Απάντηση ΕΔΟΕΑΠ για ασφαλιστική ενημερότητα ανέργων

εδοεαπΣτην πιστή τήρηση του Καταστατικού, αποδίδει η διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ, τα SMS  προς ανέργους ασφαλισμένους με τα οποία τους καλεί να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές το 3μηνο Ιούνιος-Αύγουστος 2018, σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση. Δεν απαντά στο ερώτημα τι θα συμβεί αν οι άνεργοι δεν έχουν να πληρώσουν…

Η ανακοίνωση

Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων και παρερμηνειών που εκφράστηκαν στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – καλόπιστα πιστεύουμε – το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ διευκρινίζει ότι  η αποστολή SMS και ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς άνεργα μέλη του Οργανισμού

αφορά αποκλειστικά και μόνο στη διασφάλιση της νόμιμης διεξαγωγής  της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης (Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και  ώρα 12.00 στο ξενοδοχείο Κάραβελ) και δε συνδέεται με την περίθαλψη.

Συγκεκριμένα, τα εν λόγω μηνύματα ανέφεραν:

«Συνάδελφε, κατόπιν ελέγχου στη μερίδα σας διαπιστώθηκε ότι δεν εμφανίζονται εισφορές Ιουλίου-Αυγούστου 2018. Για τη συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση https://goo.gl/qxXG4E» (SMS)  και

«Αγαπητή/έ συνάδελφε, Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση  του ΕΔΟΕΑΠ, συγκροτείται από τους ασφαλισμένους με ενεργό ασφαλιστικό δεσμό και συνταξιούχους άμεσα μέλη. Ειδικότερα , ασφαλισμένοι με ενεργό ασφαλιστικό δεσμό είναι, μεταξύ άλλων, όσοι εμφανίζουν εισφορές ( ΑΚΑ –Αναλυτικές καταστάσεις αποδοχών ή μισθοδοτικές καταστάσεις) για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018. Κατόπιν υπηρεσιακού ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018 δεν εμφανίζονται εισφορές στην ασφαλιστική σας μερίδα. Ως εκ τούτου, εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις για υπαγωγή σε ασφάλιστρο ασθενείας λόγω ανεργίας (δηλαδή σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης χωρίς δικαίωμα επιδότησης λόγω ανεργίας και έλλειψης ασφαλιστικής ικανότητας σε άλλο φορέα ) , θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση, έως 20/10/2018 προκειμένου να καταστεί δυνατό να συμμετέχετε στη Γενική Συνέλευση. Για την αναλυτική σας ενημέρωση , σας παραπέμπουμε στη σχετική Ανακοίνωση. Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο εξυπηρέτησης ασφαλισμένων τηλ. 210-7264700, επιλογή 2/διοικητικές υπηρεσίες και στην συνέχεια 1» (email).

Αυτό σημαίνει ότι οι αποδέκτες μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες, για να εξυπηρετηθούν και να επιλύσουν τυχόν απορίες τους.

Η πιστή τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού  (άρθρο 25 παρ. 1) καθίσταται αναγκαία, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε κακόβουλη απόπειρα κήρυξης της Συνέλευσης σε μη νόμιμη.

Leave a Reply

Your email address will not be published.