Οι εκδότες και ο Ν. Χατζηνικολάου πρόεδρος της ΕΗΙΕΑ χαρετίζουν

ενπαΟι Ευρωπαίοι Εκδότες Τύπου χαιρετίζουν την ιστορική αποδοχή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της πρότασης τροποποίησης της Οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα.

« Αυτή η μεταρρύθμιση δεν αφορά μόνο τον εκσυγχρονισμό του copyright αλλά την θεμελιώδη λειτουργία των δημοκρατιών μας. Σήμερα αποδεικνύεται ότι οι Ευρωβουλευτές τιμούν τον ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό Τύπο ψηφίζοντας υπέρ του δικαιώματος των Εκδοτών, το οποίο θα βοηθήσει στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Ευρωπαϊκού Τύπου» δήλωσε ο Carlo Perrone, Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Εκδοτών Εφημερίδων (ΕΝΡΑ).

Ο Νίκος Χατζηνικολάου, Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΡΑ, έκανε την εξής δήλωση:

“Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς τόσο για το τελικό αποτέλεσμα όσο και για τον ενεργό ρόλο της ΕΙΗΕΑ στην εκστρατεία πειθούς της πανευρωπαικής μας Ένωσης ΕΝΡΑ. Πιστεύουμε πως έγινε ένα σημαντικό βήμα για την διασφάλιση της βιωσιμότητας του Τύπου και του κρίσιμου κοινωνικού του ρόλου στον ψηφιακό 21ο αιώνα.”

Η καθιέρωση ενός συγγενικού δικαιώματος για τους εκδότες Τύπου υιοθετήθηκε. Αυτό το νέο δικαίωμα θα:

Βοηθήσει στην εξασφάλιση των δικών μας ανεξάρτητων Μέσων Ενημέρωσης για την επόμενη γενιά.
βοηθήσει να εξασφαλισθεί ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν να ωφεληθούν από μέρος τυχόν εσόδων που θα προκύψουν από αυτό το δικαίωμα.
Εκσυγχρονίσει το Coryright μέσω μιας αναλογικής προσέγγισης η οποία δεν θα εμποδίζει την ψηφιακή καινοτομία.
Προωθήσει την αίσθηση δικαιοσύνης στο ψηφιακό περιβάλλον.
Κάνει το copyright να λειτουργεί στο διαδίκτυο για τους εκδότες και τους αναγνώστες τους.
Στηρίξει και βοηθήσει τους αυθεντικούς εκδότες, όχι τις ψευδείς ειδήσεις.
Βοηθήσει τα ΜΜΕ να Εκπληρώσουν το ρόλο τους σε μια δημοκρατική κοινωνία.
Ενθαρρύνει την καινοτομία και τις εκδοτικές νεοφυείς επιχειρήσεις

Επόμενα βήματα:
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξουσιοδότησε τον εισηγητή να αρχίσει σχετικές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι εκδότες Τύπου προτρέπουν τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς να υιοθετήσουν το τελικό κείμενο πριν από το τέλος της νομοθετικής περιόδου.
Εuropean Newspaper Publishers’ Association(ENPA)

European Magazine Media Association (EMMA)

Leave a Reply

Your email address will not be published.