Έτσι επιβραβεύει η κυβέρνηση τους συνομιλητές συνδικαλιστές της!

σαββίδηςΌπως ακριβώς αναμενόταν τα συνδικαλιστικά στελέχη της ΠΟΕΣΥ που επέμεναν επί ένα χρόνο σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με το υπουργείο Εργασίας, τον υπουργό τότε Γ. Κατρούγκαλο και τον υφυπουργό Τ. Πετρόπουλο για το ΕΤΑΠ ΜΜΕ, δίνοντας μάχες για την απόσβεση οποιονδήποτε αγωνιστικών κινητοιήσεων, επιβραβεύτηκαν.

Με ψίχουλα δηλαδή αλλά επιβραβεύτηκαν! Διορίστηκαν εκπρόσωποι των ΜΜΕ στη συμβουλευτική επιτροπή ΜΜΕ στον ΕΦΚΑ. Η πρόεδρος του ΕΤΑΠ ΜΜΕ Γ. Αντωνοπούλου αποχώρησε από τον ΕΦΚΑ, αλλά οι δυο συνδικαλιστές της ΠΟΕΣΥ Γ. Σαββίδης και Μ. Γκανάς, μαζί με τους Δ. Κουμπιά και Δ. Πίππα ως αναπληρωτές έλαβαν την επιβράβευση τους. Που σημαίνει συμμετοχή σε ένα όργανο συμβουλευτικό και 50 ευρώ ανά συνεδρίαση του οργάνου… Ούτε τριάκοντα αργύρια δηλαδή…

Η απόφαση διορισμού τους με ημερομηνία 31 Ιανουαρίου 2017 
Ορισμός Προέδρου, και μελών στη Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσιογράφων και εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:

Τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία, αποφασίζουμε:
Ορίζονται στη Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσιογράφων και εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), οι εξής:
1. Ο Σαββίδης Γεώργιος του Χαραλάμπους με ΑΔΤ ΑΚ 731149, εκπρόσωπος των ασφαλισμένων ως τακτι κό μέλος, με αναπληρωτή τον Κουμπιά Δημήτριο του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΕ 029419.
2. Ο Γκανάς Μάρκος του Απόστολου με ΑΔΤ ΑΖ 611725, εκπρόσωπος των ασφαλισμένων ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Πίππα Δημήτριο του Ιωάννη με ΑΔΤ Σ 687852, ομοίως.
3. Ο Θεοφανίδης Άγγελος του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΖ 054264, εκπρόσωπος των ασφαλισμένων ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Θεοδωρόπουλο Χαράλαμπο του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΙ 639071, ομοίως.
4. Ο Δραϊνάκης Μανώλης του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΚ 576268, εκπρόσωπος των εργοδοτών ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αθανασίου Ευάγγελο του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΙ 807592, ομοίως.
5. Η Γκιουλέκα Χριστίνα του Σπυρίδωνα με ΑΔΤ ΑΙ 1330055, υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ κατηγορίας με Α΄ βαθμό, προερχόμενη από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Δρακόπουλο Βασίλειο του Παντελή με ΑΔΤ Ξ 980735, ομοίως.
Πρόεδρος ορίζεται ο Σαββίδης Γεώργιος του Χαραλάμπους με ΑΔΤ ΑΚ 731149.
Η θητεία των διοριζομένων είναι για τέσσερα (4) χρόνια. Καθορίζουμε για τους ιδιώτες – μέλη, οι οποίοι συμμετέχουν στη Συμβουλευτική Επιτροπή Ελευθέρων Επαγγελματιών, αποζημίωση πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση και για μέχρι πενήντα συνεδριάσεις ετησίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2017
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

1 σκέψη στο “Έτσι επιβραβεύει η κυβέρνηση τους συνομιλητές συνδικαλιστές της!”

Σχολιάστε