Δίκτυο Αλληλεγγύης ΕΠΗΕΑ: Για να σωθεί ο ΕΔΟΕΑΠ

edoeap-660_0Τώρα που οι «ΓΚΑΝΑΔΕΣ» του Κλάδου… κρύβονται, αφού παζάρεψαν και τις προσωπικές τους ιδιοτέλειες (βλ. διορισμούς κ.λ.π. δεν το σχολιάζουμε επί του παρόντος) και με τα αρνητικά δεδομένα που διαμορφώθηκαν:

Η συντονιστική Γραμματεία του: ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ στην ΕΠΗΕΑ ΠΟΕΠΤΥΜ καταθέτει ως συμβολή διαβούλευσης τους κεντρικούς άξονες στρατηγικών παρεμβάσεων, για τον ΕΔΟΕΑΠ.

Συλλογική επεξεργασία της ομάδας τεκμηρίωσης του ΔΙΚΤΥΟΥ.
Τα μέλη Δ.Σ της ΕΠΗΕΑ :Παναγιώτη Σκουτέρη-Μιλτιάδη Ζήκο
Τα μέλη Δ.Σ της ΠΟΕΠΤΥΜ:Ηλία Αργυρόπουλο-Γιάννα Σακελλαρίου
Α. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1. Να μην αποδεχθεί ο Κλάδος τη κατάργηση ή αλλοίωση της νομικής υπόστασης του Οργανισμού –ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου(ΝΠΙΔ), αλλά και της αυτοδιοίκητης, αυτοδιαχειριζόμενης διοικητικής του υπόστασης και κατά συνέπεια να μην ενταχθεί στους φορείς της γενικής κυβέρνησης.

2. Tην απόρριψη μετατροπής της κοινωνικής αναδιανεμητικής ασφάλισης –υγείας & πρόνοιας, με οποιαδήποτε μορφή, σε κεφαλαιοποιητικά συστήματα με εξατομικευμένες ασφαλιστικές μερίδες, και κατά συνέπεια της μετατροπής του σε επαγγελματικό ταμείο.(Σύμφωνα με το περίγραμμα των Ν:3092/2002 & N:4075/2012)

3. Εκσυγχρονισμός & τροποποίηση του ιδρυτικού καταστατικού του Οργανισμού, με πρόβλεψη μεταξύ άλλων την ένταξη όλων των ειδικοτήτων –συναδέλφων, που εργάζονται στα ΜΜΕ και των ιστοσελίδων του διαδικτύου.

*ΥΓ:α)Με την προϋπόθεση της υποχρεωτικής κατά το νόμο, εκπόνησης αναλογιστικής μελέτης –πορίσματος βιωσιμότητας του Οργανισμού.
Ο ΕΔΟΕΑΠ σήμερα έχει περίπου :18.500 ασφαλισμένους, εκ των οποίων 2.300 συνταξιούχοι.
β)Σύμφωνα με στοιχεία (2015)με μία πρώτη προσέγγιση της αριθμητικής τάξης μεγέθους μιας ενδεχόμενης πανελλαδικής ασφαλιστικής ενοποίησης εργαζομένων στα ΜΜΕ –διαδίκτυο, ανεβάζει τους ασφαλισμένους πάνω από τις 67.000.

4. Βασική προϋπόθεση & αναγκαία συνθήκη για την ασφαλιστική ενοποίηση –εκτός της προκύπτουσας βιωσιμότητας σε βάθος χρόνου, θα πρέπει να είναι και η διασφάλιση των μέχρι σήμερα υφιστάμενων παροχών, με σταδιακή αποκατάσταση των απωλειών με έμφαση και κατά προτεραιότητα σε:
*Ανέργους
*Χαμηλοσυνταξιούχους
*Ειδικές κατηγορίες :Μονογονεϊκών Οικογενειών ,Αναπηρίες κ.λ.π.
Β. ΠΥΛΩΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου :
1. Διατήρηση του πόρου –ασχέτως της Ονομασίας μετά τις τελευταίες εξελίξεις –αλλά και η επέκταση του στο διαδίκτυο, με περαιτέρω διασφάλιση νομοθετικού περιεχομένου, για να μην υπάρξουν αμφισβητήσεις, οποιασδήποτε μορφής και επιπέδου.
2. Καμία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά την εγγύηση & το θεσμικό έλεγχο του δημοσίου.
3. α)Για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, που συντηρεί τρείς ,σύμφωνα με τις ιδρυτικές καταστατικές διατάξεις του Κλάδου ήτοι:
· ΠΡΩΤΟΣ :ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
· ΔΕΥΤΕΡΟΣ :ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ
· ΤΡΙΤΟΣ :ΕΦΑΠΑΞ –ΠΑΡΟΧΩΝ
Η ανακατανομή & ο ποσοτικός επαναπροσδιορισμός του πόρου, με δεδομένο τον τριπλασιασμό των ασφαλισμένων, θεωρείται κατ΄ελάχιστη συνθήκη βασική και θεμελιώδη προϋπόθεση της βιωσιμότητας του όλου εγχειρήματος.
β)Ενδεικτικά –ως προς τα ποσά του πόρου αναφέρονται :

Ø Για τους Τηλεοπτικούς Σταθμούς (30%)
Ø Για τα Έντυπα –Ραδιοφ. Σταθμούς(21%)
Ø Για τα Διαδικτυακά μέσα (20%)
γ) Με κατανομή του πόρου ανά κλάδο ασφάλισης και όχι ανά κλάδο εργασίας.
4. Επί πρόσθετες ασφαλιστικές εισφορές:
I. Υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ των εργαζομένων στα ΜΜΕ –διαδίκτυο, από την έναρξη της απασχόλησης –πρόσληψης (και όχι μετά την παρέλευση τριετίας , που ισχύει σήμερα).
II. Ασφαλιστικές εισφορές στα ταμεία μας υπό όρους (βλ. εφαρμογή ΣΣΕ κατώτατου μισθού κ.λ.π.)και για τους αμειβόμενους συναδέλφους με ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
III. Προσδιορισμός εισφοράς και για τους εργοδότες.
5. Ειδικές ρήτρες – με περαιτέρω νομοθετική ενίσχυση
#Μη παροχή ασφαλιστικής Ενημερότητας σε επιχειρήσεις ΜΜΕ, που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά το σύνολο της εργατικής –ασφαλιστικής νομοθεσίας, αλλά και της εμπρόθεσμης απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών.

#Με αυστηροποίηση της σχετικής νομοθεσίας στις διατάξεις επιβολής κυρώσεων.

Για την δανειοδότηση ή την αναχρηματοδότηση δανείων επιχειρήσεων ΜΜΕ εκτός της ρήτρας απασχόλησης, να προβλεφθεί συμμετοχική των εργοδοτών δαπάνη σε υποχρεωτικά προγράμματα –επαγγελματικής κατάρτισης –επανένταξης των ανέργων του κλάδου.

# Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων ΜΜΕ, στη κρατική διαφήμιση ή υπαγωγή τους σε οποιαδήποτε ευνοϊκής ρύθμισης (π.χ. οφειλών. δόσεις), απαρέγκλιτη να είναι η τήρηση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων της εργατικής νομοθεσίας και της έγκαιρης καταβολής των δεδουλευμένων.

# Προσδιορισμός ²ελάχιστου-κατώτατου² αριθμού εργαζομένων ανά ειδικότητα σ’ όλες τις επιχειρήσεις ΜΜΕ για πλήρη και σταθερή εργασία.

Επαναδιαπραγμάτευση του ελαχίστου αριθμού των εργαζομένων, στις νέες αδειοδοτήσεις των τηλεοπτικών σταθμών.

# Ποσοστό κάλυψης νέων θέσεων απασχόλησης στις, επιχειρήσεις των ΜΜΕ –αλλά και για τις νέες επιχειρήσεις υποχρεωτικά από τις επίσημες πιστοποιημένες από τις συνδικαλιστικές ενώσεις , λίστες ανέργων συναδέλφων.
# Πλήρη αναστολή απολύσεων :Μονογονεϊκών οικογενειών, πολύτεκνων, ατόμων με ειδικές ανάγκες –αναπηρίας κ.λ.π. Καθώς και σε περιπτώσεις πέντε χρόνων (5) πριν από τη συνταξιοδότηση.
# Υπογραφή ΣΣΕ με τις εργοδοτικές ενώσεις (με ανάγωγη τουλάχιστον σε όλο το θεσμικό πλαίσιο των ετών 2009 & 2010) συμπεριλαμβανομένων : μετενέργειας, επεκτασιμότητας, για όλους τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ –διαδίκτυο, ακόμη και για τα μη μέλη των συνδικαλιστικών Ενώσεων.
# Τροποποίηση -αναθεώρηση των απαρχαιωμένων καταστατικών των συνδικαλιστικών ενώσεων του Κλάδου στη κατεύθυνση και προοπτική της πανελλαδικής ενοποίησης του, σε συνδικάτο τύπου Μ.Μ.Ε.
6. α)Θεσμοθέτηση ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ – ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ του πόρου με ανάλογες και αντίστοιχες προβλέψεις σύμφωνα με τον κώδικα είσπραξης δημοσίων εσόδων, αλλά και ένδικων μέσων, που προβλέπονται σε ανάλογες περιπτώσεις.
Πλήρη διασφάλιση & στελέχωση του ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ από τους συναδέλφους ,που συγκροτούν σήμερα-άτυπα τον Ελεγκτικό Μηχανισμό του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
β)Ρυθμίσεις για την είσπραξη παλαιών χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς μέχρι σήμερα υπάρχει κενό νόμου, ακόμα και για τον φορέα είσπραξης.
γ)Διεκδίκηση των κεφαλαίων από το καταστροφικό PSIτων ασφαλιστικών μας ταμείων
*ΥΓ:Ο ΕΔΟΕΑΠ επιζητά επιστροφή ποσού 90.300.000,00 περίπου.
Καθώς και από την αφαίμαξη –δήμευση του 10% των μέχρι σήμερα υφιστάμενων πόρων των ασφαλιστικών μας ταμείων και τη μεταφορά κεφαλαίων στο λογαριασμό “κοινωνικής αλληλεγγύης” Ν:3655/2008-ΑΚΑΓΕ.
*ΥΓ: Το ποσό ανέρχεται περίπου σε 15.300.000,00€.
Θέματα που πρέπει να αναδειχθούν σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση και να αποτιμηθούν σε ενδεχόμενη “συμφωνία” με τον Κλάδο.
Συνεχίζουμε να αμφισβητούμε πολυεπίπεδα, την αντισυνταγματική και παράνομη ενοποίηση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στο υπερταμείο –έκτρωμα ΕΦΚΑ και τη δήμευση-λεηλασία, εισφοροδιαφυγή των πόρων των ασφαλιστικών μας οργανισμών μας από το κράτος και τους εργοδότες.

Leave a Reply

Your email address will not be published.