Εξώδικο στον ΕΔΟΕΑΠ και από τεχνικούς της ΕΡΤ

καμεραμενΜε τα ίδια ερωτήματα, και των άλλων συνδικαλιστικών ενώσεων, απέστειλε σήμερα εξώδικο στη διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ ο Πανελλήνος Σύλλογος Μηχανικών Τεχνικών της ΕΡΤ (ΠΑΣΥΜΗΤΕ). Στο μεταξύ το ΔΣ η σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ του ταμείου αναβλήθηκε για αύριο.

Ο ΠΑΣΥΜΗΤΕ ζητά ενημέρωση και απαντήσεις στα θέματα που θέτει, δηλαδή:

1.       Θα επαναληφθεί με τους όρους του νέου καταστατικού η από 10/5/2018 προκήρυξη των αρχαιρεσιών, η οποία δεν ήταν συμβατή με τις προβλέψεις του νέου καταστατικού;

2.       Ποια θα είναι η σύνθεση του οργάνου που ως αρμόδιο θα έχει την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών;

3.       Αποκτούν οι  νεοεισερχόμενοι ασφαλισμένοι στον ΕΔΟΕΑΠ  σε όλη την επικράτεια ενεργό ασφαλιστικό δεσμό , με ποίον τρόπο και  από πότε . Πότε και πώς θα έχουν τις παροχές που προβλέπονται ;  Και ποιος έχει την ευθύνη υλοποίησης ; Ποιος δεσμεύεται ;

4.       Πώς και με ποια έννοια οι ασφαλισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ που θα ψηφίσουν θα αποκτήσουν ενεργό ασφαλιστικό δεσμό;

5.       Οι εργαζόμενοι  της ΕΡΤ καθώς και οι εργαζόμενοι μέλη της ΕΤΕΡ, της ΕΤΙΤΑ, της ΕΤΙΤΒΕ κλπ είναι  πλήρη και ισότιμα  μέλη του ΕΔΟΕΑΠ με διασφαλισμένο το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι;

6.       Πως σκοπεύετε να διασφαλίσετε τα ασφαλιστικά δικαιώματα των τεχνικών της ΕΡΤ;

7.       Πως σκοπεύετε να διασφαλίσετε τους τεχνικούς της ΕΡΤ που καταβάλλουν αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές στην κατηγορία των βαρέων και  ανθυγιενών;

 Στο εξώδικο σημειώνεται ότι η από 10-5-2018 προκήρυξη των αρχαιρεσιών για διενέργεια εκλογών δεν είναι συμβατή με το γράμμα του νόμου και τον κανόνα δικαίου που αυτός θεσπίζει με αποτέλεσμα, οι εκλογές να είναι άκυρες λόγω παράβασης ρητής διάταξης του Καταστατικού. Κι αυτό γιατί προκηρύχθηκαν πριν τη δημοσίευση του Καταστατικού στην Εφημερίδα της κυβέρνησης ενώ υπάρχει δάστημα μόλις 5 ημερών για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων ενώ το Καταστατικό ορίζει “τουλάχιστον δέκα ημέρες”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.