Η διαφωνία και οι προτάσεις ΠΑΣΥΜΗΤΕ για το νέο οργανόγραμμα ΕΡΤ

πασημυτεΟ μεγαλύτερος σύλλογος εργαζομένων στην ΕΡΤ κατέληξε στις “Θέσεις για την πρόταση αναμόρφωσης του Εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας της ΕΡΤ (Οργανόγραμμα)”. Όπως θα διαβάσετε παρακάτω οι ενστάσεις και διαφωνίες εντοπίζονται στην πολυ-διάσπαση της της γενικής διεύθυνσης τεχνικών που όπως σημειώνεται οδηγεί σε συρρίκνωση.
Εισαγωγικό
Ο Υπηρεσιακός Οργανισμός ενός Φορέα είναι ο χάρτης διάταξης και απεικόνισης, της σύνθεσης, της ανθρωποδύναμης, των αρμοδιοτήτων, των επιχειρησιακών καθηκόντων αλλά και του ιεραρχικού επιπέδου κάθε υπηρεσιακής μονάδας.
Απεικονίζει, καταγράφει και περιγράφει την οργανωτική διάρθρωση μιας εταιρείας η ενός οργανισμού σε σχέση με τις λειτουργίες που εκτελεί, με το έργο που πρέπει να διεκπεραιώσει, με το αριθμό των θέσεων εργασίας που χρειάζεται, με τις ειδικότητες και την επιστημονική – επαγγελματική εξειδίκευση που χρειάζεται. Απεικονίζει και περιγράφει τις συνέργειες, τις επικοινωνίες και συνεννοήσεις με τυποποίηση διαδικασιών ώστε να παραχθεί το καλλίτερο, το πιο ποιοτικό, το ποιο ανταγωνιστικό προϊόν για τον φορέα με τρόπο αποτελεσματικό, παραγωγικό.
Ένα οργανόγραμμα θα πρέπει να διασφαλίζει τη λειτουργική οργανωτική δομή, χωρίς επικαλύψεις αρμοδιοτήτων υποχρεώσεων και καθηκόντων σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας της Διοίκησης και σε όλο το πλέγμα της δραστηριότητας του Φορέα.
Σχολιασμός του σημερινού και του προτεινόμενου οργανογράμματος
Το Οργανόγραμμα που λειτουργούμε σήμερα έχει ελλείψεις και χρειάζεται βελτιώσεις, προσθήκες και τροποποιήσεις. Το σωματείο μας έχει εκφράσει τις παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης όπως τη Δομή και την περιγραφή των Περιφερειακών Σταθμών και των Κέντρων Εκπομπής της Δ/νσης Δικτύου Εκπομπής, την ύπαρξη του Τμήματος ηχογραφήσεων Μουσικών Συνόλων και του Τμήματος Κινηματογραφίας και πρωτογενούς οπτικοακουστικής παραγωγής, αλλά το πιο αναγκαίο την καταγραφή του αριθμού των Οργανικών θέσεων στις Υπηρεσιακές Μονάδες. Επίσης όπως προβλέπεται και στο Νόμο αναγκαία προϋπόθεση κατάρτισης Οργανογράμματος είναι η ύπαρξη στρατηγικού σχεδιασμού του Φορέα κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει.
Όμως και αυτή η πρόταση Οργανογράμματος έχει τις ίδιες ελλείψεις με το ισχύον και ακόμα περισσότερες, δεν εμπεριέχει τον αριθμό των Οργανικών θέσεων, που είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλισή τους και επίσης δεν έχει υπάρξει ούτε έχει συζητηθεί το στρατηγικό σχέδιο της ΕΡΤ, έτσι ώστε να καταρτιστεί ένα Οργανόγραμμα που θα το υπηρετεί.
Καταθέτουμε τις παρατηρήσεις και τις διαφωνίες μας σε σχέση με τις μονάδες του Τεχνικού Τομέα.
ΓΔ Τεχνολογίας
Προτείνεται πρωτοφανής κατακερματισμός, πολυδιάσπαση, υποβάθμιση και συρρίκνωση του τεχνικού κλάδου και της ΓΔ Τεχνολογίας κάτι που αν συντελεστεί θα προκαλέσει άμεσες και βλαπτικές συνέπειες στην ίδια την Τεχνική λειτουργία όλων των τομέων ευθύνης, των παραγωγικών δυνατοτήτων κυρίως εις βάρος της εσωτερικής παραγωγής με άμεσο αντίκτυπο στο παραγόμενο έργο της ΕΡΤ.
Η απουσία Διεύθυνσης Μελετών και Ανάπτυξης καταδικάζει ένα τεχνικό φορέα σε μια μόνιμη τεχνολογική υποβάθμιση και υστέρηση έναντι των ανταγωνιστών. Αυτό συντελείται σε μια περίοδο, που όσο ποτέ άλλοτε, η ΕΡΤ είναι αναγκαίο να προχωρήσει με γοργά βήματα σε μεγάλες τεχνικές επενδύσεις για την άμεση τεχνολογική της αναβάθμιση, στη βάση των νέων τεχνολογικών δεδομένων, με στόχο ένα παραγόμενο έργο σύγχρονο και ποιοτικό.
Η πρόταση για κατάργηση του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Σταθμών αφαιρεί από όλο τον ιστό της Περιφέρειας τη δυνατότητα σύγχρονης τεχνολογικά αναβαθμισμένης και παραγωγικής λειτουργίας των Σταθμών για την ενημέρωση, το πρόγραμμα ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό και τον πολιτισμό. Βασική μας θέση και πρόταση είναι οι Περιφερειακοί σταθμοί της ΕΡΤ να λειτουργούν ως ολοκληρωμένες Ραδιοτηλεοπτικές Μονάδες με σύγχρονα Τεχνικά μέσα, μεθόδους λειτουργίας και τρόπους ζωντανής σύνδεσης με τον Κεντρικό Έλεγχο Τηλεόρασης και Ραδιοφωνίας στην Αθήνα και στην ΕΡΤ3, αλλά και μεταξύ τους. Αυτό εξασφαλίζει οικονομίες μεγάλης κλίμακας και αποτελεσματικότερης λειτουργίας, που με την απουσία αυτού του Τμήματος δεν θα γίνει ποτέ εφικτό.
Η πρόταση για την υπαγωγή του συνόλου των Τεχνικών και Ανθρώπινων πόρων και του συνόλου των Μέσων Παραγωγής της Τεχνικής Λειτουργίας Τηλεόρασης στον Ενημερωτικό και Ειδησεογραφικό Τομέα είναι αδιανόητη αφού, εκτός των άλλων, αλλοιώνει το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της ΕΡΤ ως δημόσιου φορέα Ενημέρωσης, Πολιτισμού και Ψυχαγωγίας του Ελληνικού λαού και της ομογένειας.
Ταυτόχρονα δεν διαθέτει στην ΓΔ Τηλεόρασης ούτε τα στοιχειώδη Τεχνικά μέσα, ούτε το τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό, για την υλοποίηση οποιασδήποτε παραγωγής Πολιτιστικού και ψυχαγωγικού Προγράμματος, που ο Νόμος προβλέπει, που ζητά η κοινωνία που αποτελεί υποχρέωση του Δημόσιου Φορέα.
Από όλα τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η υπό συζήτηση πρόταση κατά περίεργο τρόπο εντοπίζει τις αδυναμίες και τις δυσλειτουργίες των υπηρεσιακού έργου της ΕΡΤ μόνο στον Τεχνικό Τομέα της, όπου και προτείνονται οι ουσιωδέστερες παρεμβάσεις. Προτείνεται η κατάργηση στρατηγικών και αναγκαίων Υπηρεσιακών μονάδων τόσο σε επίπεδο Δ/νσεων όσο και σε επίπεδο Τμημάτων και παράλληλα ο κατακερματισμός της ΓΔ Τεχνολογίας και του τεχνικού κλάδου με τη μεταφορά παραγωγικών Δ/νσεων και Τμημάτων σε άλλες ΓΔ με εντελώς διαφορετικό αντικείμενο έργου, ενώ απουσιάζει η οργανωτική διάρθρωση της ΕΡΤ3.

Σχολιάστε