Επιτέλους Πάρκα κεραιών!

Ένα πάγιο αίτημα των ραδιοτηλεοπτικών δικτύων εδώ και πολλά χρόνια δείχνει πως οδεύει προς ικανοποίηση. Η δημιουργία Πάρκων κεραιών προβλέπεται στο υπό κατάθεση Αναπτυξιακό νομοσχέδιο, στο οποίο περιλαμβάνεται και όλη η νέα νομοθεσία για την κατασκευή και εγκατάσταση κεραιών. Ένα μείζον θέμα που ταλαιπωρεί την αγορά και παρέμενε παγωμένο επί μήνες. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας «οργανωμένων εκτάσεων υποδοχής κατασκευών κεραιών («πάρκα κεραιών, των οποίων τη διαχείριση αναλαμβάνει δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, ο οποίος ρυθμίζει την οργάνωση και τη συντήρηση, καθώς και τη γενική εποπτεία του πάρκου κεραιών»). Η διοίκηση, η διαχείριση και η λειτουργία του πάρκου κεραιών ρυθμίζεται από Κανονισμό λειτουργίας που καταρτίζεται από τον εκάστοτε φορέα διαχείρισης.

Με τον Κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα επί των κεραιοσυστημάτων, καθώς και επί των κοινόχρηστων χώρων, υποδομών και εγκαταστάσεων, οι απαιτούμενες δαπάνες για τη λειτουργία του πάρκου, η ενδεχόμενη αμοιβή του διαχειριστή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Πρακτικά ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία Πάρκων κεραιών στα μεγάλα κέντρα εκπομπής ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής, ένα θέμα που συζητήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες μας στην πρώτη συνάντηση των παρόχων δικτύου με τον γενικό γραμματέα Τηλεπικοινωνιών Αντώνη Τζωρτζακάκη. Ενδιαφέρον για τη λειτουργία των Πάρκων κεραιών έχουν και οι τηλεπικοινωνίες. Η έγκριση για τη δημιουργία τους στην τηλεοπτική αγορά θα φέρει ενδιαφέρουσες εξελίξεις, καθώς οι δυο πάροχοι δικτύου, Digea  και ΕΡΤ, διαθέτουν εκτεταμμένο δίκτυο κέντρων εκπομπής σε όλη την Ελλάδα και θεωρείται βέβαιο πως μπορούν να μετατραπούν σε διαχειριστές Πάρκων κεραιών. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου ο Πρότυπος Κανονισμός λειτουργίας των πάρκων κεραιών (με τον οποίο ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ του φορέα οργάνωσης και των κατόχων εγκατεστημένων κατασκευών κεραιών και οι όροι και προϋποθέσεις για την κοινή χρήση ιστών και κατασκευών κεραιών από πολλούς κατόχους), θα εγκριθεί με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής διακυβέρνησης μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών. Για τη διευκόλυνση στη δημιουργία πάρκων κεραιών θεσπίζονται νέες ρυθμίσεις για τη «συνεγκατάσταση» κεραιών, μια απόφαση που είχε ληφθεί από την ΕΕΤΤ εδώ και ένα χρόνο. Με το νέο σχέδιο συγκεκριμενοποιούνται οι προϋποθέσεις της συνεγκατάστασης παρόχων δικτύων με βάση την απόφαση της ΕΕΤΤ.

Πηγή: Περιοδικό Ψηφιακή Τηλεόραση, τεύχος Οκτωβρίου

Leave a Reply

Your email address will not be published.