Ένας οδηγός προστασίας για δημοσιογράφους

προστασίαΜας το έστειλαν και το ανεβάζουμε εδώ προς ανάγνωση. Ο οδηγός On line privace for journalists είναι μια έκδοση από τον ιστότοπο vpnmentor.com του Michael Dagan. Ο ιστότοπος προσφέρει γενικώς εργαλεία προστασίας αλλά και διείσδυσης στο διαδίκτυο.

Ο ίδιος ο Οδηγός είναι μόλις 26 σελίδες με στοιχεία για τις παρακολουθήσεις της NSA σε όλα τα δίκτυα και τα media. Παραθέτει διάφορους τρόπους προστασίας των δεδομένων, ειδικά για τους δημοσιογράφους.

Είναι στα αγγλικά, όπως μας εστάλη και μπορείτε να το ξεφυλίσσετε εδώ journalist-privacy-guide

Leave a Reply

Your email address will not be published.