Υποχρεώσεις Τύπου-Τηλεόρασης το 2013: 2,1 δισεκ. ευρώ!

unnamedΗ έκδοση για την την ελληνική αγορά Επικοινωνίας και ΜΜΕ στη χώρα μας η οποία κυκλοφόρησε από την εταιρεία της Direction πριν λίγες μέρες, φέρνει στο φώς τα οικονομικά στοιχεία για τις 317 μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου επικοινωνίας. Το εντυπωσιακό νούμερο είναι πως οι συνολικές υποχρεώσεις μόνο για τις εταιρείες Τύπου και ιδιωτικών τηλεοπτικών εταιρειών ανέρχεται στο ποσό των 2,1 δισεκ. ευρώ! Στην έκδοση καταγράφονται τα οικονομικά στοιχεία για 72 εταιρείες Διαφήμισης 22 Μedia Shops, 26 εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων, 104 εταιρείες Εκδόσεων Εφημερίδων-Περιοδικών, 72 επιχειρήσεις Τηλεόρασης-Ραδιοφώνου και 21 εταιρείες Online Media.

Η πτώση στον κλάδο των εντύπων συνεχίστηκε και το 2013. Ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε το 2013 σε 491,80 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 3,79% σε σχέση με το 2012. Το σύνολο των υποχρεώσεων για τις 104 επιχειρήσεις έντυπου Τύπου ανέρχονται σε 800,39 εκατ. ευρώ, με αύξηση κατά 3,3% σε σχέση με το 2012. Για τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ο ετήσιος τζίρος για τις 72 μεγαλύτερες εταιρείες ανήλθε το 2013 σε 421,88 εκατ. ευρώ(μείωση κατά 4,92% σε σχέση με το 2012. Το σύνολο των υποχρεώσεων τους ανέρχονται βάση των ισολογισμών τους σε 1,29 δισ. ευρώ. Η μελέτη καταδεικνύει μείωση του κύκλου των εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων επικοινωνίας στη χώρα μας, συγκεκριμένα για τις 72 μεγαλύτερες διαφημιστικές εταιρείες μείωση κατά 9,23% το 2013 σε σχέση με το 2012. Το δεύτερο εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως οι μεγάλες διαφημιστικές εταιρείες και τα media shops έβαλαν φρένο στην πτώση τους και εμφανίζουν κέρδη για το 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 VS 2012

Εφημερίδες & Περιοδικά
Η πτωτική πορεία του κλάδου έκδοσης εφημερίδων – περιοδικών συνεχίστηκε και το 2013, σύμφωνα με την ανάλυση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού των 104 μεγαλύτερων επιχειρήσεών του από την Direction Business Reports. Ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε το 2013 σε 491,80 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 3,79% σε σχέση με το 2012. Μείωση των πωλήσεων παρουσίασαν οι 71 από τις 104 επιχειρήσεις (68,27% του συνόλου), ενώ 32 (30,77%) κατάφεραν να τις αυξήσουν.
Οι 104 εκδοτικές εταιρείες κατέγραψαν συνολικά για το 2013:
• Μικτά κέρδη 172 εκατ. ευρώ, μειωμένα οριακά κατά 0,90% σε σχέση με το 2012
• Ζημίες προ φόρων 99,57 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5,15% σε σχέση με τις επίσης ζημίες προ φόρων του 2012
•Σύνολο υποχρεώσεων 800,39 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,30% σε σχέση με το 2012
Οι πρωταγωνιστές
Οι μεγαλύτερες εκδοτικές επιχειρήσεις βάσει του κύκλου εργασιών το 2013 είναι:
Στην πρώτη θέση η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ, με 58,94 εκατ. ευρώ (+1,22% σε σχέση με το 2012), στη 2η θέση η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ, με 37,78 εκατ. ευρώ (-13,63% σε σχέση με το 2012), στην 3η θέση η ΕΘΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ, με 33,69 εκατ. ευρώ (-10,51% σε σχέση με το 2012), στην 4η θέση η ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑE, με 31,90 εκατ. ευρώ (-5,65% σε σχέση με το 2012) και στην 5η θέση η ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ, με 31,30 εκατ. ευρώ (-4,45% σε σχέση με το 2012).

Τηλεόραση & Ραδιόφωνο
Η φθίνουσα πορεία των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών επιχειρήσεων συνεχίστηκε και το 2013, σύμφωνα με την ανάλυση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού των 72 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του χώρου, από την Direction Business Reports. Συγκεκριμένα ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε το 2013 σε 421,88 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 4,92% σε σχέση με το 2012. Μείωση των πωλήσεων παρουσίασαν οι 45 από τις 72 επιχειρήσεις (62,50% του συνόλου), ενώ 27 (37,50%) κατάφεραν να τις αυξήσουν.
Οι 72 υπό εξέταση εταιρείες κατέγραψαν συνολικά για το 2013:
• Μικτά κέρδη 80,17 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7,42% σε σχέση με το 2012.
• Ζημίες προ φόρων 101,02 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 4,47% σε σχέση με το 2012.
• Σύνολο υποχρεώσεων 1,29 δισ. ευρώ, στο ίδιο επίπεδο με τις συνολικές υποχρεώσεις του 2012.
Οι πρωταγωνιστές
Οι μεγαλύτερες ραδιοτηλεοπτικές-ραδιοφωνικές επιχειρήσεις βάσει του κύκλου εργασιών το 2013 είναι:
Στην πρώτη θέση η FORTHNET MEDIA HOLDINGS ΑΕ (NOVA) με 101,48 εκατ. ευρώ (-13,72% σε σχέση με το 2012), στη 2η θέση η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ (MEGA) με 76,62 εκατ. ευρώ (-8,19% σε σχέση με το 2012), στην 3η θέση η ANTENNA TV AΕ με 66,54 εκατ. ευρώ (-7,63% σε σχέση με το 2012), στην 4η θέση η ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ με 48,73 εκατ. ευρώ (+8,73% σε σχέση με το 2012) και στην 5η θέση η ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ – STAR CHANNEL με 44,14 εκατ. ευρώ (-1,82% σε σχέση με το 2012).

Διαφημιστικές εταιρείες
Σύμφωνα με την Direction Business Reports, η εξέταση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού των 72 μεγαλύτερων διαφημιστικών εταιρειών βεβαιώνει μείωση του κύκλου εργασιών κατά 9,23% για το 2013 σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, το 2013, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 328,49 εκατ. ευρώ έναντι 361,90 εκατ. ευρώ το 2012. Να σημειωθεί ότι από τις 72 υπό εξέταση εταιρείες οι 44 (ως ποσοστό επί του δείγματος 61,11%) παρουσίασαν μείωση στον κύκλο εργασιών τους το 2013 συγκριτικά με το 2012, ενώ 27 (ως ποσοστό 37,50%) κατάφεραν να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους. Ανάλογη πτώση παρατηρείται και στα συνολικά μικτά κέρδη των επιχειρήσεων, όπου καταγράφεται μείωση 6,91% σε σχέση με το 2012. Το 2013 τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 77,17 εκατ. ευρώ έναντι 82,90 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Το θετικό στοιχείο για τις επιχειρήσεις είναι η καταγραφή συνολικής κερδοφορίας προ φόρων για το 2013 ύψους 1,93 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 5,72 εκατ. ευρώ το 2012. Για το 2013 από το σύνολο των 72 διαφημιστικών εταιρειών, 49 παρουσίασαν κέρδη προ φόρων (68,06%), ενώ 23 (31,94%) εμφάνισαν ζημίες προ φόρων.
Οι πρωταγωνιστές
Στην κορυφή της λίστας της κατάταξης των διαφημιστικών εταιρειών (βάσει κύκλου εργασιών) για το 2013 βρέθηκε η BOLD/OGILVY & MATHER ΑΕΕ με 88,53 εκατ. ευρώ (-11,99% σε σχέση με το 2012), στη 2η θέση η MMS COMMUNICATIONS ΕΛΛΑΣ ΑΕ με 29,08 εκατ. ευρώ (-3,57% σε σχέση με το 2012), στην 3η θέση η DDB AE με 20,76 εκατ. ευρώ (-4,20% σε σχέση με το 2012), στην 4η θέση η SPOT THOMPSON ΑE με 19,76 εκατ. ευρώ (+3,56% σε σχέση με το 2012), στην 5η θέση η BBDO ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑE με 18,90 εκατ. ευρώ (-4,05% σε σχέση με το 2012).

Μedia Shops
Όσον αφορά τα συνολικά οικονομικά μεγέθη για το 2013, η εξέταση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού των 22 μεγαλύτερων media shops, σύμφωνα με την Direction Business Reports, καταδεικνύει πτώση, τόσο στο συνολικό κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων όσο και στα συνολικά μικτά κέρδη σε σχέση με το 2012. Συγκεκριμένα, το 2013 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 249,30 εκατ. ευρώ, έναντι 273,73 εκατ. ευρώ το 2012, καταγράφοντας μείωση 8,93%. Από το σύνολο των 22 υπό εξέταση εταιρειών οι 9 παρουσιάζουν βελτίωση (40,91%), ενώ 13 (59,09%) εμφάνισαν επιδείνωση των πωλήσεών τους σε σύγκριση με το 2012. Πτωτικά κατά 3% κινήθηκαν και τα συνολικά μικτά κέρδη των επιχειρήσεων και διαμορφώθηκαν στα 27,28 εκατ. ευρώ το 2013 (έναντι 28,13 εκατ. ευρώ το 2012). Θετικό στοιχείο για τις περισσότερες εταιρείες του κλάδου η εμφάνιση συνολικής κερδοφορίας προ φόρων το 2013, ύψους 1,33 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 6,85% σε σχέση με το 2012. Από τις 22 εταιρείες, οι 17 ήταν κερδοφόρες (κέρδη προ φόρων) το 2013 και μόλις 5 κατέγραψαν ζημιογόνα χρήση.
Οι πρωταγωνιστές
Στην κορυφή της λίστας της κατάταξης των MEDIA SHOPS (βάσει κύκλου εργασιών) για το 2013 βρέθηκε η εταιρεία TEMPO OMD HELLAS AE, με 49,90 εκατ. ευρώ (-2,38% σε σχέση με το 2012), στη 2η θέση η INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ AE, με 33,35 εκατ. ευρώ (-26,77% σε σχέση με το 2012), στην 3η θέση η MEC HELLAS ΑΕ, με 26,19 εκατ. ευρώ (-24,60% σε σχέση με το 2012), στην 4η θέση η MINDSHARE ΑE, με 24,42 εκατ. ευρώ (-29,47% σε σχέση με το 2012) και στην 5η θέση η UNIVERSAL MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) AE, με 17,89 εκατ. ευρώ (+5,48% σε σχέση με το 2012).

Δημόσιες σχέσεις
Σύμφωνα με την Direction Business Reports, η εξέταση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού των 26 μεγαλύτερων εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων το 2013 καταδεικνύει την ανοδική πορεία του κλάδου, καθώς καταγράφεται βελτίωση στα βασικά οικονομικά μεγέθη του. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε οριακή αύξηση 1,12% στο συνολικό κύκλο εργασιών το 2013 και διαμορφώθηκε στα 45,13 εκατ. ευρώ (με 15 από τις 26 υπό εξέταση εταιρείες – ποσοστό που αντιστοιχεί στο 57,69%- να παρουσιάζουν βελτίωση των πωλήσεών τους). Ανοδικά κατά 3,13% κινήθηκε και το συνολικό μικτό κέρδος και ανήλθε στα 16,17 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι 15,68 το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Αυξημένα κατά 18,57% και τα συνολικά κέρδη προ φόρων των επιχειρήσεων, που ανήλθαν στα 2,02 εκατ. ευρώ το 2013 έναντι 1,70 εκατ. ευρώ το 2012, με 19 από τις 26 εταιρείες το 2013 να είναι κερδοφόρες (κέρδη προ φόρων) και μόλις 7 να σημειώνουν ζημιογόνα χρήση.
Οι πρωταγωνιστές
Στην κορυφή της λίστας της κατάταξης των εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων (βάσει κύκλου εργασιών) για το 2013 βρέθηκε η εταιρεία ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑEE, με 15,14 εκατ. ευρώ (-4,83% σε σχέση με το 2012), στη 2η θέση η RADICAL COMMUNICATIONS AE, με 4,33 εκατ. ευρώ (+21,04% σε σχέση με το 2012), στην 3η θέση η ΒΙ ΕΝΤ Ο (V+O) ΑΕ, με 3,99 εκατ. ευρώ (-3,15% σε σχέση με το 2012), στην 4η θέση η ADVOCATE AE, με 3,35 εκατ. ευρώ (+87,33% σε σχέση με το 2012) και στην 5η θέση η PUBLICOM HILL & KNOWLTON HELLAS ΕΠΕ, με 2,13 εκατ. ευρώ (-16,54% σε σχέση με το 2012).

Online Μedia
Σε σταθερή πορεία ανάπτυξης βρίσκεται τα τελευταία χρόνια η αγορά των online media, η οποία δείχνει να κερδίζει την προτίμηση των πολιτών και να αποκτά σταδιακά μεγαλύτερο μερίδιο από τη διαφημιστική πίτα. «Αγκάθια» και κακώς κείμενα υπάρχουν ακόμη, αλλά, όπως όλα δείχνουν, καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια για να υπερκεραστούν οι προκλήσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *