Νομική προστασία στο απόρρητο των αποζημιώσεων Ευρωβουλευτών

Court of Justice of the European Union, Luxembourg

Η είδηση, όπως την έδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, δεν μας ξενίζει. Το ευρωπαϊκό σύστημα προστατεύει τους εκλεκτούς του και απαγορεύει τη δημοσιότητα σε ότι αφορά τις δαπάνες ταξιδιών, αποζημιώσεις, κ.λ.π των ευρωβουλευτών. Όπως γράφει το ΑΠΕ, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔΕΕ) επικύρωσε την άρνηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να παράσχει σε εκπροσώπους του Τύπου πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν τις ημερήσιες αποζημιώσεις, τις αποζημιώσεις για έξοδα ταξιδίου και τις αποζημιώσεις βουλευτικής επικουρίας των ευρωβουλευτών, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι τα σχετικά έγγραφα περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τον Ιούλιο του 2015, διάφοροι δημοσιογράφοι και δημοσιογραφικές ενώσεις υπέβαλαν στο Κοινοβούλιο αιτήσεις πρόσβασης στα έγγραφα που αφορούν τις ημερήσιες αποζημιώσεις, τις αποζημιώσεις για έξοδα ταξιδίου και τις αποζημιώσεις βουλευτικής επικουρίας των ευρωβουλευτών. Το Κοινοβούλιο απέρριψε στο σύνολό τους τις αιτήσεις αυτές, καθώς και τις επιβεβαιωτικές αιτήσεις που ακολούθησαν.

Οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ που τα ζήτησαν προσέφυγαν στο ΓΔΕΕ ζητώντας την ακύρωση των αποφάσεων του Κοινοβουλίου.

Το Γενικό δικαστήριο ωστόσο απέρριψε τις προσφυγές και επικύρωσε την άρνηση του Ευρωκοινουβουλίου. Το επιχείρημα ήταν πως είναι “προσωπικά δεδομένα” και ο χαρακτήρας αυτός δεν μπορεί να αποκλειστεί επειδή οι εν λόγω πληροφορίες “συνδέονται με δημόσια δεδομένα που αφορούν τα πρόσωπα αυτά”.

Περισσότερα για την υπόθεση μπορείτε να βρείτε και εδώ curia.europa.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published.