράφου και οι μακενίστες. Αυτό μπορεί ναπραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης με την ενθάρρυνση και οικονομική στήριξη κύκλων μαθημάτων, ημερίδων, κλπ. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να οργανώσουν πανεπιστημιακοί φορείς, ινστιτούτα εργασίας, ο ΟΑΕΔ, καιάλλοι φορείς.

•          Η ενθάρρυνση και υποστήριξη ευρωπαϊκών συνεδρίων με αντικείμενο βασικά δημιουργικά θέματα, όπως τοσενάριο, η σκηνοθεσία, η φωτογραφία και η παραγωγή για ανταλλαγή εμπειριών, νέων κατακτήσεων και να γίνονται κοινόκτήμα οι σύγχρονες εξελίξεις.

•          Η νομοθετική και οικονομική στήριξη του έργου των Κινηματογραφικών Λεσχών  της χώρας που σε πολλές  περιοχέςείναι η μοναδική επικοινωνία του κοινού με την κινηματογραφική τέχνη ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην ανάπτυξη τηςκινηματογραφοφιλίας και μεγαλώνουν το κοινό των κινηματογραφικών αιθουσών.

Τους όρους και τις προϋποθέσεις  οικονομικής στήριξης των Κινηματογραφικών Λεσχών επεξεργάζεται και εισηγείται στονΥπουργό Πολιτισμού το Εθνικό Συμβούλιο Κινηματογραφίας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (Π.Ε.Κ.Κ)

                                  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ (Ε.Ε.Σ)

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ)

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΡΧΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΠΟ.ΑΙ.Κ)

                  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ (Π.Ο.Θ.Α)

Σχολιάστε