Θέσεις και πολιτικές για τις τηλεοπτικές άδειες

imerida-tritiΜετά τις άδειες, ο λόγος για τις …άδειες. Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση οργανώνουν αύριο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και το Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Το πρόγραμμα:

Η αδειοδότηση στο νέο οπτικοακουστικό περιβάλλον

Χαιρετισμοί

Νίκος Παππάς, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Λευτέρης Κρέτσος, Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Ροδόλφος Μορώνης, Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου

Σύντομη Εισαγωγή στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου: Τι παρατηρεί το Παρατηρητήριο και γιατί ;

Susanne Nikoltchev, Εκτελεστική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου

Παρουσιάσεις

Παρουσίαση των ομιλητών από την Susanne Nikoltchev: Οι τάσεις στην αγορά των οπτικοακουστικών υπηρεσιών

Gilles Fontaine, Επικεφαλής Τμήματος για τη συλλογή πληροφοριών οπτικοακουστικής αγοράς, Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο.

Κύρια ευρήματα από τη χαρτογράφηση των συστημάτων αδειοδότησης των οπτικοακουστικών υπηρεσιών στα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε.

Maja Cappello, Επικεφαλής Νομικού Τμήματος, Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο. Η παρουσίαση βασίζεται στη μελέτη των συστημάτων αδειοδότησης που διεξήχθη με αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Θα παρουσιασθούν τρία (3) παραδείγματα τα οποία απεικονίζουν τους λόγους για τους οποίους οι κατά παραγγελία υπηρεσίες (VOD), οι υπηρεσίες που μεταδίδονται μέσω διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IPTV), οι Over the Top (ΟΤΤ) υπηρεσίες, οι υπηρεσίες μέσω δορυφόρου, καθώς

11.00 έως 11.30

Ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων (case studies) για την αδειοδότηση του παρόντος και του μέλλοντος

10.30 έως 11.00

και οι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, έχουν -ή δεν έχουν-αδειοδοτηθεί στην Αυστρία, την Ιρλανδία και τις Κάτω Χώρες (Ολλανδία).

Συντονίστρια: Susanne Nikoltchev, Εκτελεστική Διευθύντρια, Ευρωπαϊκό Οπτικοακουστικό Παρατηρητήριο

Ομιλητές:

  • Susanne Lackner, Αντιπρόεδρος, Αυστριακή Αρχή Τηλεπικοινωνιών (KommAustria)
  • Neil O’Brien, Ραδιοτηλεοπτική Αρχή Ιρλανδίας (BAI)
    • Marcel Betzel, Σύμβουλος πολιτικής, Ολλανδική Αρχή για τα Μέσα Επικοινωνίας(Commissariat voor de Media)Θα υπάρξει χρόνος για ερωτήσεις και συζήτηση

11.30 έως 12.00

Καφές

Διάλειμμα

Απογευματινή συνεδρίαση

12.00 έως 13.30

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Jean-François Furnémont, συνεργάτης στη σύνταξη της Χαρτογράφησης των συστημάτων αδειοδότησης του Παρατηρητηρίου, θα εμπλουτίσει περαιτέρω τη συζήτηση με χρήσιμα παραδείγματα άλλων χωρών, με πληροφορίες για μη κερδοσκοπικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, ενώ θα αναφερθεί και στο ρόλο των εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Ο Marcel Boulogne θα παρουσιάσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σημασία που έχουν τα συστήματα αδειοδότησης κατά την εφαρμογή της αναθεωρημένης Οδηγίας (ΥΟΑΜ) και θα εξηγήσει το ρόλο που θα διαδραματίσει η ERGA σε αυτό το πλαίσιο.

• Jean-François Furnémont, συνεργάτης στη σύνταξη της Χαρτογράφησης των συστημάτων αδειοδότησης του Παρατηρητηρίου και Ιδρυτικό Μέλος, Wagner-Hatfield, Βρυξέλλες

• Marcel Boulogne, Επικεφαλής του Τομέα για την πολιτική στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (σύγκλιση μέσων και περιεχομένου), Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι ομιλίες θα εμπλουτιστούν με περαιτέρω τοποθετήσεις από τους Susanne Lackner, Neil O’Brienκαι Marcel Betzel

 

Σχολιάστε