Γιατί η ΕΡΤ δεν έχει ακόμη ψηφιακό δίκτυο εκπομπής

ερτ-πομποιΗ ιστορία των αποτυχημένων διαγωνισμών για την απόκτηση των ψηφιακών πομπών της ΕΡΤ μέσα από το ιστορικό που απέστειλε σήμερα στους εργαζόμενους της κρατικής τηλεόρασης ο πρώην γενικός διευθυντής τεχνκών υπηρεσιών Νίκος Μιχαλίτσης ο οποίος υπέβαλλε την παραίτησή του.

Η αλήθεια για τους διαγωνισμούς των πομπών
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σε κάποια δημοσιεύματα και με “ψιθύρους” εντός ΕΡΤ, έχω “κατηγορηθεί” ως αποκλειστικός υπεύθυνος για έως και έξι!!! ακυρώσεις του διαγωνισμού των πομπών στην ΕΡΤ.
Η πραγματικότητα είναι ότι κηρύχθηκαν άγονοι δύο διαγωνισμοί που διεξήχθησαν επί ΝΕΡΙΤ και δύο διαγωνισμοί που διεξήχθησαν επί ΕΡΤ. Ως προς τους διαγωνισμούς της ΝΕΡΙΤ δεν έχω να πω κάτι, αφού όπως γνωρίζετε δεν εργαζόμουν εκεί και επανήλθα με την επαναλειτουργία της ΕΡΤ.
Θα μιλήσω, λοιπόν, μόνον για τους δύο άγονους διαγωνισμούς που έγιναν επί ΕΡΤ, για τις αρμοδιότητες που έχει κάθε στέλεχος μιας Ανώνυμης Εταιρείας του Δημοσίου επί της διεξαγωγής των διαγωνισμών, αλλά και τον τρέχοντα διαγωνισμό που απέδωσε θετικό αποτέλεσμα:
1. Οι αρμοδιότητες


Σε όλες τις ανώνυμες εταιρείες, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την ευθύνη της σύνταξης
της διακήρυξης και της διαχείρισης των διαγωνισμών προμήθειας εξοπλισμού ή υπηρεσιών
δεν έχει η Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας, αλλά η Διεύθυνση Προμηθειών που ανήκει στην
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΔΟΥ). Η Γενική Διεύθυνση
Τεχνολογίας έχει την τελική ευθύνη της σύνταξης (μόνον) των τεχνικών προδιαγραφών, οι
οποίες αποτελούν ένα μόνον από τα έξι παραρτήματα της διακήρυξης. Για του λόγου το
αληθές δείτε στην εικόνα 1 την πρώτη σελίδα της διακήρυξης του τελευταίου άγονου από
τους διαγωνισμούς των πομπών, όπου φαίνεται σαφώς ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα η
Γενική Διεύθυνση Τεχνολογίας, αλλά η ΓΔΔΟΥ.
Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, ότι με απόφαση του ΓΔΔΟΥ ορίζεται ακόμα και η επιτροπή
αξιολόγησης του διαγωνισμού, αλλά και το γεγονός ότι από την προκήρυξη του
διαγωνισμού έως το πέρας του, ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας δεν επιτρέπεται να έχει
οποιαδήποτε συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού.

Με τα παραπάνω καθόλου δεν θέλω να αποδώσω ευθύνες σε συναδέλφους μας για την
“αποτυχία” των δύο διαγωνισμών, αλλά να καταδείξω ότι το να εμφανίζομαι ως κύριος ή
μοναδικός υπεύθυνος της αποτυχίας των διαγωνισμών, γίνεται στοχευμένα και εκ του
πονηρού.
2. Ο πρώτος άγονος διαγωνισμός της ΕΡΤ
Στον πρώτο άγονο διαγωνισμό της ΕΡΤ, συμμετείχε μόνον μία εταιρεία με πομπούς
γερμανικού κατασκευαστικού οίκου. Η Επιτροπή αξιολόγησης διαπίστωσε ότι το βασικό
μοντέλο πομπού που κατέθεσε η εταιρεία, όχι μόνον δεν είχε κυκλοφορήσει στην αγορά
τουλάχιστον έξι μήνες πριν, όπως απαιτούσαν οι προδιαγραφές για την προστασία των
συμφερόντων της ΕΡΤ, αλλά δεν παρουσιαζόταν καν στον ιστότοπο της κατασκευάστριας
εταιρείας ούτε κάπου αλλού στο διαδίκτυο. Επρόκειτο για εντελώς καινούριο μοντέλο,
χωρίς καμία πιστοποίηση καλής λειτουργίας, που ήθελε η γερμανική εταιρεία να δοκιμάσει
στις πλάτες της ΕΡΤ. Η επιτροπή αξιολόγησης και η Διεύθυνση Προμηθειών προστάτευσαν
τα συμφέροντα της ΕΡΤ και ορθώς πρότειναν να απορριφθεί η συμμετοχή της εταιρείας. Το
ΔΣ της ΕΡΤ κήρυξε ορθώς άγονο τον διαγωνισμό.

3. Ο δεύτερος άγονος διαγωνισμός της ΕΡΤ
Στον δεύτερο και τελευταίο άγονο διαγωνισμό της ΕΡΤ συμμετείχαν δύο εταιρείες με
πομπούς του ίδιου γερμανικού κατασκευαστικού οίκου. Η μία ήταν θυγατρική εταιρεία του
γερμανικού οίκου στην Ελλάδα, ενώ η άλλη τρίτη ελληνική εταιρεία. Η Επιτροπή
αξιολόγησης εξέτασε τις τεχνικές τους προσφορές και διαπίστωσε ότι ήταν πανομοιότυπες
και ορθές. Εν τούτοις, η θυγατρική του γερμανικού οίκου έφερε ελλιπή δείγματα
παραβιάζοντας όρο των τεχνικών προδιαγραφών. Η επιτροπή αξιολόγησης απέρριψε την
προσφορά της συγκεκριμένης εταιρείας και έκανε αποδεκτή την άλλη.
Μετά το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς της μιας πλέον εταιρείας, η οποία ήταν
ελαφρώς χαμηλότερη του προϋπολογισμού, εστάλη από τη Διεύθυνση Προμηθειών ο
φάκελος του διαγωνισμού για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης για μια
σειρά λόγους εκ των οποίων κανένας δεν αναφέρεται σε σφάλμα των προδιαγραφών.
Όλες οι παρατηρήσεις αναφέρονται σε όρους της διακήρυξης που δεν σχετίζονται με τις
προδιαγραφές. Τονίζω και πάλι, ότι δεν επιρρίπτω ευθύνες σε κανένα συνάδελφο, αλλά το
αναφέρω για να καταδείξω ότι οι κατηγορίες προς το πρόσωπό μου είναι σκοπίμως
κατευθυνόμενες.
Μάλιστα, στη σχετική συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΡΤ, στην οποία θα αποφασιζόταν αν θα γίνει
αίτηση ανάκλησης της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή αν θα κηρυσσόταν και αυτός
ο διαγωνισμός άγονος, είχα κληθεί να εκφράσω γνώμη. Τόσο η γνώμη της (αρμοδιότερης
εμού) Νομικής Υπηρεσίας της ΕΡΤ όσο και η δική μου, ήταν ότι έπρεπε να ασκηθεί αίτηση
ανάκλησης της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου γιατί οι λόγοι που επικαλείται έχουν
εξαιρετικά ασθενή βάση. Το ΔΣ της ΕΡΤ αποφάσισε να κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό.
4. Τα καλά νέα!
Η ΕΡΤ προκήρυξε εκ νέου τον διαγωνισμό των πομπών. Οι ίδιοι άξιοι τεχνικοί μας
συνέταξαν και πάλι τις τεχνικές προδιαγραφές, οι ίδιοι άξιοι συνάδελφοι (τεχνικοί και
διοικητικοί) τοποθετήθηκαν στην Επιτροπή Αξιολόγησης.
Η διακήρυξη συντάχθηκε και πάλι από τη Διεύθυνση Προμηθειών και τη Νομική Υπηρεσία,
με τη συνδρομή αυτή τη φορά τρίτης εξειδικευμένης εταιρείας. Η διακήρυξη εστάλη
προκαταβολικά στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προέλεγχο και εγκρίθηκε.
Στον διαγωνισμό πήραν μέρος τέσσερις εταιρείες. Προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού
αναδείχθηκε εταιρεία με πομπούς ιταλικού κατασκευαστικού οίκου και η ΕΡΤ έχει
ουσιαστικά ολοκληρώσει τον διαγωνισμό.
Το ενδιαφέρον είναι ότι λόγω του ανταγωνισμού που αναπτύχθηκε η ΕΡΤ αποκτά τους
πομπούς σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή. Αναμένεται η τυπική πλέον έγκριση από το σημερινό
ΔΣ της ΕΡΤ και το Ελεγκτικό Συνέδριο και γι’ αυτό δεν δίνω περισσότερες λεπτομέρειες.
Σύντομα η ΕΡΤ θα έχει ολοκληρώσει το δίκτυό της και μάλιστα με μια εξαιρετικά
συμφέρουσα αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού!
Θέλω να συγχαρώ τους συναδέλφους μου τεχνικούς της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
Λειτουργίας Δικτύων, καθώς και των άλλων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Τεχνολογίας που συμμετείχαν στις Επιτροπές Αξιολόγησης, τόσο για την επαγγελματική
τους επάρκεια στη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σε ΟΛΟΥΣ τους διαγωνισμούς.
Κυρίως, όμως (μαζί με τους συναδέλφους της Διεύθυνσης Προμηθειών) για την επιμονή
τους στη νομιμότητα και στη διαφύλαξη των συμφερόντων της ΕΡΤ και κατ’ επέκταση του
δημοσίου συμφέροντος.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Νίκος Μιχαλίτσης
(Πρώην) Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας ΕΡΤ

Σχολιάστε