Η πρόεδρος του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ μηνύει συνδικαλιστές της ΕΤΗΠΤΑ

edoeap-prudential-etapΑναδημοσίευση από την Ανασυγκρότηση

Μήνυση – Έγκληση

Της Παναγιώτας Αντωνοπούλου, του Ιωάννη, υπό την ιδιότητά της ως της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης” (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) κατοίκου Αθηνών, οδός Καλλιρρόης αρ. 5 και Περραιβού αρ. 20.

ΚΑΤΑ

1. Βασιλείου Νίνου
2. Κωνσταντίνου Μπελίκα
3. Ορέστη Σαββόπουλου
4. Κατά παντός υπευθύνου

Μηνύω τους ανωτέρω μηνυομένους διότι τέλεσαν εις βάρος μου και εις βάρος των Μελών του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ τα αδικήματα της ψευδούς καταμήνυσης (229ΠΚ) και της συκοφαντικής δυσφήμησης (363ΠΚ) ως προκύπτει από τα παρακάτω εκτεθέντα περιστατικά.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

(…)

Ι. Η μελέτη της εταιρείας Prudential και ο ρόλος του ιστολογίου “Ανασυγκρότηση”

(…)

Στις 18/8/2014 οι Ενώσεις Τύπου παρέλαβαν ένα draft (σχέδιο) της επίμαχης μελέτης της εταιρείας “PRUDENTIAL” το οποίο στηριζόταν σε ανακριβή δεδομένα και σε εσφαλμένα στοιχεία (…)

(…)

Οι διαχειριστές του εν λόγω ιστολογίου είναι ευρέως γνωστοί ήτοι, πλην, όμως εμείς δεν είμεθα σε θέση να ταυτοποιήσουμε, αλλά από την ΕΤΗΠΤΑ -και συνδικαλιστικό φορέα που ανήκουν οι διαχειριστές του ιστολογίου- έχουμε ενημερωθεί πως βασικός διαχειριστής είναι ο Σταύρος Χριστοδουλάκης, συνταξιούχος του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, με τον οποίο το Ταμείο μας βρίσκεται σε αντιδικία για συνταξιοδοτική του υπόθεση (…)

(…)

ΙΙ. Οι Καταγγελίες ενώπιον Δημόσιων Αρχών

(…)

A) Τον μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2015 οι ως άνω μηνυόμενοι, κατέθεσαν καταγγελία στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (…)

Β) Στις 31-05-2016 οι συνδικαλιστές Βασίλιος Νίνος, Ιωάννης Μπελίκας και Άγγελος Θεοφανίδης κατέθεσαν την υπ’ αριθ. Πρωτ. 7788/31-05-2016 καταγγελία τους ενώπιον του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (…)

Γ) Στις 02-08-2016 οι μηνυόμενοι Βασίλειος Νίνος, Ιωάννης Μπελίκας και Ορέστης Σαββόπουλος κατέθεσαν την υπ’ αριθ. Πρωτ. 3098./02-08-2016 “Ένσταση” τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων με θέμα “Ανανέωση της θητείας της Προέδρου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ” (…)

Δ) Στις 12-08-2016 οι ως άνω μηνυόμενοι υπέβαλαν προς τη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης την υπ’ αριθ. Πρωτ. 15856/12-08-2016 καταγγελία (…)

Ε) Τέλος, την 04-08-2016 οι μηνυόμενοι κατέθεσαν ενώπιον της Οικονομικής Αστυνομίας καταγγελία (…) στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ενημερωθήκαμε ότι η εν λόγω καταγγελία έλαβε το υπ’ αριθ. ΑΒΜΙΑ2016/12138 και επεστράφη στην Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας με εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης (…)

(…)

ΙΙΙ. Τα ψευδή στοιχεία στις καταγγελίες και τα αληθή πραγματικά περιστατικά τα οποία καλώς γνωρίζουν οι μηνυόμενοι

(…)

IV. Οι εξώδικες δηλώσεις και η άρνηση υπαναχώρησης των μηνυομένων

(…)

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

(…)

ΖΗΤΩ

Την κατά νόμο Τιμωρία τους.

Επιπλέον δηλώνω ότι παρίσταμαι ως πολιτικώς ενάγουσα για χρηματική ικανοποίηση προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης για το ποσό των σαράντα τεσσάρων (44) Ευρώ, την οποία υπέστην από το προαναφερθέν αδίκημα, επιφυλασσόμενη να αξιώσω την ικανοποίηση του υπολοίπου της ηθικής βλάβης και κάθε άλλης ζημίας μου στα πολιτικά δικαστήρια.

Μάρτυρες δε προτείνω:

1. Μαρία Ζαρίφη, κάτοικο Αθηνών
2. Γεώργιο Βανικιώτη, κάτοικο Χολαργού

Σχόλιο “Α” … Μήνυση, λοιπόν, από την κ. Αντωνοπούλου -και για λογαριασμό των μελών του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένου και του απερχόμενου προέδρου – εκπροσώπου της ΕΤΗΠΤΑ, Γεωργίου Μυλωνά στο ΔΣ)- κατά των συνδικαλιστών που “τόλμησαν” να ασκήσουν λόγο κριτικό και καταγγελτικό σε έργα και παραλείψεις της Διοίκησης του Ασφαλιστικού τους Φορέα … Είναι πλέον ή βέβαιον ότι οι μηνυόμενοι θα αντικρούσουν λέξη – λέξη, παράγραφο την παράγραφο, σελίδα την σελίδα τους ισχυρισμούς που περιγράφονται στην μήνυση-έγκληση … και φυσικά θα είναι μια ευκαιρία να ειπωθούν τα ανείπωτα … ραντεβού, λοιπόν, ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης, κυρία Αντωνοπούλου, κυρίες και κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ … και να έχετε στα υπόψιν σας ότι οι μηνυόμενοι συνδικαλιστές Τεχνικοί Τύπου καθώς και το ιστολόγιο “Ανασυγκρότηση” δεν κάμπτονται, δεν οπισθοχωρούν, δεν απεμπολούν το αναφαίρετο δικαίωμά τους να επισημαίνουν και να καταγγέλλουν όλα όσα “στραβά” συμβαίνουν στον χώρο των ΜΜΕ και ειδικότερα στον ασφαλιστικό τους φορέα … οψόμεθα …

Leave a Reply

Your email address will not be published.